Bieg przełajowy

Liga Biegowa Pomorza Zachodniego

Liga Biegowa Pomorza Zachodniego11.2.2024Police

Data

11.02.24 (niedziela) 10:00am

Szczegóły biegu

W naszej Lidze Biegowej Pomorza Zachodniego czeka na Ciebie nie tylko sportowe wyzwania, ale także możliwość nawiązania nowych przyjaźni i dzielenia pasji z entuzjastami biegania oraz Nordic Walking. 🏃‍♀️

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z aktywnością fizyczną, czy jesteś doświadczonym biegaczem, nasza społeczność jest otwarta dla wszystkich. 👍👍

Razem inspirujemy, motywujemy i świętujemy każdy krok na trasie. 🥳🥳

Zapisz się już teraz na https://bblteampolice.pl/

i dołącz do naszego pełnego pozytywnej energii świata biegaczy! 🌟🏃‍♂️🏃‍♀️

Dystanse

Bieg Główny i Marsz Nordci Walking 5km Dodatkowo biegi dla dzieci od 200- 800m

Regulamin

REGULAMIN LIGA BIEGOWA POMORZA ZACHODNIEGO Styczeń - Kwiecień 2024 r. I. Organizator Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police ul.Roweckiego 50/8 72-010 Police , www.bblteampolice.pl email: ligabiegowa1234@gmail.com Organizacja Ligi Biegowej Pomorza Zachodniego jest współfinansowana ze środków otrzymanych od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Pan Olgierd Geblewicz. II. Cele: 1. Budowanie więzi społecznych oraz promowanie zdrowego stylu życia. 2. Promocja Pomorza Zachodniego i Gminy Police. 3. Promocja sponsorów oraz partnerów Ligi Biegowej Pomorza Zachodniego. 4. Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców oraz ukazywanie walorów turystyki regionalnej. III. Charakterystyka Ligi Biegowej Pomorza Zachodniego 1. To cykl czterech Imprez na dystansie 5km rozegranych od stycznia do kwietnia 2024 roku w Szczecin i okolice. 2. Zawody odbywać się będą w 4 lokalizacjach i trasa biegu/marszu będą różne dla każdego z poszczególnych biegów/marszu. 3. W każdej Imprezie wyłonimy najlepszą trójkę Open Kobiet i Mężczyzn w klasyfikacji biegu oraz marszu Nordic Walking. 4. Na podstawie wszystkich wyników biegów/marszów w poszczególnych lokalizacjach tworzona będzie klasyfikacja główna oraz klasyfikacja wiekowa. IV. Termin i miejsce 1. Bieg/Marsz pierwszy - 21.01.2024 r. - Szczecin Głębokie. 2. Bieg/Marsz drugi - 11.02.2024 r. – Police Stadion OSiR ul. Piaskowa 97 3. Bieg/Marsz trzeci - 24.03.2024 r. - Police Stadion OSiR ul. Piaskowa 97 4. Bieg/Marsz czwarty - 06.04.2024 r. – Arkonka Szczecin Start biegu głównego godzina 11.00 Start Nordic Walking godzina 11.05 V. Zgłoszenia i opłaty startowe 1. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się do biegu/marszu i wniesienie odpowiedniej opłaty startowej przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie wydarzenia lub w biurze zawodów bezpośrednio przed Imprezą ( w przypadku wolnych miejsc), 2. W zależności od daty zgłoszenia i wpłaty, stawki opłaty startowej opłaty wynoszą odpowiednio Opłata startowa wynosi 40 złotych dla każdego z poszczególnych biegów/marszów, w przypadku udziału tylko w 4-tym biegu/marszu 65 złotych – płatne do 31.12.2023 r. Od dnia 01.01.2024 r stawka 50 zł dla każdego z poszczególnych biegów, w przypadku udziału tylko w 4-tym biegu/marszu 75 zł. 3. Jednorazowa opłata startowa za cały cykl 4 biegów/marszów wynosi 140 zł – płatne do 31.12.2023r. O dnia 01.01.2024 r. stawka wynosi 160 zł. 4. W biegu mogą brać udział osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończony 15-ty rok życia 5. Osoby nieletnie muszą posiadać zgodę na udział w zawodach prawnego opiekuna. 6. Link do zapisów dostępny jest na stronie www.bblteampolice.pl oraz na facebook BiegamBoLubię Police, Liga Biegowa Pomorza Zachodniego. 7. Wniesienie opłaty startowej można dokonać na konto : Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police ul. Roweckiego 50/8 Police 72-010 Santander Bank Polski 39 1090 2590 0000 0001 3631 7663 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek: ,,Opłata LIGA BIEGOWA”. 8. Zgłoszenie uznaje się za skuteczne tylko wtedy, gdy Zawodnik dokona prawidłowego zgłoszenia oraz uiści opłatę startową zgodnie z postanowieniami. 9. Dowodem prawidłowo i terminowo dokonanej wpłaty wpisowego jest pojawienie się Zawodnika na liście osób z potwierdzoną płatnością. 10. Jeśli wpisowe nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w niewystarczającej wysokości, Zawodnik będzie widniał na liście osób bez potwierdzonej płatności. 