RAWki na Surowo

RAWki na Surowo09.9.2023Wetlina

Data

09.09.23 (sobota) 9:00am

Miejsce

Wetlina

Other Events

Szczegóły biegu

Pomysł na ten bieg w magicznych Bieszczadach narodził się właściwie w naturalny sposób. Biegniemy przez piękne widokowo połoniny Małej i Wielkiej Rawki. Jak nazwa sama wskazuje RAW w nazwie tych szczytów to z angielskiego Surowy. Brak dostępności terenowej oraz usytuowanie w Parku Narodowym uniemożliwia stworzenie normalnych punktów odżywczych a zalecenia Parku Narodowego dotyczą również organiczeń w “mocnym” znakowaniu trasy. I tym sposobem właściwie idea na bieg stworzyła się sama. RAWki na Surowo! To jest właśnie to. Zapraszamy serdecznie już 09.09.2023 do Wetliny!

Dystanse

29km

Regulamin

1.Opis imprezy: RAWki na Surowo a jest imprezą sportową o charakterze biegu górskiego z szacunkowym dystansem /- 29km oraz 1500m przewyższenia. RAWki na Surowo będzie w roku 2023 imprezą certyfikowaną przez ITRA jak i UTMB. RAWki na Surowo jest częścią ligi biegów górskich: MTrail Running Series. 2. Organizator: Fundacja LISTEK ul.Ignacego Paderewskiego 190 35-330 Rzeszów e-mail: kontakt@fundacjalistek.org tel. 48 570 689 111 www.fundacjalistek.org 3. Termin i miejsce: Impreza odbędzie się dnia 09.09.2023 w Wetlinie 4.Program: Harmonogram pracy biura zawodów: Miejsce i czas pracy biura zawodów zostanie podany w późniejszym terminie, nie później niż 30.08.2023 Harmonogram imprezy: 09:00 – Start biegu RAWki na Surowo, Punkt kasowy przy zielonym szlaku -> Link 15:00 – Dekoracja najlepszych 16:00 – Zamnięcie mety, limit czasu na pokonanie trasy. Miejsce mety: Wetlina 36, przy ośrodku “Słotwińscy” Pokoje gościnne -> tutaj 5. Mapa trasy, opis i przebieg trasy, oznaczenia trasy a) Mapka Mapka w serwisie RMT z możliwością pobrania pliku GPX – tutaj b) opis i przebieg Według programu imprezy zawodnicy wystartują z Wetliny szlakiem zielonym na Małą Rawkę o godzinie 09:00. Następnie pobiegną szlakiem żółtym na Wielką Rawkę, skąd zmienią trasę na szlak niebieski wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej do szczytu Kremenaros. Następnie pobiegną dalej szlakiem niebieskim wzdłuż granicy polsko-słowackiej gdzie odbiją na szlak żółty za Rabią Skałą, którym to szlakiem przez Paportną do Jawornika i stąd już odbicie na szlak zielony do mety w Wetlinie. c) oznaczenia trasy Ze względu na ochronę przyrody na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i po konsultacji z władzami Parku charakter dodatkowych oznaczeń zostanie dostosowany do zaleconych przez zarządce terenu standardów. Trasa nie jest trudna w nawigacji i zawodnicy będą poruszać się po bardzo dobrze utrzymanych i oznaczonych szlakach. Jako organizator zapewniamy dodatkowe oznaczenia jedynie w kilku miejscach na trasie. 6.Punkty odżywcze: Bieg odbywa się w formule SELF-SUPPORT. Oznacza to, że na trasie nie będą się znajdować punkty odżywcze ani punkty nawadniania. Zawodnicy zobowiązani są regulaminowo do zabrania ze sobą całego prowiantu i płynów potrzebnych na ukończenie biegu według własnych potrzeb a ze względu bezpieczeństwa organizator narzuca logistyczne minimum do zabrania ze sobą w punkcie 9, podpunkt b. 8.Limit uczestników: Obowiązuje limit 100 uczestników. Decyduje kolejność wniesienia opłaty startowej. 9.Uczestnictwo: Miejsce na liście startowej mają tylko zawodnicy zarejestrowani i opłaceni. W przypadku wypełnienia limitu miejsc uczestnicy nieopłaceni zostaną usunięci z listy startowej po wcześniejszej informacji drogą e-mail. Każdy chętny do wzięcia udziału w imprezie zostaje uczestnikiem od momentu przekroczenia linii startu swojej trasy i przestaje nim być po przekroczeniu linii mety swojej trasy. a) Do wzięcia udziału w wydarzeniu wymagana jest od uczestnika bardzo dobra kondycja fizyczna jak i stan zdrowia nie wskazujący na jakiekolwiek przeciwwskazania do uprawiania długodystansowych biegów górskich oraz ukończone 18 lat, najpóźniej w przeddzień startu. Niezbędne jest też wcześniejsze doświadczenie w biegach w górskim terenie. Wszyscy zawodnicy startujący w imprezie robią to na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością wynikającą z zagrożeń i ryzyka jakie wiążą się ze startem w imprezieł, łącznie z możliwością utraty zdrowia