5. Półmaraton Lasy nad Utratą

5. Półmaraton Lasy nad Utratą16.9.2023Komorów

Data

16.09.23 (sobota) 9:00am - 3:00pm

Szczegóły biegu

Z okazji dwóch jubileuszy warto się ruszyć. Już 16 września odbędzie się okrągła piąta edycja Półmaratonu Lasy nad Utratą. Okazji do świętowania jest więcej, bo swoje 70-lecie obchodzi też gmina Michałowice, po której terenie prowadzi malownicza trasa. Tak jak przed rokiem strefa startu i mety oraz całe miasteczko, znajdować będą się w strefie rekreacyjnej przy zalewie w Komorowie, położonej około 30 minut drogi autem od centrum Warszawy. Trasy biegów nie uległy zmianie i prowadzą w większości po duktach Uroczyska Chlebów i Lasu Komorowskiego, obok przepływającej rzeki Utraty. Uczestnicy biegu głównego mają do pokonania cztery pętle oraz dobieg i powrót w kierunku startu/mety. 5. Półmaraton Lasy nad Utratą odbędzie się w sobotę 16 września. Do 31 sierpnia obowiązuje niższa opłata startowa. W biegu dzieci wynosi 15 zł, w biegu na 5 km wynosi 60 zł, w półmaratonie 75 zł i sztafecie mix 240 zł. Od 1 września opłata wzrasta. Zgłoszenia internetowe trwają do 14 września. W biurze zawodów nie będą prowadzone zapisy. Harmonogram: 9:00 - otwarcie biura zawodów 10:15 - start biegu dzieci na dystansie ok 200 m (rocznik 2016-2019) 10:25 - start biegu dzieci na dystansie ok 400 m (rocznik 2013-2015) 10:40 - start biegu dzieci na dystansie ok 1000 m (rocznik 2010-2012) 11:00 – start biegu na 5 km 11:50 – zamknięcie biura zawodów 12:00 – start półmaratonu w tym sztafet mix 12:15 – ogłoszenie wyników na 5 km, dekoracje 15:00 – zamknięcie trasy 15:15 – ogłoszenie wyników Zapisy: Półmaraton i 5 km : https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=8277?dark=0 Bieg dzieci: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=8278&dark=0 Sztafeta: https://online.datasport.pl/zapisy/sztafetalasy23/

Dystanse

• półmaraton – ok. 21 km • sztafeta mix – ok. 21 km, bieg po trasie półmaratonu • bieg na 5 km – ok. 5 km • biegi dziecięce – ok. 200m /ok. 400m/ok. 1000 m

Regulamin

1. Bieg odbędzie się w dniu 16 września 2023 r (sobota). 2. Trasa biegów poprowadzi głównie ścieżkami leśnymi na terenie leśnictwa Sękocin oraz w niewielkim procencie drogą asfaltową. 3. Start i meta biegu zlokalizowana jest w strefie rekreacji w Komorowie. 4. Długości poszczególnych tras biegów wynoszą: • półmaraton – ok. 21 km • sztafeta mix – ok. 21 km, bieg po trasie półmaratonu • bieg na 5 km – ok. 5 km • biegi dziecięce – ok. 200m /ok. 400m/ok. 1000 m 5. Trasa będzie oznaczona co 1 km, nie jest atestowana (PZLA nie atestuje biegów terenowych). Trasa biegu całkowicie wyłączona z ruchu. Przy poruszaniu się należy biec zgodnie z oznaczeniami. 6. Trasa będzie oznakowana strzałkami i taśmą. 7. Trasa przebiega przez obszar chronionego krajobrazu. 8. Porzucanie jakichkolwiek śmieci, w tym opakowań po żelach, batonach, napojach na trasie, poza miejscami do tego wyznaczonymi, jest zabronione, pod rygorem dyskwalifikacji. 9. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy. 10. Uczestników biegów obowiązują limity czasowe: • półmaraton/sztafety - 2 godziny 50 minut liczone od chwili startu, • 5 km – 50 minut liczone od chwili startu. 11. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 12. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego. IV. Sztafety mieszane 1. Każda zgłoszona sztafeta liczy 4 zawodników, w jej skład wchodzić ma przynajmniej jeden mężczyzna lub przynajmniej jedna kobieta. Kolejność zmian jest dowolna. 2. Każdy z członków sztafety ma do pokonania dystans ok. 5,2 km. Występują różnice w dystansie, ze względu na dobieg do pętli dla zawodnika rozpoczynającego (1) oraz dobieg z pętli do mety dla zawodnika kończącego (4). 3. Zmian w sztafecie dokonuje się przez przekazanie pałeczki sztafetowej. 4. Zmian w sztafecie dokonuje się tylko w wyznaczonej strefie zmian znajdującej się w przy wybiegu z lasu. 5. W strefie zmian może znajdować się wyłącznie jedna osoba z danej drużyny. Osoby kończące swoją zmianę zobowiązane są do opuszczenia strefy zmian bez zbędnej zwłoki, w taki sposób aby nie utrudniać biegu zawodnikom będącym na trasie. 6. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich czterech członków drużyny. 7. Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie. 8. W rywalizacji sztafet zastosowanie mają wszystkie punkty niniejszego Regulaminu z uwzględnieniem wyjątków opisanych w punkcie IV.

Ilość uczestników na mecie