Patronat medialny bieganie.pl


Patronat Medialny Bieganie.pl

Oferujemy

 • zamieszczenia linku do wydarzenia na stronie głównej bieganie.pl w sekcji polecane imprezy oraz na stronie głównej kalendarzbiegowy.pl w sekcji polecane imprezy
 • prezentację informacji o imprezie na stronie głównej kalendarzbiegowy.pl w dziale „patronat”
 • możliwość dodatkowego umieszczania zawartości multimedialnych: zdjęć, grafik, plików dźwiękowych, filmów, prezentacji ze strony wydarzenia na podstronie biegu na stronie kalendarzbiegowy.pl
 • umieszczanie informacji i znaków firmowych sponsorów ze strony wydarzenia na podstronie biegu na stronie kalendarzbiegowy.pl
 • możliwość umieszczenia 1 zapowiedzi / wywiadu z Dyrektorem biegu i 1 relacji z wydarzenia na stronie kalendarzbiegowy.pl

Co oczekujemy w zamian:

 • Nadanie oficjalnego tytułu Patrona Medialnego oraz umieszczenia logo bieganie.pl z dopiskiem Patron Medialny na programie, plakatach, ulotkach, zaproszeniach i innych materiałach promujących wydarzenie
 • Prezentacji adresu www.bieganie.pl wraz z linkiem oraz logo na stronie www wydarzenia oraz w social mediach
 • Prezentacji bieganie.pl jako Patrona Medialnego podczas trwania wydarzenia
 • Przyznania akredytacji prasowych na wydarzenie dla dziennikarzy bieganie.pl

Uwagi 

 • Zarówno organizator, jak i portal oferują wzajemne świadczenia promocyjne. Wszystkie ustalenia mają na celu jak najlepszą promocję wydarzenia na portalu oraz portalu podczas wydarzenia
 • Każde wydarzenie ma inny charakter, dlatego ustalenia między redakcją, a organizatorem wydarzenia mogą być inne, uwzględniające specyfikę imprezy
 • Redakcja portalu może zastrzec sobie prawo do odmowy, cofnięcia lub rezygnacji z objęcia patronatem danego wydarzenia, bez podania przyczyn
 • Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych materiałów
 • Patronat oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych
 • Redakcja portalu www.bieganie.pl nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści o wydarzeniach, a za błędne lub nieaktualne informacje o imprezach odpowiadają ich organizatorzy

Masz pytania lub chcesz nawiązać współpracę? Napisz do nasz kontakt@kalendarzbiegowy.pl