Bieg przełajowyBieg ulicznyBiegi na stadionieNordic Walking

Pogoń za Jednorożcem

Pogoń za Jednorożcem09.7.2023Jednorożec

Data

09.07.23 (nie)

Miejsce

Jednorożec

Jednorożec wieś

Other Events

Szczegóły biegu

Zapraszamy na V edycję "Pogoni za Jednorożcem" Bieg główny i Nordic Walking oraz biegi dziecięce w pięciu kategoriach wiekowych. Każdy znajdzie coś dla siebie, a my zrobimy co możemy, by Wam się podobało w naszym Jednorożcu. REGULAMIN „POGOŃ ZA JEDNOROŻCEM” 1. Organizatorzy: - Stowarzyszenie „Jednorożec robi co może” pod patronatem: Wójta Gminy Jednorożec, Starosty Powiatu Przasnyskiego i Burmistrza Miasta Przasnysz przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Jednorożcu. 2. Miejsce zawodów: Start/Meta: Stadion w Jednorożcu 3. Termin zawodów: (niedziela) 9 lipca 2023 r. 4. Dystans: 5km bieg 5km nordic-walking 100m przedszkolaki – urodzeni w 2016 r. i młodsi (Trasę można pokonać z rodzicem :) lecz na czołowych miejscach podium staną WYŁĄCZNIE dzieci, które samodzielnie pokonają trasę). 200m urodzeni od 2014-2015 r. 400m urodzeni od 2012-2013 r. 400m urodzeni od 2010-2011 r. 800m urodzeni od 2007-2009 r. 5. Trasa: 5km - nawierzchnia asfaltowa ulicami Jednorożca okrążenie na bieżni stadionu 100, 200, 400, 800m - odcinek wyznaczony na bieżni stadionu 6. Cel imprezy: - Profilaktyka zdrowotna i propagowanie zdrowego stylu życia. - Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego. - Zjednoczenie ludzi z różnych przedziałów wiekowych. - Integracja sportowców i sympatyków. - Jednoczenie osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną. - Mobilizacja mieszkańców Gminy Jednorożec i gości do wspólnego wysiłku. 7. Program: 9:00-10:00 Odbiór pakietów 5km 10:10 Rozgrzewka 10:30 Start 5 km bieg (Limit czasu 1 godz.) 10:31 Start 5 km nordic walking ( Limit czasu 1 godz.) 12:00 Dekoracja zwycięzców Losowanie nagród wśród uczestników 5km 12:00-13:20 Odbiór pakietów dla dzieci 13:30 Rozgrzewka 13:40 Start 100 m Start 200 m Start 400 m Start 800 m 14:20 Dekoracja dzieci Losowanie nagród dla dzieci 8. Wpisowe: - Dystans 5km: 30zł. do 30.04.2023r. 40zł. do 31.05.2023r. 50zł. w biurze zawodów o ile będą dostępne pakiety startowe. - Biegi dziecięce: 10zł. do 30.04.2023r. 20zł. do 31.05.2023r. 30zł. w biurze zawodów o ile będą dostępne pakiety startowe. Limit uczestników to 200 osób na dystansie 5km i 200 osób w biegach dziecięcych/młodzieżowych. Nieopłacone osoby będą sukcesywnie usuwane z list startowych. Po osiągnięciu limitu opłaconych osób, zapisy zostaną zamknięte. Decyduje kolejność wpłat. Opłaty należy dokonać przez Internet (w razie problemów u członków stowarzyszenia „Jednorożec robi co może). Zapisy będą możliwe na miejscu, o ile będą wolne pakiety startowe. 9. Uczestnictwo: 1) Zapisy elektroniczne przez stronę Chronotex - Biegi dziecięce: link 2) Opłata startowa 3) Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia i odbioru pakietu na miejscu. Dzieci i młodzież biegną bez pomiaru czasowego. Pomiar czasowy CHRONOTEX tylko na dystansie 5km. III Punkty z wodą. Medale, puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe Losowanie: rowery i inne. 10. Pakiet startowy -koszulka okolicznościowa (tylko w pakiecie bieg 5km i NW) -nr startowy, agrafki (pomiar czasowy tylko na dystansie 5km) -słodki drobiazg -woda -pamiątkowy medal okolicznościowy na mecie -kupon na watę cukrową -kupon na popcorn 11. Nagrody: - Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy. - Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie. - I-III miejsce Open otrzyma puchar, dyplom i drobną nagrodę rzeczową (dotyczy wszystkich dystansów 5km, 100-800m) - Kategorie wiekowe za I-III miejsce w biegu głównym: K10,K20,K30,K40,K50,K60 M10,M20,M30,M40,M50,M60,M70 otrzymają statuetki i dyplomy i drobne upominki - Kategorie wiekowe za I miejsca w nordic walking: K10,K20,K30,K40,K50,K60 M10,M20,M30,M40,M50,M60,M70 otrzymają statuetki i dyplomy i drobne upominki - Kategoria „Wózkersi” za I-III miejce os. pokonujące trasę na wózku inwalidzkim zwykłym (nie haindbike) otrzymają statuetki dyplomy i drobne upominki - Kategoria drużynowa za zajęcie I-III miejsca otrzyma statuetkę, a każdy zawodnik zwycięskiej drużyny otrzyma drobny upominek. - Dyplom i upominek dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu głównego - Puchar, dyplom i drobna niespodzianka dla zwycięzców kategorii drużynowej I-III Drużyna musi składać się z 4 zawodników, w tym co najmniej jednej kobiety. Ważne przy zapisach: Nazwa drużyny/klubu musi być jednobrzmiąca. W drużynie może wystartować więcej osób, zaś pod uwagę brani są: pierwszych trzech Panów i pierwsza z Pań. - Oddzielne losowanie nagród dla dzieci i uczestników 5km - odbiór osobisty wszystkich nagród Planowane nagrody na losowanie 5km trasy to m.in: ROWER ufundowany przez Wójta Gminy Jednorożec ROWER ufundowany przez Starostę Powiatu Przasnyskiego oraz wiele innych, które będziemy publikować na fb w wydarzeniu, jak w latach ubiegłych. 12. Dodatkowe atrakcje: - mali uczestnicy będą mogli skorzystać z „dmuchańców”(zjeżdżalnia, zamek) - popcorn i wata cukrowa dla uczestników za okazaniem KUPONÓW z pakietu startowego, - zdjęcia z dużą maskotką Jednorożca - poczęstunek w postaci ciast upieczonych przez członków stowarzyszenia - gorący posiłek, kawa, herbata 13. Informacja dla uczestników: - Impreza ma charakter otwarty. - Organizator dopuszcza udział w zabawie sportowej małoletnie dzieci wyłącznie pod opieka osoby dorosłej. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w zabawie sportowej pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna, który musi być obecny w dniu startu, celem podpisania stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody na start w biegu, braku przeciwwskazań medycznych oraz wzięciu na siebie odpowiedzialności za małoletniego, o której mowa w ust. 10 - Uczestnicy zobowiązani są do przypięcia nr startowego, w miejscu widocznym z przodu. - Organizatorzy dopuszczają udział w zabawie sportowej uczestników z wózkami. 14.Dane osobowe i ochrona wizerunku - Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów zgodnie z dyrektywami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,s.1) RODO. -Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie Facebook JRCM, na portalach informacyjnych np. infoprzasnysz oraz gazetach lokalnych np. Kurier Przasnyski, Tygodnik Przasnyski, Głos Gminy Jednorożec i materiałach promocyjnych biegu. Zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.facebook.com/JednorozecRobiCoMoze/ 16 Postanowienia końcowe: - W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora uczestnik otrzymuje zwrot opłaty startowej w wysokości 100 % (np. w razie lock down). W przypadku rezygnacji uczestnika, Organizator nie zwraca opłaty startowej, istnieje jednak możliwość przepisania pakietu na inną osobę do 30.05.2023 r. - Trasa biegu jest inna niż w poprzednich latach. - Organizatorzy nie zapewniają szatni, nie biorą odpowiedzialności za rzeczy zagubione. - Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania imprezy sportowej. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Odebranie numeru startowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie sportowej i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując wyłącznie na własną odpowiedzialność. - Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania. - W imprezie sportowej nie mogą brać udziału osoby, które znajdują się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu. - Zawody odbywać się będą bez względu na pogodę. -Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny, o których poinformują na stronie Facebook. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy. - Pytania dotyczące regulaminu i przebiegu imprezy należy kierować do członków stowarzyszenia „Jednorożec robi co może” lub na adres email: aurbaniak1@op.pl - Udział w imprezie sportowej jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Dystanse