i życia. By stać się uczestnikiem imprezy należy spełnić następujące warunki: – mieć ukończone 18 lat; – zaakceptować niniejszy regulamin; dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu; – wnieść opłatę rejestracyjną. – podpisać oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność; – stawić się na starcie o wyznaczonej dacie i godzinie b) Wyposażenie obowiązkowe – numer startowy (przypięty w widocznym miejscu) – Buty przeznaczone i zaprojektowane do biegów terenowych – Naładowany telefon komórkowy wraz z wprowadzonymi numerami alarmowymi podanymi przez organizatora – Wgrany track GPX trasy do zegarka GPS i/lub telefonu z aplikacją umożliwiającą odczyt pozycji na trasie biegu.* – dowód osobisty/paszport – W zależności od panującej temperatury w dniu startu od 1,5l do 2,5l płynów oraz zapas jedzenia w zależności od poziomu wytrenowania i planowanego czasu na trasie.** Odpowiedni komunikat zostanie wydany dzień przed startem. – Folia NRC – W zależności od panującej temperatury oraz warunków pogodowych organziator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w wyposażeniu obowiązkowym kurtki przeciwdeszczowej/przeciwiatrowej. – bandaż elastyczny i opatrunek jałowy *W przypadku trudności technicznych z wgraniem tracka prosimy o posiadanie przynajmniej aplikacji umożliwiającej odczyt pozycji na mapie (locus, gpx viewer, google maps, etc.) **Organizator zapewnia pomoc w oszacowaniu potrzebnej ilości płynów i jedzenia dla osób mających problem z oceną własnych możliwości. 10. Wpisowe i zapisy: W celu rejestracji na wybrany przez siebie bieg należy zapisać się przez formularz zapisów, który zostanie opublikowany na stronie imprezy w dniu 15.02.2023. W przypadku wolnych miejsc zapisy będą otwarte do 31.08.2023 Po dokonaniu rejestracji czas na wniesienie opłaty to 48h. Wysokość wpisowego Nazwa biegu Od 15.02.2023 Do 15.06.2023* Od 16.06.2023 Do 31.08.2023* RAWki na Surowo 175 zł 200 zł *Kwota do wpłaty zależna jest od daty wykonania przelewu zgodnie z tabelą, nie od daty rejestracji. Dane do wpłaty: Fundacja LISTEK ul. Ignacego Paderewskiego 190 35-330 Rzeszów nr konta (ALIOR) : 79 2490 0005 0000 4600 3863 9827 tytułem: Imię i Nazwisko, RAWki Fakturę można otrzymać tylko i wyłączeniu po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przed dokonaniem opłaty. Zapisy zostaną zamknięte po osiągnięciu limitu zawodników (pkt. 8) lub dnia 31.08.2023. Więcej info w regulaminie. Pamiętaj, rejestrując się na RAWki na Surowo akceptujesz regulamin i wszystkie jego postanowienia. Zwrot opłaty startowej: Opłata startowa podlega zwrotowi według harmonogramu: Do końca maja 2023 – 80% Do końca czerwca 2023 – 60% W przypadku rezygnacji po 1 licpa, opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku odwołania imprezy następuję zwrot 100% opłaty startowej. Przepisanie opłaty na innego uczestnika: Jest możliwe przepisanie opłaty na innego uczestnika do tygodnia przed startem imprezy. 11.Świadczenia: W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma: Elektroniczny pomiar czasu; Numer startowy; Bilet wstępu do Bieszczadzkiego Parku Narodowego Pamiątkowy gadżet; Zabezpieczenie medyczne imprezy oraz pomoc ratowniczą; Pamiątkowy medal po ukończeniu biegu; Obsługę fotograficzną imprezy; Organizator zapewnia również nagrody dla najlepszych. 12.Zasady panujące w czasie imprezy: – w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora; – obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach) i niszczenia przyrody, wszelkie naruszenia tego punktu będą karane dyskwalifikacją lub karą czasową – oraz może zdarzyć się publiczna nagana przy wszystkich zawodnikach i kibicach! – poszkodowanemu zawodnikowi należy udzielić pomocy jeżeli taka jest konieczna, nie udzielenie pierwszej pomocy jest regulowane prawnie. Gdy zawodnik może zaczekać na pomoc, lub jasno mówi, że jej nie potrzebuje nie ma problemu z kontynuowaniem biegu. – support jest możliwy tylko w obrębie punktów odżywczych z wyjątkiem punktu Polany Surowiczne gdzie support jest możliwy na parkingu leśnym przy drodze głównej z uwagi na zakaz wjazdu do Polan Surowicznych oraz z wyjątkiem punktu Moszczaniec gdzie support jest możliwy przy przystanku autobusowym z z uwagi na zakaz wjazdu bezpośrednio do punktu. 