Bieg uliczny

Bieg Daj Piątaka na Dzieciaka

Bieg Daj Piątaka na Dzieciaka15.6.2024Łódź

Data

15.06.24 (sobota) 5:00pm

Miejsce

Łódź

Łódź, Łódzkie

Other Events

Szczegóły biegu

Wystartowały zapisy do kolejnej, 11stej edycji biegu „Daj
piątaka na dzieciaka”. Termin wydarzenia to 15 czerwca 2024r.

5cio kilometrowy charytatywny bieg organizowany przez Fundację
Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat z roku na rok przyciąga coraz więcej osób. Trasa
prowadzi ulicami Bałut- najsłynniejszej łódzkiej dzielnicy. Bieg ten posiada
atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W poprzedniej edycji w biegu
wzięło udział ponad 1200 osób.

Oprócz biegu głównego organizowane są też biegi towarzyszące na
dystansie 500m- dla dzieci bieg „Mały Cwaniak”, oraz dla osób z
niepełnosprawnością „Wózki w biegu”. Organizatorzy przewidują też piknik
rodzinny z atrakcjami dla dzieci w każdym wieku.

Harmonogram wydarzenia:

Piknik rodzinny będzie dostępny 15 czerwca w godzinach
14:00 – 19:00 i usytuowany zostanie na terenie Fundacji Pomocy Dzieciom
Kolorowy Świat na ul. Żabiej 10/12 w Łodzi.

9:00 – 11:00 oraz 14:00 – 15:45 –
rejestracja uczestników biegów: Wózki w biegu i Mały Cwaniak

9:00 – 11:00 oraz 14:00 – 16:30 – rejestracja
uczestników biegu głównego

14.00 – rozpoczęcie rodzinnego pikniku biegowego

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE BIEGÓW – około
godziny 15.50

16:00 - 16:35 – start biegów
towarzyszących: Wózki w biegu i Mały Cwaniak

17:00-18:00 – start biegu
głównego

18:00 – wręczenie
nagród zwycięzcom biegów: Wózki w biegu i Mały Cwaniak

18:30 - wręczenie
nagród zwycięzcom biegu głównego

19:00 – zakończenie
imprezy

Dla osób, które dokonają zgłoszenia na bieg główny opłata
wynosi 70 PLN.

Wpłata, o której mowa powyżej powinna zostać przekazana
najpóźniej w ciągu 3 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego
przelewem na konto Fundacji 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010 (Bank Pekao)
tytułem „wpłata daj piątaka na dzieciaka – imię i nazwisko/nazwa grupy” lub
poprzez moduł płatności elektronicznych, do którego kieruje poniższy formularz
zgłoszeniowy.

Start biegu głównego – 15 czerwca 2024,
godz. 17.00

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH DLA UCZESTNIKÓW
BIEGU GŁÓWNEGO możliwy będzie w BIURZE ZAWODÓW 
w siedzibie Fundacji
Kolorowy Świat w Łodzi na ul. Żabiej 10/12 w dniach:

14.06.2024 w godzinach 14.00 – 18.00, 15.06.2024 w godzinach
9:00 -11.00 i 14.00 – 16.30

 

Dystanse

5 km - bieg główny 500 - Mały Cwaniak 500- Wózki w Biegu

Regulamin

I CELE IMPREZY 1. Uzyskanie wsparcia finansowego dla działalności Kolorowego Ośrodka EdukacyjnoTerapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych w zakresie terapii i edukacji dzieci niepełnosprawnych, w tym promocja działalności Kolorowego Ośrodka EdukacyjnoTerapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych, na terenie którego będzie znajdować się start i meta biegu. 2. Podniesienie świadomości i zwrócenie uwagi społeczeństwa na codzienność osób dotkniętych niepełnosprawnością – połączenie biegu dla dorosłych z biegiem dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. 3. Popularyzacja biegania jako prostej formy aktywności ruchowej. Zachęcanie nieaktywnych dotąd osób do rozpoczęcia i kontynuowania ćwiczeń fizycznych. Integracja środowiska biegaczy z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością. II ORGANIZATOR IMPREZY Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat III TERMIN I MIEJSCE BIEGU 1. Data: 15 czerwca 2024 roku (sobota) 2. Start biegu: godzina 17:00 3. Miejsce startu/mety: siedziba Fundacji, ul. Żabia 10/12 4. Dystans: 5 km 5. Trasa: prowadzi drogami utwardzonymi, posiada atest PZLA IV WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU 1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zgłoszenie udziału, dokonanie wpłaty na działalność Kolorowego Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego w wysokości określonej w pkt V ppkt 5 niniejszego Regulaminu i zarejestrowanie się w Biurze Zawodów. 2 2. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 15 czerwca 2024 roku ukończy 12 lat. Warunkiem udziału w biegu jest: wypełnienie formularza online znajdującego się na stronie www.dajpiataka.com.pl (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do regulaminu), wypełnienie i własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o udziale w biegu w momencie odbioru pakietu (załącznik nr 2) oraz w przypadku zawodników w wieku 12-18 lat – wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego wraz z podaniem jego nr PESEL zgody na udział dziecka (załącznik nr 3). 3. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz złożyć podpisane oświadczenie o udziale w biegu. 4. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, z kijami Nordic Walking i trekkingowymi oraz biegnących ze zwierzętami. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia zawodnika do biegu w przypadku stwierdzenia okoliczności zagrażających bezpieczeństwu. 5. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do akceptowania i przestrzegania Regulaminu Biegu oraz przepisów PZLA. V ZGŁOSZENIA I WPŁATA STARTOWA 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.dajpiataka.com.pl do dnia 13 czerwca 2024 roku lub w przypadku zwolnienia się miejsc w dniu biegu w Biurze Zawodów. 2. W przypadku zgłoszeń grup biegowych formularz zgłoszeniowy w imieniu całej grupy wypełnia online przedstawiciel grupy zamieszczając wszystkie wymagane dane uczestników. 3. Obowiązuje limit uczestników biegu: 800 osób. 4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń. 5. Wpłata, o której mowa w pkt IV ppkt 1 niniejszego Regulaminu wynosi odpowiednio:  Dla osób, które do 31.03.2024 roku zgłoszą udział w biegu przez formularz zgłoszeniowy oraz dokonają opłaty startowej - wpłata wynosi 55 PLN  Dla osób, które dokonają zgłoszenia oraz opłaty po 31.03.2024 roku wpłata wynosi 70 PLN Osoby, które dokonają zgłoszenia oraz wpłaty startowej do dnia 31.05.2024 otrzymają pełen pakiet startowy zawierający także koszulkę biegową. Osoby, które prześlą zgłoszenie oraz dokonają wpłatę po 31.05.2024 aż do dnia 13.06.2024 otrzymają pakiet startowy nie zawierający koszulki biegowej. Osoby rejestrujące się w dniu biegu (15.06.2024) otrzymają wyłącznie numer startowy. 6. W przypadku zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem strony internetowej www.dajpiataka.com.pl wpłata, o której mowa powyżej powinna zostać przekazana poprzez moduł płatności elektronicznych, do których kieruje formularz zgłoszeniowy lub przelewem w ciągu 3 dni od daty zapisu zawodnika na konto Fundacji 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010 (Bank Pekao) tytułem \