Zapraszamy na V edycję "Pogoni za Jednorożcem" Bieg główny i Nordic Walking oraz biegi dziecięce w pięciu kategoriach wiekowych. Każdy znajdzie coś dla siebie, a my zrobimy co możemy, by Wam się podobało w naszym Jednorożcu.REGULAMIN<br /> „POGOŃ ZA JEDNOROŻCEM”1. Organizatorzy:<br /> - Stowarzyszenie „Jednorożec robi co może”<br /> pod patronatem: Wójta Gminy Jednorożec, Starosty Powiatu Przasnyskiego i Burmistrza Miasta Przasnysz przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Jednorożcu.2. Miejsce zawodów:<br /> Start/Meta: Stadion w Jednorożcu3. Termin zawodów:<br /> (niedziela) 9 lipca 2023 r.4. Dystans:<br /> 5km bieg<br /> 5km nordic-walking<br /> 100m przedszkolaki – urodzeni w 2016 r. i młodsi (Trasę można pokonać z rodzicem :) lecz na czołowych miejscach podium staną WYŁĄCZNIE dzieci, które samodzielnie pokonają trasę).<br /> 200m urodzeni od 2014-2015 r.<br /> 400m urodzeni od 2012-2013 r.<br /> 400m urodzeni od 2010-2011 r.<br /> 800m urodzeni od 2007-2009 r.5. Trasa:<br /> 5km - nawierzchnia asfaltowa ulicami Jednorożca okrążenie na bieżni stadionu<br /> 100, 200, 400, 800m - odcinek wyznaczony na bieżni stadionu6. Cel imprezy:<br /> - Profilaktyka zdrowotna i propagowanie zdrowego stylu życia.<br /> - Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego.<br /> - Zjednoczenie ludzi z różnych przedziałów wiekowych.<br /> - Integracja sportowców i sympatyków.<br /> - Jednoczenie osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.<br /> - Mobilizacja mieszkańców Gminy Jednorożec i gości do wspólnego wysiłku.7. Program:<br /> 9:00-10:00 Odbiór pakietów 5km<br /> 10:10 Rozgrzewka<br /> 10:30 Start 5 km bieg (Limit czasu 1 godz.)<br /> 10:31 Start 5 km nordic walking ( Limit czasu 1 godz.)<br /> 12:00 Dekoracja zwycięzców<br /> Losowanie nagród wśród uczestników 5km<br /> 12:00-13:20 Odbiór pakietów dla dzieci<br /> 13:30 Rozgrzewka<br /> 13:40 Start 100 m<br /> Start 200 m<br /> Start 400 m<br /> Start 800 m<br /> 14:20 Dekoracja dzieci<br /> Losowanie nagród dla dzieci8. Wpisowe:<br /> - Dystans 5km:<br /> 30zł. do 30.04.2023r.<br /> 40zł. do 31.05.2023r.<br /> 50zł. w biurze zawodów o ile będą dostępne pakiety startowe.- Biegi dziecięce:<br /> 10zł. do 30.04.2023r.<br /> 20zł. do 31.05.2023r.<br /> 30zł. w biurze zawodów o ile będą dostępne pakiety startowe.Limit uczestników to 200 osób na dystansie 5km i 200 osób w biegach dziecięcych/młodzieżowych.<br /> Nieopłacone osoby będą sukcesywnie usuwane z list startowych. Po osiągnięciu limitu opłaconych osób, zapisy zostaną zamknięte. Decyduje kolejność wpłat. Opłaty należy dokonać przez Internet (w razie problemów u członków stowarzyszenia „Jednorożec robi co może). Zapisy będą możliwe na miejscu, o ile będą wolne pakiety startowe.9. Uczestnictwo:<br /> 1) Zapisy elektroniczne przez stronę Chronotex<br /> - Biegi dziecięce:<br /> link<br /> 2) Opłata startowa<br /> 3) Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia i odbioru pakietu na miejscu.<br /> Dzieci i młodzież biegną bez pomiaru czasowego. Pomiar czasowy CHRONOTEX tylko na dystansie 5km.<br /> III Punkty z wodą.<br /> Medale, puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe<br /> Losowanie: rowery i inne.10. Pakiet startowy<br /> -koszulka okolicznościowa (tylko w pakiecie bieg 5km i NW)<br /> -nr startowy, agrafki (pomiar czasowy tylko na dystansie 5km)<br /> -słodki drobiazg<br /> -woda<br /> -pamiątkowy medal okolicznościowy na mecie<br /> -kupon na watę cukrową<br /> -kupon na popcorn11. Nagrody:<br /> - Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy.<br /> - Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.<br /> - I-III miejsce Open otrzyma puchar, dyplom i drobną nagrodę rzeczową (dotyczy wszystkich dystansów 5km, 100-800m)- Kategorie wiekowe za I-III miejsce w biegu głównym:<br /> K10,K20,K30,K40,K50,K60<br /> M10,M20,M30,M40,M50,M60,M70<br /> otrzymają statuetki i dyplomy i drobne upominki - Kategorie wiekowe za I miejsca w nordic walking:<br /> K10,K20,K30,K40,K50,K60<br /> M10,M20,M30,M40,M50,M60,M70<br /> otrzymają statuetki i dyplomy i drobne upominki - Kategoria „Wózkersi” za I-III miejce os. pokonujące trasę na wózku inwalidzkim zwykłym (nie haindbike) otrzymają statuetki dyplomy i drobne upominki- Kategoria drużynowa za zajęcie I-III miejsca otrzyma statuetkę, a każdy zawodnik zwycięskiej drużyny otrzyma drobny upominek.