Bieg uliczny

XII Bieg Ziemi Limanowskiej

XII Bieg Ziemi Limanowskiej12.5.2024Limanowa

Data

12.05.24 (niedziela) 2:00pm

Miejsce

Limanowa

Other Events

Szczegóły biegu

Organizator
• Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia LimanowskąCel i założenia Biegu

• Promowanie aktywnego rodzinnego sposobu wypoczynku,
• Popularyzowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży,
• Promocja Powiatu Limanowskiego, Gminy Limanowa,
Miasta Limanowa.

Dystanse

4km

Regulamin

REGULAMIN 12 Biegu Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Ks. Biskupa Andrzeja Jeża 1. Organizator • Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska Współorganizator • Powiat Limanowski • Gmina Limanowa • Miasto Limanowa • Parafia Stara Wieś • ZPO- MOS PL • Auto Moto Klub Limanowa • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Stara Wieś I • OSP Stara Wieś 2. Patronat • Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska • Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda • Proboszcz Parafii Stara Wieś ks. Mariusz Nosol • Prezes Auto Moto Klub Limanowa Bogdan Pałka 3. Cel i założenia Biegu • Promowanie aktywnego rodzinnego sposobu wypoczynku, • Popularyzowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży, • Promocja Powiatu Limanowskiego, Gminy Limanowa, Miasta Limanowa. 4. Termin Bieg odbędzie się 12 maja 2024 roku 5. Trasa Biegu • Młodzież, dorośli, Limanowa parking Karczma Matras - Stara Wieś stadion sportowy, • Bieg główny dystans 4 km, nawierzchnia asfaltowa na całej trasie Biegu, • dzieci Stadion sportowy Stara Wieś dystans 50m,100m, 500m. 6. Imprezy towarzyszące 2 wyścig rowerowy 7. Program szczegółowy • 1300 otwarcie biura zawodów, wydawanie numerów startowych weryfikacja zgłoszeń- Limanowa parking Karczma Matras dla kategorii (K16,K20,K30,K40,K50,K60,K70,M16,M20,M30,M40,M50,M60,M70) • 1430 zamknięcie listy startowej • 1500 start wspólny grup biegowych - młodzież do 20 lat, grupy biegowe dorośli- kobiety, start grupy biegowe- dorośli mężczyźni (K16,K20,K30,K40,K50,K60,K70,M16,M20,M30,M40,M50,M60,M70) • 1300 Otwarcie biura stadion Stara Wieś • 1330 stadion Stara Wieś start grupy dzieci przedszkolnych dystans 50 m ( grupy,M1,K1) • 1340 stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 1-3 dystans 100m (grupyM2,K2) • 1350 stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 4-6 dystans 500m (grupy M3,K3) • 1400 Gry i zabawy dla dzieci, • 1630 dekoracja zwycięzców 11 Biegu Ziemi Limanowskiej Uwaga Dla dzieci ( dotyczy grup M1,M2,M3,K1,K2,K3) startujących na stadionie w Starej Wsi biuro zawodów zlokalizowane będzie na stadionie trawiastym otwarte od godz. 1300 8. Klasyfikacja Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna wymienionych grupach wiekowych: • Chłopcy - Mężczyźni: Rok urodzenia • M 1- do 2018 • M 2 - 2017÷2014 • M 3 - 2013÷2011 • M 16 - 2010÷2008 • M 20 - 2007÷2004 • M 30 - 2003÷1994 • M 40 - 1993÷1984 • M 50 – 1983 ÷ 1974 • M 60 - 1973 ÷ 1964 • M 70 - 1963 ÷ 1954 • M 80- 1953 i poniżej Dziewczyny - Kobiety: Rok urodzenia • K 1- do 2018 • K 2 - 2017÷2014 • K 3 - 2013÷2011 • K 16 - 2010÷2008 • K 20 - 2007÷2004 • K 30 - 2003÷1994 • K 40 - 1993÷1984 • K 50 – 1983 ÷ 1974 • K 60 -1973 ÷ 1964 • K 70 - 1963 ÷ 1954 • K 80 - 1953 i poniżej O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia. 9. Nagrody • Każdy zawodnik otrzymuje w pakiecie pamiątkowy medal oraz nr startowy • w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn poszczególnych kategorii wiekowych za zajęcie miejsc 1÷3 medale, nagrody rzeczowe • prowadzona będzie kategoria open kobiet i mężczyzn dla biegu głównego, tj. grupy (K16,K20,K30,K40,K50,K60,K70,K80,M16,M20,M30,M40,M50,M60,M70,M80) nagrody pieniężne i medale za zajęcie 1miejsce- 300zł, 2miejsce - 250 zł, 3 miejsce 200zł. • Za ustanowienie rekordu trasy dodatkowa premia 300 zł Dotychczasowe rekordy: - kobiety: Katarzyna Broniatowska z czasem 12:58:57 min, 10 Bieg Ziemi Limanowskiej - mężczyźni: Adam Czerwiński z czasem 11: 05: 18, 8 Bieg Ziemi Limanowskiej • Zawodnicy którzy zajęli miejsca 1 -3 w kategorii open nie będą klasyfikowani i nagradzani w kategoriach wiekowych, umożliwiając w ten sposób innym zawodnikom zdobycie miejsc medalowych • Prowadzone będą dodatkowe klasyfikację np. najlepszy mieszkaniec danej jednostki samorządowej lub pracowników firmy sponsorskiej lub instytucji. • wszyscy uczestnicy, na końcu, zawodów biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych 10. Uczestnictwo • do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok po podpisaniu karty uczestnictwa , a zawodnicy młodsi dodatkowo posiadają pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów • szkolne reprezentacje zgłaszają uczniów na listach zbiorowych, podpisanych przez dyrektora szkoły i opiekuna (druk dostępny na stronach organizatora) do dwóch dni przed terminem zawodów • każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność uwzględniając stan zdrowia i potwierdza to podpisem na karcie zgłoszeniowej • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z „Regulaminem Biegu” i zobowiązany jest do jego przestrzegania • pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją „Regulaminu Biegu” 11. Sprawy finansowe • wpłata wpisowa bieg główny w wysokości 40 zł. Wpłatę można dokonać na konto Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego Ziemia Limanowska nr konta 27 88080006 0040 0400 0437 0001 do dnia 10 maja 2023 r. W dniu zawodów wpłata jest w wysokości 50 zł. Uwaga; dzieci są zwolnione z opłaty wpisowej 11. Zgłoszenia • elektronicznie – poprzez stronę www.pifsport.pl • do dnia 10 maja 2024 r. • w wyjątkowych przypadkach w dniu zawodów w Biurze Zawodów 12. Postanowienia końcowe • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne • pomiar czasu dokonany będzie metodą elektroniczną • każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy • za rzeczy zaginione podczas