11. Organizator zabrania Zawodnikom dokonywania wymiany lub przekazywania chipów bądź numerów startowych, pod rygorem dyskwalifikacji. 12. Numery startowe generowane są przy pierwszym wydarzeniu i zostają już z Wami do zakończenia cyklu wydarzenia. 13. W przypadku zagubienia numeru startowego istnieje możliwość wydania numeru zastępczego za dodatkową opłatą (10zł). 14. Lista zgłoszonych zawodników wraz z przydzielonym nr startowym będzie na bieżąco aktualizowana i zostanie umieszczona na stronie www.bblteampolice@gmail.com 15. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w biegu/marszu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. 16. Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 17. Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na liście startujących - w dniu biegu/marszu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych. 18. Operatorem płatności jest: - Tpay.com System płatności Tpay.com należąca do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357 - Przelewy24.pl - PAY PRO SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15. NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068 VI. Pakiet startowy 1. Każdy uczestnik, który prawidłowo dokona zgłoszenia i do tego czasu zawodów ureguluje opłatę startową, otrzyma w pakiecie startowym: (1) Numer startowy z chipem, - numery startowe są stałe tj. numer przydzielony zawodnikowi po opłaceniu pierwszego biegu/marszu lub całego cyklu będzie jego numerem do końca Ligi Biegowej Pomorza Zachodniego. - numery startowe są odbierane w biurze zawodów podczas weryfikacji. a) Każdy zawodnik nie posiadający karnetu jest zobowiązany do zwrotu numeru startowego po każdym biegu cyklu poza ostatnim biegiem w którym zawodnik bierze udział. b) Wyjątek stanowią posiadacze karnetów: zawodnicy posiadający karnet na cały cykl po pierwszym odebraniu pakietu startowego nie muszą pojawiać się w biurze zawodów, mają natomiast obowiązek zabrać ze sobą numer startowy (wraz z chipem, który zamocowany jest w numerze ) każdorazowo na start biegu/marszu. (2) Start w zawodach, elektroniczny pomiar czasu oraz obsługę trasy. (3) Dostęp do toalet przed zawodami i po zawodach. (4) Napój po zawodach (ciepła herbata lub kawa). (5) Poczęstunek każdorazowo po ukończonym biegu/marszu. (6) Zabezpieczenie medyczne. (7) Obsługę sędziowską. VII. Nagrody 1. Medale dla wszystkich zawodników, którzy ukończą co najmniej trzy biegi/marsze z całego cyklu. Medale będą wydawane wyłącznie tylko na linii mety podczas ostatniego biegu/marszu z całego cyklu. 2. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród po każdym z wydarzeń (2 pary obuwia sportowego). 3. W każdym biegu/marszu nagrodzimy najlepszych trzech/trzy zawodników/zawodniczki. 4. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w klasyfikacji Open lub wiekowych – warunkiem jest ukończenie czterech biegów/marszów. 5. W klasyfikacji CYKL OPEN 1-3 miejsca statuetki i nagrody rzeczowe. W klasyfikacji CYKL KATEGORIE WIEKOWE – statuetki. 6. Podczas 4-tego biegu losowanie wartościowych nagród spośród wszystkich uczestników. 7. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie biorą udziału w klasyfikacjach kat. wiekowych. VIII. Klasyfikacja 1. Klasyfikacja Open dla biegaczy i marszu Nordic Walking miejsa 1-3 : kobiet i mężczyzn. 2. Kategorie wiekowe dla biegaczy i marszu Nordic Walking miejsca 1-3 kobiet i mężczyzn : - K 16, M 16 - (16 – 19 lat) - K 20, M 20 - (20 – 29 lat) - K 30, M 30 - (30 – 39 lat) - K 40, M 40 - (40 – 49 lat) - K 50, M 50 - (50 – 59 lat) - K 60, M 60 - (60 lat i więcej 3. Punkty w klasyfikacji OPEN przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych biegach/marszach według zasad: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów itd; Punkty w kategoriach wiekowych przyznawane będą za miejsca zajęte w danej kategorii wiekowej w poszczególnych biegach według zasad: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów itd; Zwycięzcą zostaje osoba, która uzbiera najmniejszą liczbę punktów, uwzględniając wyniki z czterech startów. W przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje uzyskany czas w ostatnim biegu/marszu. IX. UCZESTNICTWO 1. Udział w zawodach następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru Imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia oraz świadomości braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. 2. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego ,, Oświadczenia Rodziców lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w wydarzeniu osoby niepełnoletniej/osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i biorącego za nią odpowiedzialność. 3. Ze względów bezpieczeństwa w zawodach zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. 4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w wydarzeniu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Imprezie. 6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w wydarzeniu, w szczególności zasad fair play. 7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby medyczne oraz Policję, Straż Miejską i innych służb zabezpieczających trasę biegu oraz Imprezę. 8. Podczas zawodów uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego umieszczonego na przodzie koszulki lub na pasku z przodu. 9. Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasę będą zdyskwalifikowani. 10. Dane uczestnika mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych ( w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach : • organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu biegu/marszu oraz dekoracji ( na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do biegu/marszu do zakończenia Imprezy); • promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć z zawodów ( na okres 30 lat ); • informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko rozumianej opinii publicznej; • ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ( na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń ) 11. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora: • dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika, • ich sprostowania, • usunięcia, • ograniczenia przetwarzania, • przenoszenia danych, 12. Administratorem Państwa danych jest Organizator. 13. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas Imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych wydarzenia i Organizatora ( komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach). 14. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy. 15. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania. 16. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Ligi Biegowej. X. Postanowienie końcowe: 1. Liga Biegowa Pomorza Zachodniego zwany jest w dalszej części Regulaminu ,,Biegiem”, ,,Zawodami”, ,, Imprezą”, ,,Marszem’’. 2. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu Ligi Biegowej w przypadku: - zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg wydarzenia. 3. Siłą wyższą w rozumieniu niniejszego regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiając wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych niniejszym regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych, którym nie można było zapobiec (takich jak: wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), zagrożenia epidemiczne, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany epidemii, jak również nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi wykonanie jego zobowiązań. Ani Organizator ani zawodnicy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszego regulaminu spowodowane siłą wyższą. 4. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 5. Wydarzenie ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytuły choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Imprezie. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. 6. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. 7. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wydarzeniu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w wydarzeniu wyłącznie na własną odpowiedzialność. 8. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. 9. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiekolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmierci), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika Biegu. 10. Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (strefa mety, hala sportowa) bez zgody Organizatora. 11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 12. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem. Przyłącz się do naszej społeczności Sportowej! ORGANIZATOR POKRZYWIŃSKI ZBIGNIEW Dodatkowe informacje dostępne: W imieniu Organizatora: Zbigniew Pokrzywiński Tel: 518-362-444 mail: ligabiegowa1234@gmail.com