- Dyplom i upominek dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu głównego- Puchar, dyplom i drobna niespodzianka dla zwycięzców kategorii drużynowej I-III<br /> Drużyna musi składać się z 4 zawodników, w tym co najmniej jednej kobiety. Ważne przy zapisach: Nazwa drużyny/klubu musi być jednobrzmiąca. W drużynie może wystartować więcej osób, zaś pod uwagę brani są: pierwszych trzech Panów i pierwsza z Pań.- Oddzielne losowanie nagród dla dzieci i uczestników 5km - odbiór osobisty wszystkich nagród<br /> Planowane nagrody na losowanie 5km trasy to m.in:<br /> ROWER ufundowany przez Wójta Gminy Jednorożec<br /> ROWER ufundowany przez Starostę Powiatu Przasnyskiego<br /> oraz wiele innych, które będziemy publikować na fb w wydarzeniu, jak w latach ubiegłych.12. Dodatkowe atrakcje:<br /> - mali uczestnicy będą mogli skorzystać z „dmuchańców”(zjeżdżalnia, zamek)<br /> - popcorn i wata cukrowa dla uczestników za okazaniem KUPONÓW z pakietu startowego,<br /> - zdjęcia z dużą maskotką Jednorożca<br /> - poczęstunek w postaci ciast upieczonych przez członków stowarzyszenia<br /> - gorący posiłek, kawa, herbata13. Informacja dla uczestników:<br /> - Impreza ma charakter otwarty.<br /> - Organizator dopuszcza udział w zabawie sportowej małoletnie dzieci wyłącznie pod opieka osoby dorosłej. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w zabawie sportowej pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna, który musi być obecny w dniu startu, celem podpisania stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody na start w biegu, braku przeciwwskazań medycznych oraz wzięciu na siebie odpowiedzialności za małoletniego, o której mowa w ust. 10<br /> - Uczestnicy zobowiązani są do przypięcia nr startowego, w miejscu widocznym z przodu.<br /> - Organizatorzy dopuszczają udział w zabawie sportowej uczestników z wózkami.14.Dane osobowe i ochrona wizerunku<br /> - Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów zgodnie z dyrektywami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,s.1) RODO.<br /> -Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie Facebook JRCM, na portalach informacyjnych np. infoprzasnysz oraz gazetach lokalnych np. Kurier Przasnyski, Tygodnik Przasnyski, Głos Gminy Jednorożec i materiałach promocyjnych biegu.<br /> Zachęcamy do odwiedzenia strony:<br /> https://www.facebook.com/JednorozecRobiCoMoze/16 Postanowienia końcowe:<br /> - W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora uczestnik otrzymuje zwrot opłaty startowej w wysokości 100 % (np. w razie lock down). W przypadku rezygnacji uczestnika, Organizator nie zwraca opłaty startowej, istnieje jednak możliwość przepisania pakietu na inną osobę do 30.05.2023 r.<br /> - Trasa biegu jest inna niż w poprzednich latach.<br /> - Organizatorzy nie zapewniają szatni, nie biorą odpowiedzialności za rzeczy zagubione.<br /> - Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania imprezy sportowej. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.<br /> Odebranie numeru startowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie sportowej i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując wyłącznie na własną odpowiedzialność.<br /> - Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.<br /> - W imprezie sportowej nie mogą brać udziału osoby, które znajdują się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.<br /> - Zawody odbywać się będą bez względu na pogodę.<br /> -Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny, o których poinformują na stronie Facebook. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.<br /> - Pytania dotyczące regulaminu i przebiegu imprezy należy kierować do członków stowarzyszenia „Jednorożec robi co może” lub na adres email: aurbaniak1@op.pl<br /> - Udział w imprezie sportowej jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Regulamin