13.Bezpieczeństwo: 1.Na trasie biegu obowiązuje limit czasowy 7h na jego ukończenie. Prosimy o przemyślane zapisy na bieg w stosunku do własnych możliwości ukończenie imprezy w podanym limicie. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość skrócenia trasy, lub zmiany jej przebiegu. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności przy przekraczaniu i pokonywaniu dróg publicznych. Bieg odbywa się w otwartym ruchu samochodowy co zobowiązuje wszystkich uczestników do zachowania szczególnej ostrożności. Na drogach publicznych obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania zasad ruchu drogowego, stosownie od postanowień ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2012.1137 t. j.). Każdy ucestnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania poleceń służ ratowniczych, zabezpieczających odcinki dróg, służb medycznych i porządkowych. W przypadku wydania polecenia o braku możliwości kontynuowania biegu ze względów bezpieczeństwa, należy bieg przerwać i skontaktować się z organizatotem. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, należy o tym poinformować organizatora lub ekipę na punkcie. W sytuacji nie poinformowania o tym istnieje możliwość przeniesienia kosztów akcji poszukiwawczej na zawodnika. Organizator nie zapewnia transportu zawodników rezygnujących z biegu w innych miejscach niż punkty odżywcze. Transport będzie dostarczony tylko zawodnikom nie mogącym samodzielnie dalej kontynuować biegu. Start w imprezie ma charakter dobrowolny. Każdy Uczestnik startuje w imprezie na własną odpowiedzialność. Każdy Uczestnik imprezy, najpóźniej w dniu startu musi mieć ukończone 18 lat. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w imprezie wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe w tym ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez osoby działające w imieniu organizatora. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, iż Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do imprezy składa Organizatorowi pisemne oświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i o starcie na własną odpowiedzialność. Wszyscy Uczestnicy oświadczają, iż w przyszłości nie będą sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w Biegu. Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez Organizatora i bezwzględnie stosować się do jego poleceń, jak i poleceń osób przez Organizatora wyznaczonych. Przed startem, podczas odprawy dla każdego z dystansów, uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach, utrudnieniach i miejscach niebezpiecznych na trasie. Numer telefonu Organizatora oraz numery ratunkowe zostaną podane na numerze startowym. Zaleca się wpisanie przez Uczestnika tych numerów do telefonu przed rozpoczęciem Biegów. Jeśli w trakcie imprezy dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia lub sytuacji niebezpiecznej w strefie o ograniczonym zasięgu telefonii komórkowej i niemożliwe stanie się telefoniczne skontaktowanie z Organizatorem lub odpowiednimi służbami, Uczestnik zobowiązany jest używać innych środków celem wezwania pomocy. Każdy Uczestnik jest zobligowany do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora o zaistniałym zdarzeniu. W razie wypadku każdy z Uczestników zobowiązany jest do udzielenia natychmiastowej pomocy. Nieudzielenie pomocy innemu Uczestnikowi imprezy skutkować będzie bezwzględną dyskwalifikacją. Na trasie biegu będą funkcjonowały Punkty Kontrolne wyposażone w urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu lub do pomiaru ręcznego. Miejsca rozmieszczenia punktów zostaną zaznaczone na mapie. Każdy Uczestnik winien upewnić się, iż urządzenie pomiarowe odnotowało jego obecność w punkcie kontrolnym. Brak odnotowania obecności w punkcie kontrolnym skutkować będzie dyskwalifikacją Uczestnika. Punkty Kontrolne będą czynne od startu imprezy do osiągnięcia Punktu Kontrolnego przez wszystkich Uczestników, a także piętnaście minut po tym jak ostatni z Uczestników opuści Punkt Kontrolny. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, godziny pokonywania dróg publicznych oraz przewidywany czas trwania imprezy w jakim zawodnicy powinni dotrzeć do mety, na Punktach Kontrolnych obowiązują limity czasu – patrz punkt 7. Przekroczenie limitu czasu wskazanego dla danego punktu kontrolnego powoduje wykluczenie zawodnika z dalszej rywalizacji. Uczestnik który dotrze do Punktu Kontrolnego poza wyznaczonym limitem czasu zostanie zatrzymany w Punkcie Kontrolnym, skąd zostanie przetransportowany przez Organizatora. Każdy Uczestnik ma bezwzględny obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora o rezygnacji z kontynuowania imprezy. Informacja może być przekazana telefonicznie lub wiadomością SMS, na podany przez Organizatora numer telefonu kontaktowego. W przypadku niedopełnienia przez Uczestnika obowiązku zgłoszenia Organizatorowi o rezygnacji z kontynuowania Biegu i zejściu z trasy, uczestnik zostanie obciążony kosztami akcji poszukiwawczej oraz zobowiązany zostanie do uiszczenia kary umownej w wysokości 1000 złotych (słownie: jednego tysiąca) złotych na rzecz Organizatora. Z uwagi na trudno dostępny teren zaleca się rezygnację w jednym z Punktów Kontrolnych. Organizator – poza przypadkami konieczności udzielenia pomocy medycznej – nie zapewnia transportu Uczestnika rezygnującego z dalszego uczestnictwa z Biegu poza strefą Punktów Kontrolnych. 14.Dane osobowe i ochrona wizerunku: – Uczestnictwo w imprezie wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów. – Uczestnictwo w imprezie wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych, na stronie biegu jak i profilu społecznościowym biegu. 15. Ochrona przyrody: Na całej trasie Biegów obowiązuje nakaz stosowania się do najwyższych zasad ochrony przyrody. W szczególności zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na trasie biegu oraz zakłócania ciszy i płoszenia zwierząt. Brak zastosowania się do zakazu śmiecenia będzie skutkował natychmiastową dyskwalifikacją. 16. Klasyfikacje i nagrody: Na wszystkich trasach prowadzona będzie klasyfikacja najlepszych według danych jak poniżej: Kategoria OPEN dla Kobiet i Mężczyzn dla TOP3 – statuetki, nagrody: rzeczowe/vouchery/finanosowe Kategorie Wiekowe według podziału poniżej. W kategoriach wiekowych przewidziano wyróżnienia dla najlepszych TOP3 Kobiet i Mężczyzn. Zawodnicy nagrodzeni w kategorii OPEN mogą otrzymać również wyróżnienie w kategorii wiekowej. M/K 20 od 18 do 29 lat M/K 30 od 30 do 39 lat M/K 40 od 40 do 49 lat M/K 50 od 50 do 59 lat M/K 60 od 60 do 100 lat 17. Postępowanie w razie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z trwającą pandemią i możliwym wystąpieniem zakazów lub ograniczeń związanych z organizowaniem imprez sportowych zastrzega się: W sytuacji braku możliwości organizacji imprezy zostanie ona odwołana lub przeniesiona na termin rezerwowy. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy zostaną automatycznie przeniesieni na nowy termin. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w nowym terminie, będzie istniała możliwość przeniesienia udziału na następną edycję 2024 , lub powstanie możliwość całkowitej rezygnacji z udziału w imprezie do 7dni od otrzymania informacji o zaistniałej sytuacji. Jeżeli impreza nie będzie mogła dojść w ogóle do skutku w roku 2023, wszyscy uczestnicy zostaną przeniesieni na rok 2024, lub będą mogli zrezygnować z uczestnictwa w imprezie. 18.Postanowienia końcowe: – Wszyscy zawodnicy w czasie imprezy muszą mieć przypięte w widocznym miejscu numery startowe. – Ultramaraton Jaga-Kora jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem uczestnika w czasie imprezy, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika. – Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania imprezy w sytuacjach niezależnych od niego. – Zapis na listę startową biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji mailowych wysyłanych przez organizatora na mail podany podczas rejestracji. Wszystkie dane przechowywane są w bezpieczny sposób, zgodny wymogami stawianymi przez RODO. Podstawowe dane jak Imię i Nazwisko uczestnika są jawne i będą znajdować się do publicznej wiadomości na liście startowej jak również na liście wyników. Pozostałe dane pozostają tylko do wglądu organizatora i zostaną usunięte po zakończeniu imprezy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@fundacjalistek.org oraz 570 689 111.

Ilość uczestników na mecie