imprezy organizator nie odpowiada • rzeczy osobiste można złożyć w depozycie przy stadionie w Starej Wsi i Limanowej po wcześniejszym zapakowaniu i podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Odbiór po zawodach w Starej Wsi • godz. 1415 możliwość przewiezienia zawodników z Starej Wsi do Limanowej na linię startu • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora 13. Imprezy towarzyszące • na Stadionie w Starej Wsi podczas trwania imprezy będzie możliwość uczestnictwa dzieci w zabawie • dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają posiłek oraz napoje 14. Kontakt Wszelkich dodatkowych informacji udziela: • Dyrektor zawodów -konkurencje biegowe Stefan Hutek nr tel.604 569 276 • Dyrektor zawodów – konkurencje kolarskie Emanuel Piaskowy nr tel. 503 560 000 • Dyrektor sportowy zawodów - zapisy, pomiar czasu Feliks Piwowar nr tel. 604 555 181 • Dyrektor ds. zabezpieczenia trasy Mirosław Kaja nr tel. 504 076 530 Informuję, że znam regulamin 12 Biegu Ziemi Limanowskiej i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji i biegu. Podpis zawodnika Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska: danych osobowych [TAK] / [NIE]* zdjęć [TAK] / [NIE]* w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz publikowanie zdjęć grupowych (3 i więcej osób) z organizowanych zawodów sportowych. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Data…………………….. Podpis………………………… Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w 12 Biegu Ziemi Limanowskiej i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101, poz. 1095). Podpis zawodnika Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska: danych osobowych [TAK] / [NIE]* zdjęć [TAK] / [NIE]* w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz publikowanie zdjęć grupowych (3 i więcej osób) z organizowanych zawodów sportowych. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Data…………………….. Podpis……………………… Zezwolenie rodziców na udział w 12 Biegu Ziemi Limanowskiej Zezwalam mojemu synowi/córce ……………………………………………………………. na udział w zawodach sportowych 11 Bieg Ziemi Limanowskiej Jednocześnie oświadczamy, że córka/ syn nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych. Imię i nazwisko ojca………………………………..seria i nr dowodu osobistego……………. Podpis…………………… Imię i nazwisko matki……………………………..seria i nr dowodu osobistego……………. Podpis…………………… .…………………….dnia…………. 2024 Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska: danych osobowych [TAK] / [NIE]* zdjęć [TAK] / [NIE]* w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz publikowanie zdjęć grupowych (3 i więcej osób) z organizowanych zawodów sportowych. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Data…………………….. Podpis………………………… * niewłaściwe zakreślić znakiem X Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Ziemia Limanowska Stara Wieś 751 34-600 Limanowa NIP 7372201365 KRS 0000393785 2. Telefoniczny kontakt jest możliwy pod numerem telefonu: 604 569 276 Adres e-mail: biegziemilimanowskiej@gmail.com 3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Ziemia Limanowska przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: a) umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników; b) przygotowania i wydrukowania numerów startowych; c) przygotowania i wydania pakietów startowych; d) przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów; e) rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów; f) przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i wywieszenia list w Biurze Zawodów; g) umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej organizowanych zawodów, w serwisie społecznościowym Facebook, na stronie internetowej firmy zajmującej się elektronicznym pomiarem czasu; h) umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej; i) umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom mierzącym czas poszczególnych biegów, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu poszczególnych biegów; j) udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne biegi w Biurze Zawodów; k) w przypadku skorzystania z zakwaterowania organizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowe Ziemia Limanowska umieszczenie danych na listach hotelowych i przekazanie list hotelom, ośrodkom, pensjonatom z którymi współpracuje Stowarzyszenie w celu organizacji. 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Stowarzyszenie przez który rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: a) współpracownicy Stowarzyszenia b) podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe; c) podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów; d) wolontariusze Stowarzyszenia e) firmy i kierowcy pojazdów współpracujących z Stowarzyszeniem przy organizacji; f) hotele, ośrodki, pensjonaty z którymi współpracuje ze Stowarzyszeniem w celu organizacji; g) pozostali uczestnicy organizowanych zawodów; h) osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów; i) użytkownicy strony internetowej, portalu społecznościowego Ziemia Limanowska oraz Facebook, strony internetowej firmy od elektronicznego pomiaru czasu; 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit.do dnia 31.08.2021 r. 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania. 9. W związku z przetwarzaniem prze Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Ziemia Limanowska Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: a. prawo dostępu do treści danych; b. prawo do sprostowania danych; c. prawo do usunięcia danych; d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 31 maja 2019 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą). 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach. 12. Stowarzyszenie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych. 13. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez FSG prosimy o kontakt pod adresem mailowym biegziemilimanowskiej@gmail.com