Zapraszamy na V edycję "Pogoni za Jednorożcem" Bieg główny i Nordic Walking oraz biegi dziecięce w pięciu kategoriach wiekowych. Każdy znajdzie coś dla siebie, a my zrobimy co możemy, by Wam się podobało w naszym Jednorożcu.REGULAMIN„POGOŃ ZA JEDNOROŻCEM”1. Organizatorzy:- Stowarzyszenie „Jednorożec robi co może”pod patronatem: Wójta Gminy Jednorożec, Starosty Powiatu Przasnyskiego i Burmistrza Miasta Przasnysz przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Jednorożcu.2. Miejsce zawodów:Start/Meta: Stadion w Jednorożcu3. Termin zawodów:(niedziela) 9 lipca 2023 r.4. Dystans:5km bieg5km nordic-walking100m przedszkolaki – urodzeni w 2016 r. i młodsi (Trasę można pokonać z rodzicem :) lecz na czołowych miejscach podium staną WYŁĄCZNIE dzieci, które samodzielnie pokonają trasę).200m urodzeni od 2014-2015 r.400m urodzeni od 2012-2013 r.400m urodzeni od 2010-2011 r.800m urodzeni od 2007-2009 r.5. Trasa:5km - nawierzchnia asfaltowa ulicami Jednorożca okrążenie na bieżni stadionu100, 200, 400, 800m - odcinek wyznaczony na bieżni stadionu6. Cel imprezy:- Profilaktyka zdrowotna i propagowanie zdrowego stylu życia.- Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego.- Zjednoczenie ludzi z różnych przedziałów wiekowych.- Integracja sportowców i sympatyków.- Jednoczenie osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.- Mobilizacja mieszkańców Gminy Jednorożec i gości do wspólnego wysiłku.7. Program:9:00-10:00 Odbiór pakietów 5km10:10 Rozgrzewka10:30 Start 5 km bieg (Limit czasu 1 godz.)10:31 Start 5 km nordic walking ( Limit czasu 1 godz.)12:00 Dekoracja zwycięzcówLosowanie nagród wśród uczestników 5km12:00-13:20 Odbiór pakietów dla dzieci13:30 Rozgrzewka13:40 Start 100 mStart 200 mStart 400 mStart 800 m14:20 Dekoracja dzieciLosowanie nagród dla dzieci8. Wpisowe:- Dystans 5km:30zł. do 30.04.2023r.40zł. do 31.05.2023r.50zł. w biurze zawodów o ile będą dostępne pakiety startowe.- Biegi dziecięce:10zł. do 30.04.2023r.20zł. do 31.05.2023r.30zł. w biurze zawodów o ile będą dostępne pakiety startowe.Limit uczestników to 200 osób na dystansie 5km i 200 osób w biegach dziecięcych/młodzieżowych.Nieopłacone osoby będą sukcesywnie usuwane z list startowych. Po osiągnięciu limitu opłaconych osób, zapisy zostaną zamknięte. Decyduje kolejność wpłat. Opłaty należy dokonać przez Internet (w razie problemów u członków stowarzyszenia „Jednorożec robi co może). Zapisy będą możliwe na miejscu, o ile będą wolne pakiety startowe.9. Uczestnictwo:1) Zapisy elektroniczne przez stronę Chronotex- Biegi dziecięce:link2) Opłata startowa3) Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia i odbioru pakietu na miejscu.Dzieci i młodzież biegną bez pomiaru czasowego. Pomiar czasowy CHRONOTEX tylko na dystansie 5km.III Punkty z wodą.Medale, puchary, dyplomy, nagrody rzeczoweLosowanie: rowery i inne.10. Pakiet startowy-koszulka okolicznościowa (tylko w pakiecie bieg 5km i NW)-nr startowy, agrafki (pomiar czasowy tylko na dystansie 5km)-słodki drobiazg-woda-pamiątkowy medal okolicznościowy na mecie-kupon na watę cukrową-kupon na popcorn11. Nagrody:- Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy.- Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.- I-III miejsce Open otrzyma puchar, dyplom i drobną nagrodę rzeczową (dotyczy wszystkich dystansów 5km, 100-800m)- Kategorie wiekowe za I-III miejsce w biegu głównym:K10,K20,K30,K40,K50,K60M10,M20,M30,M40,M50,M60,M70otrzymają statuetki i dyplomy i drobne upominki- Kategorie wiekowe za I miejsca w nordic walking:K10,K20,K30,K40,K50,K60M10,M20,M30,M40,M50,M60,M70otrzymają statuetki i dyplomy i drobne upominki- Kategoria „Wózkersi” za I-III miejce os. pokonujące trasę na wózku inwalidzkim zwykłym (nie haindbike) otrzymają statuetki dyplomy i drobne upominki- Kategoria drużynowa za zajęcie I-III miejsca otrzyma statuetkę, a każdy zawodnik zwycięskiej drużyny otrzyma drobny upominek.- Dyplom i upominek dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu głównego- Puchar, dyplom i drobna niespodzianka dla zwycięzców kategorii drużynowej I-IIIDrużyna musi składać się z 4 zawodników, w tym co najmniej jednej kobiety. Ważne przy zapisach: Nazwa drużyny/klubu musi być jednobrzmiąca. W drużynie może wystartować więcej osób, zaś pod uwagę brani są: pierwszych trzech Panów i pierwsza z Pań.- Oddzielne losowanie nagród dla dzieci i uczestników 5km - odbiór osobisty wszystkich nagródPlanowane nagrody na losowanie 5km trasy to m.in:ROWER ufundowany przez Wójta Gminy JednorożecROWER ufundowany przez Starostę Powiatu Przasnyskiegooraz wiele innych, które będziemy publikować na fb w wydarzeniu, jak w latach ubiegłych.12. Dodatkowe atrakcje:- mali uczestnicy będą mogli skorzystać z „dmuchańców”(zjeżdżalnia, zamek)- popcorn i wata cukrowa dla uczestników za okazaniem KUPONÓW z pakietu startowego,- zdjęcia z dużą maskotką Jednorożca- poczęstunek w postaci ciast upieczonych przez członków stowarzyszenia- gorący posiłek, kawa, herbata13. Informacja dla uczestników:- Impreza ma charakter otwarty.- Organizator dopuszcza udział w zabawie sportowej małoletnie dzieci wyłącznie pod opieka osoby dorosłej. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w zabawie sportowej pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna, który musi być obecny w dniu startu, celem podpisania stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody na start w biegu, braku przeciwwskazań medycznych oraz wzięciu na siebie odpowiedzialności za małoletniego, o której mowa w ust. 10- Uczestnicy zobowiązani są do przypięcia nr startowego, w miejscu widocznym z przodu.- Organizatorzy dopuszczają udział w zabawie sportowej uczestników z wózkami.14.Dane osobowe i ochrona wizerunku- Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów zgodnie z dyrektywami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,s.1) RODO.-Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie Facebook JRCM, na portalach informacyjnych np. infoprzasnysz oraz gazetach lokalnych np. Kurier Przasnyski, Tygodnik Przasnyski, Głos Gminy Jednorożec i materiałach promocyjnych biegu.Zachęcamy do odwiedzenia strony:https://www.facebook.com/JednorozecRobiCoMoze/16 Postanowienia końcowe:- W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora uczestnik otrzymuje zwrot opłaty startowej w wysokości 100 % (np. w razie lock down). W przypadku rezygnacji uczestnika, Organizator nie zwraca opłaty startowej, istnieje jednak możliwość przepisania pakietu na inną osobę do 30.05.2023 r.- Trasa biegu jest inna niż w poprzednich latach.- Organizatorzy nie zapewniają szatni, nie biorą odpowiedzialności za rzeczy zagubione.- Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania imprezy sportowej. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.Odebranie numeru startowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie sportowej i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując wyłącznie na własną odpowiedzialność.- Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.- W imprezie sportowej nie mogą brać udziału osoby, które znajdują się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.- Zawody odbywać się będą bez względu na pogodę.-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny, o których poinformują na stronie Facebook. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.- Pytania dotyczące regulaminu i przebiegu imprezy należy kierować do członków stowarzyszenia „Jednorożec robi co może” lub na adres email: aurbaniak1@op.pl- Udział w imprezie sportowej jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Strona biegu

Zapraszamy na V edycję "Pogoni za Jednorożcem" Bieg główny i Nordic Walking oraz biegi dziecięce w pięciu kategoriach wiekowych. Każdy znajdzie coś dla siebie, a my zrobimy co możemy, by Wam się podobało w naszym Jednorożcu.REGULAMIN„POGOŃ ZA JEDNOROŻCEM”1. Organizatorzy:- Stowarzyszenie „Jednorożec robi co może”pod patronatem: Wójta Gminy Jednorożec, Starosty Powiatu Przasnyskiego i Burmistrza Miasta Przasnysz przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Jednorożcu.2. Miejsce zawodów:Start/Meta: Stadion w Jednorożcu3. Termin zawodów:(niedziela) 9 lipca 2023 r.4. Dystans:5km bieg5km nordic-walking100m przedszkolaki – urodzeni w 2016 r. i młodsi (Trasę można pokonać z rodzicem :) lecz na czołowych miejscach podium staną WYŁĄCZNIE dzieci, które samodzielnie pokonają trasę).200m urodzeni od 2014-2015 r.400m urodzeni od 2012-2013 r.400m urodzeni od 2010-2011 r.800m urodzeni od 2007-2009 r.5. Trasa:5km - nawierzchnia asfaltowa ulicami Jednorożca okrążenie na bieżni stadionu100, 200, 400, 800m - odcinek wyznaczony na bieżni stadionu6. Cel imprezy:- Profilaktyka zdrowotna i propagowanie zdrowego stylu życia.- Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego.- Zjednoczenie ludzi z różnych przedziałów wiekowych.- Integracja sportowców i sympatyków.- Jednoczenie osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.- Mobilizacja mieszkańców Gminy Jednorożec i gości do wspólnego wysiłku.7. Program:9:00-10:00 Odbiór pakietów 5km10:10 Rozgrzewka10:30 Start 5 km bieg (Limit czasu 1 godz.)10:31 Start 5 km nordic walking ( Limit czasu 1 godz.)12:00 Dekoracja zwycięzcówLosowanie nagród wśród uczestników 5km12:00-13:20 Odbiór pakietów dla dzieci13:30 Rozgrzewka13:40 Start 100 mStart 200 mStart 400 mStart 800 m14:20 Dekoracja dzieciLosowanie nagród dla dzieci8. Wpisowe:- Dystans 5km:30zł. do 30.04.2023r.40zł. do 31.05.2023r.50zł. w biurze zawodów o ile będą dostępne pakiety startowe.- Biegi dziecięce:10zł. do 30.04.2023r.20zł. do 31.05.2023r.30zł. w biurze zawodów o ile będą dostępne pakiety startowe.Limit uczestników to 200 osób na dystansie 5km i 200 osób w biegach dziecięcych/młodzieżowych.Nieopłacone osoby będą sukcesywnie usuwane z list startowych. Po osiągnięciu limitu opłaconych osób, zapisy zostaną zamknięte. Decyduje kolejność wpłat. Opłaty należy dokonać przez Internet (w razie problemów u członków stowarzyszenia „Jednorożec robi co może). Zapisy będą możliwe na miejscu, o ile będą wolne pakiety startowe.9. Uczestnictwo:1) Zapisy elektroniczne przez stronę Chronotex- Biegi dziecięce:link2) Opłata startowa3) Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia i odbioru pakietu na miejscu.Dzieci i młodzież biegną bez pomiaru czasowego. Pomiar czasowy CHRONOTEX tylko na dystansie 5km.III Punkty z wodą.Medale, puchary, dyplomy, nagrody rzeczoweLosowanie: rowery i inne.10. Pakiet startowy-koszulka okolicznościowa (tylko w pakiecie bieg 5km i NW)-nr startowy, agrafki (pomiar czasowy tylko na dystansie 5km)-słodki drobiazg-woda-pamiątkowy medal okolicznościowy na mecie-kupon na watę cukrową-kupon na popcorn11. Nagrody:- Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy.- Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.- I-III miejsce Open otrzyma puchar, dyplom i drobną nagrodę rzeczową (dotyczy wszystkich dystansów 5km, 100-800m)- Kategorie wiekowe za I-III miejsce w biegu głównym:K10,K20,K30,K40,K50,K60M10,M20,M30,M40,M50,M60,M70otrzymają statuetki i dyplomy i drobne upominki- Kategorie wiekowe za I miejsca w nordic walking:K10,K20,K30,K40,K50,K60M10,M20,M30,M40,M50,M60,M70otrzymają statuetki i dyplomy i drobne upominki- Kategoria „Wózkersi” za I-III miejce os. pokonujące trasę na wózku inwalidzkim zwykłym (nie haindbike) otrzymają statuetki dyplomy i drobne upominki- Kategoria drużynowa za zajęcie I-III miejsca otrzyma statuetkę, a każdy zawodnik zwycięskiej drużyny otrzyma drobny upominek.- Dyplom i upominek dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu głównego- Puchar, dyplom i drobna niespodzianka dla zwycięzców kategorii drużynowej I-IIIDrużyna musi składać się z 4 zawodników, w tym co najmniej jednej kobiety. Ważne przy zapisach: Nazwa drużyny/klubu musi być jednobrzmiąca. W drużynie może wystartować więcej osób, zaś pod uwagę brani są: pierwszych trzech Panów i pierwsza z Pań.- Oddzielne losowanie nagród dla dzieci i uczestników 5km - odbiór osobisty wszystkich nagródPlanowane nagrody na losowanie 5km trasy to m.in:ROWER ufundowany przez Wójta Gminy JednorożecROWER ufundowany przez Starostę Powiatu Przasnyskiegooraz wiele innych, które będziemy publikować na fb w wydarzeniu, jak w latach ubiegłych.12. Dodatkowe atrakcje:- mali uczestnicy będą mogli skorzystać z „dmuchańców”(zjeżdżalnia, zamek)- popcorn i wata cukrowa dla uczestników za okazaniem KUPONÓW z pakietu startowego,- zdjęcia z dużą maskotką Jednorożca- poczęstunek w postaci ciast upieczonych przez członków stowarzyszenia- gorący posiłek, kawa, herbata13. Informacja dla uczestników:- Impreza ma charakter otwarty.- Organizator dopuszcza udział w zabawie sportowej małoletnie dzieci wyłącznie pod opieka osoby dorosłej. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w zabawie sportowej pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna, który musi być obecny w dniu startu, celem podpisania stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody na start w biegu, braku przeciwwskazań medycznych oraz wzięciu na siebie odpowiedzialności za małoletniego, o której mowa w ust. 10- Uczestnicy zobowiązani są do przypięcia nr startowego, w miejscu widocznym z przodu.- Organizatorzy dopuszczają udział w zabawie sportowej uczestników z wózkami.14.Dane osobowe i ochrona wizerunku- Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów zgodnie z dyrektywami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,s.1) RODO.-Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie Facebook JRCM, na portalach informacyjnych np. infoprzasnysz oraz gazetach lokalnych np. Kurier Przasnyski, Tygodnik Przasnyski, Głos Gminy Jednorożec i materiałach promocyjnych biegu.Zachęcamy do odwiedzenia strony:https://www.facebook.com/JednorozecRobiCoMoze/16 Postanowienia końcowe:- W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora uczestnik otrzymuje zwrot opłaty startowej w wysokości 100 % (np. w razie lock down). W przypadku rezygnacji uczestnika, Organizator nie zwraca opłaty startowej, istnieje jednak możliwość przepisania pakietu na inną osobę do 30.05.2023 r.- Trasa biegu jest inna niż w poprzednich latach.- Organizatorzy nie zapewniają szatni, nie biorą odpowiedzialności za rzeczy zagubione.- Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania imprezy sportowej. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.Odebranie numeru startowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie sportowej i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując wyłącznie na własną odpowiedzialność.- Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.- W imprezie sportowej nie mogą brać udziału osoby, które znajdują się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.- Zawody odbywać się będą bez względu na pogodę.-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny, o których poinformują na stronie Facebook. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.- Pytania dotyczące regulaminu i przebiegu imprezy należy kierować do członków stowarzyszenia „Jednorożec robi co może” lub na adres email: aurbaniak1@op.pl- Udział w imprezie sportowej jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Wyniki

Zapraszamy na V edycję "Pogoni za Jednorożcem" Bieg główny i Nordic Walking oraz biegi dziecięce w pięciu kategoriach wiekowych. Każdy znajdzie coś dla siebie, a my zrobimy co możemy, by Wam się podobało w naszym Jednorożcu.REGULAMIN„POGOŃ ZA JEDNOROŻCEM”1. Organizatorzy:- Stowarzyszenie „Jednorożec robi co może”pod patronatem: Wójta Gminy Jednorożec, Starosty Powiatu Przasnyskiego i Burmistrza Miasta Przasnysz przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Jednorożcu.2. Miejsce zawodów:Start/Meta: Stadion w Jednorożcu3. Termin zawodów:(niedziela) 9 lipca 2023 r.4. Dystans:5km bieg5km nordic-walking100m przedszkolaki – urodzeni w 2016 r. i młodsi (Trasę można pokonać z rodzicem :) lecz na czołowych miejscach podium staną WYŁĄCZNIE dzieci, które samodzielnie pokonają trasę).200m urodzeni od 2014-2015 r.400m urodzeni od 2012-2013 r.400m urodzeni od 2010-2011 r.800m urodzeni od 2007-2009 r.5. Trasa:5km - nawierzchnia asfaltowa ulicami Jednorożca okrążenie na bieżni stadionu100, 200, 400, 800m - odcinek wyznaczony na bieżni stadionu6. Cel imprezy:- Profilaktyka zdrowotna i propagowanie zdrowego stylu życia.- Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego.- Zjednoczenie ludzi z różnych przedziałów wiekowych.- Integracja sportowców i sympatyków.- Jednoczenie osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.- Mobilizacja mieszkańców Gminy Jednorożec i gości do wspólnego wysiłku.7. Program:9:00-10:00 Odbiór pakietów 5km10:10 Rozgrzewka10:30 Start 5 km bieg (Limit czasu 1 godz.)10:31 Start 5 km nordic walking ( Limit czasu 1 godz.)12:00 Dekoracja zwycięzcówLosowanie nagród wśród uczestników 5km12:00-13:20 Odbiór pakietów dla dzieci13:30 Rozgrzewka13:40 Start 100 mStart 200 mStart 400 mStart 800 m14:20 Dekoracja dzieciLosowanie nagród dla dzieci8. Wpisowe:- Dystans 5km:30zł. do 30.04.2023r.40zł. do 31.05.2023r.50zł. w biurze zawodów o ile będą dostępne pakiety startowe.- Biegi dziecięce:10zł. do 30.04.2023r.20zł. do 31.05.2023r.30zł. w biurze zawodów o ile będą dostępne pakiety startowe.Limit uczestników to 200 osób na dystansie 5km i 200 osób w biegach dziecięcych/młodzieżowych.Nieopłacone osoby będą sukcesywnie usuwane z list startowych. Po osiągnięciu limitu opłaconych osób, zapisy zostaną zamknięte. Decyduje kolejność wpłat. Opłaty należy dokonać przez Internet (w razie problemów u członków stowarzyszenia „Jednorożec robi co może). Zapisy będą możliwe na miejscu, o ile będą wolne pakiety startowe.9. Uczestnictwo:1) Zapisy elektroniczne przez stronę Chronotex- Biegi dziecięce:link2) Opłata startowa3) Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia i odbioru pakietu na miejscu.Dzieci i młodzież biegną bez pomiaru czasowego. Pomiar czasowy CHRONOTEX tylko na dystansie 5km.III Punkty z wodą.Medale, puchary, dyplomy, nagrody rzeczoweLosowanie: rowery i inne.10. Pakiet startowy-koszulka okolicznościowa (tylko w pakiecie bieg 5km i NW)-nr startowy, agrafki (pomiar czasowy tylko na dystansie 5km)-słodki drobiazg-woda-pamiątkowy medal okolicznościowy na mecie-kupon na watę cukrową-kupon na popcorn11. Nagrody:- Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy.- Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.- I-III miejsce Open otrzyma puchar, dyplom i drobną nagrodę rzeczową (dotyczy wszystkich dystansów 5km, 100-800m)- Kategorie wiekowe za I-III miejsce w biegu głównym:K10,K20,K30,K40,K50,K60M10,M20,M30,M40,M50,M60,M70otrzymają statuetki i dyplomy i drobne upominki- Kategorie wiekowe za I miejsca w nordic walking:K10,K20,K30,K40,K50,K60M10,M20,M30,M40,M50,M60,M70otrzymają statuetki i dyplomy i drobne upominki- Kategoria „Wózkersi” za I-III miejce os. pokonujące trasę na wózku inwalidzkim zwykłym (nie haindbike) otrzymają statuetki dyplomy i drobne upominki- Kategoria drużynowa za zajęcie I-III miejsca otrzyma statuetkę, a każdy zawodnik zwycięskiej drużyny otrzyma drobny upominek.- Dyplom i upominek dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu głównego- Puchar, dyplom i drobna niespodzianka dla zwycięzców kategorii drużynowej I-IIIDrużyna musi składać się z 4 zawodników, w tym co najmniej jednej kobiety. Ważne przy zapisach: Nazwa drużyny/klubu musi być jednobrzmiąca. W drużynie może wystartować więcej osób, zaś pod uwagę brani są: pierwszych trzech Panów i pierwsza z Pań.- Oddzielne losowanie nagród dla dzieci i uczestników 5km - odbiór osobisty wszystkich nagródPlanowane nagrody na losowanie 5km trasy to m.in:ROWER ufundowany przez Wójta Gminy JednorożecROWER ufundowany przez Starostę Powiatu Przasnyskiegooraz wiele innych, które będziemy publikować na fb w wydarzeniu, jak w latach ubiegłych.12. Dodatkowe atrakcje:- mali uczestnicy będą mogli skorzystać z „dmuchańców”(zjeżdżalnia, zamek)- popcorn i wata cukrowa dla uczestników za okazaniem KUPONÓW z pakietu startowego,- zdjęcia z dużą maskotką Jednorożca- poczęstunek w postaci ciast upieczonych przez członków stowarzyszenia- gorący posiłek, kawa, herbata13. Informacja dla uczestników:- Impreza ma charakter otwarty.- Organizator dopuszcza udział w zabawie sportowej małoletnie dzieci wyłącznie pod opieka osoby dorosłej. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w zabawie sportowej pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna, który musi być obecny w dniu startu, celem podpisania stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody na start w biegu, braku przeciwwskazań medycznych oraz wzięciu na siebie odpowiedzialności za małoletniego, o której mowa w ust. 10- Uczestnicy zobowiązani są do przypięcia nr startowego, w miejscu widocznym z przodu.- Organizatorzy dopuszczają udział w zabawie sportowej uczestników z wózkami.14.Dane osobowe i ochrona wizerunku- Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów zgodnie z dyrektywami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,s.1) RODO.-Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie Facebook JRCM, na portalach informacyjnych np. infoprzasnysz oraz gazetach lokalnych np. Kurier Przasnyski, Tygodnik Przasnyski, Głos Gminy Jednorożec i materiałach promocyjnych biegu.Zachęcamy do odwiedzenia strony:https://www.facebook.com/JednorozecRobiCoMoze/16 Postanowienia końcowe:- W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora uczestnik otrzymuje zwrot opłaty startowej w wysokości 100 % (np. w razie lock down). W przypadku rezygnacji uczestnika, Organizator nie zwraca opłaty startowej, istnieje jednak możliwość przepisania pakietu na inną osobę do 30.05.2023 r.- Trasa biegu jest inna niż w poprzednich latach.- Organizatorzy nie zapewniają szatni, nie biorą odpowiedzialności za rzeczy zagubione.- Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania imprezy sportowej. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.Odebranie numeru startowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie sportowej i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując wyłącznie na własną odpowiedzialność.- Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.- W imprezie sportowej nie mogą brać udziału osoby, które znajdują się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.- Zawody odbywać się będą bez względu na pogodę.-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny, o których poinformują na stronie Facebook. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.- Pytania dotyczące regulaminu i przebiegu imprezy należy kierować do członków stowarzyszenia „Jednorożec robi co może” lub na adres email: aurbaniak1@op.pl- Udział w imprezie sportowej jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Ilość uczestników na mecie

Zapraszamy na V edycję "Pogoni za Jednorożcem" Bieg główny i Nordic Walking oraz biegi dziecięce w pięciu kategoriach wiekowych. Każdy znajdzie coś dla siebie, a my zrobimy co możemy, by Wam się podobało w naszym Jednorożcu.REGULAMIN<br /> „POGOŃ ZA JEDNOROŻCEM”1. Organizatorzy:<br /> - Stowarzyszenie „Jednorożec robi co może”<br /> pod patronatem: Wójta Gminy Jednorożec, Starosty Powiatu Przasnyskiego i Burmistrza Miasta Przasnysz przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Jednorożcu.2. Miejsce zawodów:<br /> Start/Meta: Stadion w Jednorożcu3. Termin zawodów:<br /> (niedziela) 9 lipca 2023 r.4. Dystans:<br /> 5km bieg<br /> 5km nordic-walking<br /> 100m przedszkolaki – urodzeni w 2016 r. i młodsi (Trasę można pokonać z rodzicem :) lecz na czołowych miejscach podium staną WYŁĄCZNIE dzieci, które samodzielnie pokonają trasę).<br /> 200m urodzeni od 2014-2015 r.<br /> 400m urodzeni od 2012-2013 r.<br /> 400m urodzeni od 2010-2011 r.<br /> 800m urodzeni od 2007-2009 r.5. Trasa:<br /> 5km - nawierzchnia asfaltowa ulicami Jednorożca okrążenie na bieżni stadionu<br /> 100, 200, 400, 800m - odcinek wyznaczony na bieżni stadionu6. Cel imprezy:<br /> - Profilaktyka zdrowotna i propagowanie zdrowego stylu życia.<br /> - Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego.<br /> - Zjednoczenie ludzi z różnych przedziałów wiekowych.<br /> - Integracja sportowców i sympatyków.<br /> - Jednoczenie osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.<br /> - Mobilizacja mieszkańców Gminy Jednorożec i gości do wspólnego wysiłku.7. Program:<br /> 9:00-10:00 Odbiór pakietów 5km<br /> 10:10 Rozgrzewka<br /> 10:30 Start 5 km bieg (Limit czasu 1 godz.)<br /> 10:31 Start 5 km nordic walking ( Limit czasu 1 godz.)<br /> 12:00 Dekoracja zwycięzców<br /> Losowanie nagród wśród uczestników 5km<br /> 12:00-13:20 Odbiór pakietów dla dzieci<br /> 13:30 Rozgrzewka<br /> 13:40 Start 100 m<br /> Start 200 m<br /> Start 400 m<br /> Start 800 m<br /> 14:20 Dekoracja dzieci<br /> Losowanie nagród dla dzieci8. Wpisowe:<br /> - Dystans 5km:<br /> 30zł. do 30.04.2023r.<br /> 40zł. do 31.05.2023r.<br /> 50zł. w biurze zawodów o ile będą dostępne pakiety startowe.- Biegi dziecięce:<br /> 10zł. do 30.04.2023r.<br /> 20zł. do 31.05.2023r.<br /> 30zł. w biurze zawodów o ile będą dostępne pakiety startowe.Limit uczestników to 200 osób na dystansie 5km i 200 osób w biegach dziecięcych/młodzieżowych.<br /> Nieopłacone osoby będą sukcesywnie usuwane z list startowych. Po osiągnięciu limitu opłaconych osób, zapisy zostaną zamknięte. Decyduje kolejność wpłat. Opłaty należy dokonać przez Internet (w razie problemów u członków stowarzyszenia „Jednorożec robi co może). Zapisy będą możliwe na miejscu, o ile będą wolne pakiety startowe.9. Uczestnictwo:<br /> 1) Zapisy elektroniczne przez stronę Chronotex<br /> - Biegi dziecięce:<br /> link<br /> 2) Opłata startowa<br /> 3) Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia i odbioru pakietu na miejscu.<br /> Dzieci i młodzież biegną bez pomiaru czasowego. Pomiar czasowy CHRONOTEX tylko na dystansie 5km.<br /> III Punkty z wodą.<br /> Medale, puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe<br /> Losowanie: rowery i inne.10. Pakiet startowy<br /> -koszulka okolicznościowa (tylko w pakiecie bieg 5km i NW)<br /> -nr startowy, agrafki (pomiar czasowy tylko na dystansie 5km)<br /> -słodki drobiazg<br /> -woda<br /> -pamiątkowy medal okolicznościowy na mecie<br /> -kupon na watę cukrową<br /> -kupon na popcorn11. Nagrody:<br /> - Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy.<br /> - Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.<br /> - I-III miejsce Open otrzyma puchar, dyplom i drobną nagrodę rzeczową (dotyczy wszystkich dystansów 5km, 100-800m)- Kategorie wiekowe za I-III miejsce w biegu głównym:<br /> K10,K20,K30,K40,K50,K60<br /> M10,M20,M30,M40,M50,M60,M70<br /> otrzymają statuetki i dyplomy i drobne upominki - Kategorie wiekowe za I miejsca w nordic walking:<br /> K10,K20,K30,K40,K50,K60<br /> M10,M20,M30,M40,M50,M60,M70<br /> otrzymają statuetki i dyplomy i drobne upominki - Kategoria „Wózkersi” za I-III miejce os. pokonujące trasę na wózku inwalidzkim zwykłym (nie haindbike) otrzymają statuetki dyplomy i drobne upominki- Kategoria drużynowa za zajęcie I-III miejsca otrzyma statuetkę, a każdy zawodnik zwycięskiej drużyny otrzyma drobny upominek.- Dyplom i upominek dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu głównego- Puchar, dyplom i drobna niespodzianka dla zwycięzców kategorii drużynowej I-III<br /> Drużyna musi składać się z 4 zawodników, w tym co najmniej jednej kobiety. Ważne przy zapisach: Nazwa drużyny/klubu musi być jednobrzmiąca. W drużynie może wystartować więcej osób, zaś pod uwagę brani są: pierwszych trzech Panów i pierwsza z Pań.- Oddzielne losowanie nagród dla dzieci i uczestników 5km - odbiór osobisty wszystkich nagród<br /> Planowane nagrody na losowanie 5km trasy to m.in:<br /> ROWER ufundowany przez Wójta Gminy Jednorożec<br /> ROWER ufundowany przez Starostę Powiatu Przasnyskiego<br /> oraz wiele innych, które będziemy publikować na fb w wydarzeniu, jak w latach ubiegłych.12. Dodatkowe atrakcje:<br /> - mali uczestnicy będą mogli skorzystać z „dmuchańców”(zjeżdżalnia, zamek)<br /> - popcorn i wata cukrowa dla uczestników za okazaniem KUPONÓW z pakietu startowego,<br /> - zdjęcia z dużą maskotką Jednorożca<br /> - poczęstunek w postaci ciast upieczonych przez członków stowarzyszenia<br /> - gorący posiłek, kawa, herbata13. Informacja dla uczestników:<br /> - Impreza ma charakter otwarty.<br /> - Organizator dopuszcza udział w zabawie sportowej małoletnie dzieci wyłącznie pod opieka osoby dorosłej. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w zabawie sportowej pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna, który musi być obecny w dniu startu, celem podpisania stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody na start w biegu, braku przeciwwskazań medycznych oraz wzięciu na siebie odpowiedzialności za małoletniego, o której mowa w ust. 10<br /> - Uczestnicy zobowiązani są do przypięcia nr startowego, w miejscu widocznym z przodu.<br /> - Organizatorzy dopuszczają udział w zabawie sportowej uczestników z wózkami.14.Dane osobowe i ochrona wizerunku<br /> - Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów zgodnie z dyrektywami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119,s.1) RODO.<br /> -Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie Facebook JRCM, na portalach informacyjnych np. infoprzasnysz oraz gazetach lokalnych np. Kurier Przasnyski, Tygodnik Przasnyski, Głos Gminy Jednorożec i materiałach promocyjnych biegu.<br /> Zachęcamy do odwiedzenia strony:<br /> https://www.facebook.com/JednorozecRobiCoMoze/16 Postanowienia końcowe:<br /> - W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora uczestnik otrzymuje zwrot opłaty startowej w wysokości 100 % (np. w razie lock down). W przypadku rezygnacji uczestnika, Organizator nie zwraca opłaty startowej, istnieje jednak możliwość przepisania pakietu na inną osobę do 30.05.2023 r.<br /> - Trasa biegu jest inna niż w poprzednich latach.<br /> - Organizatorzy nie zapewniają szatni, nie biorą odpowiedzialności za rzeczy zagubione.<br /> - Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania imprezy sportowej. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.<br /> Odebranie numeru startowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie sportowej i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując wyłącznie na własną odpowiedzialność.<br /> - Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.<br /> - W imprezie sportowej nie mogą brać udziału osoby, które znajdują się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.<br /> - Zawody odbywać się będą bez względu na pogodę.<br /> -Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny, o których poinformują na stronie Facebook. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.<br /> - Pytania dotyczące regulaminu i przebiegu imprezy należy kierować do członków stowarzyszenia „Jednorożec robi co może” lub na adres email: aurbaniak1@op.pl<br /> - Udział w imprezie sportowej jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.