Bieg górskiBieg przełajowy

Zawojski Festiwal Biegowy Alior Bank

Zawojski Festiwal Biegowy Alior Bank17.8.2024Zawoja

Data

17.08.24 (sobota) Cały dzień

Miejsce

Zawoja

34-222 Zawoja

Other Events

Szczegóły biegu

Zawojski Festiwal Biegowy zbliża się wielkimi krokami! Festiwal odbędzie się w Zawoi, a trasy biegowe poprowadzą m.in. po stokach Masywu Babiej Góry.

Z przyjemnością informujemy, że spotykamy się w Zawoi 17 sierpnia 2024 r.

Przygotowaliśmy dla Was cztery dystanse biegowe:
Zawojska 6stka – 6 km; 210 m up
Półmaraton Zawojski – 21,097 km; 630 m up
Maraton Zawojski - 43 km; 2080 m up
Diablak Ultra Trail 60 – 63 km; 3400 m up

Dystanse

Zawojska 6stka – 6 km; 210 m up Półmaraton Zawojski – 21,097 km; 630 m up Maraton Zawojski - 43 km; 2080 m up Diablak Ultra Trail 60 – 63 km; 3400 m up

Regulamin

Regulamin imprezy pod nazwą „Zawojski Festiwal Biegowy Alior Bank” I. Cel imprezy. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej. Promowanie aktywności sportowej i zdrowego stylu życia oraz odpowiedzialnej turystyki. Prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych terenu gminy Zawoja oraz rejonu Beskidu Żywieckiego i Beskidu Makowskiego. Promocja Gminy Zawoja oraz partnera tytularnego — Alior Bank S.A. Aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez sport, wydarzenia kulturowe oraz wolontariat. II. Organizator. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Gminy Zawoja, Zawoja 1307, 34-222 Zawoja. Partnerem tytularnym wydarzenia jest Alior Bank S.A. III. Termin i miejsce. Impreza odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2024 r. (sobota). Start i meta poszczególnych biegów wchodzących w skład Zawojskiego Festiwalu Biegowego Alior Bank​ znajdować się będzie w Zawoi Czatoża obok kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego przy Strefie Aktywnego Wypoczynku – Zawoja Czatoża. Start poszczególnych biegów: 3.1 Diablak Ultra Trail 60 – o godz. 5:00, 3.2 Maraton Zawojski – o godz. 10:00, 3.3 Półmaraton Zawojski – o godz. 15:00, 3.4 zawojska 6 – o godz. 15:00. 3.5 zawojska 6 Nordic Walking – o godz. 15:00 3.6 Biegi dla dzieci – o godz. 11:30 Biuro zawodów zlokalizowane będzie w piątek 16 sierpnia w budynku Babiogórskiego Centrum Kultury, Zawoja Centrum 2000A, 34-222 Zawoja, a w sobotę 17 sierpnia w miasteczku biegowym w Zawoi Czatoża, na terenie kompleksu rekreacyjno-edukacyjnego przy Strefie Aktywnego Wypoczynku – Zawoja Czatoża. Biuro zawodów będzie czynne w piątek w godzinach 15:00 – 23:00 (wyłącznie zawodnicy Diablak Ultra Trail 60 i Maraton Zawojski) oraz w sobotę dla spóźnialskich w biegu Diablak Ultra Trail 60 (w godz. 4:00 – 4:30) i Maraton Zawojski (w godz. 7:00 – 9:30) oraz w godzinach 9:30 – 11:30 w Biegach Dzieci oraz 10:00 – 14:30 (Półmaraton Zawojski, zawojska 6 i zawojska 6 Nordic Walking). Wydawanie pakietów startowych uczestnikom zapisanym przez stronę internetową odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej biegu: www.zawojabieg.pl. ​ IV. Trasy. zawojska 6 i zawojska 6 Nordic Walking: Długość trasy: 6,2 km. Przewyższenia: 230 m. Trasa biegu: Czatoża – Mokry Kozub – Markowa – Skansen na Markowych Rówienkach – Czatoża Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu 1 godz. 30 min (do godz. 16:30) Punkt odżywczy zlokalizowany zostanie na 6,2 km trasy (na mecie biegu). Punkt medyczny będzie znajdować się na starcie/mecie oraz na trasie biegu. Na trasie zawodów odbędzie się rywalizacja zawodników biegowych oraz Nordic Walking (obowiązuje wspólny limit startujących). Półmaraton Zawojski: Długość trasy: 21,097 km. Przewyższenia: 660 m. Trasa biegu: Czatoża – Mokry Kozub –Markowa – Skansen na Markowych Rówienkach – Czatoża – Wilczna – Dolne Bębny – Wełcza – Hala Barankowa – Składy – Czatoża. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu 3 godz. 30 min (do godz. 18:30). Punkty odżywcze zlokalizowane zostaną na: 6,2 km trasy (na start/mecie), 11 km (Stajnia Dyzma), 18 km (Hala Barankowa). Punkt medyczny będzie znajdować się na starcie/mecie oraz na trasie biegu. Maraton Zawojski: Długość trasy: 42,9 km. Przewyższenia: 2060 m. Trasa biegu: Czatoża – Przełęcz Jałowiecka – Mała Babia Góra (Cyl) – Brona – Babia Góra (Diablak) – Sokolica – Górny Płaj – Przełęcz Lipnicka – Cyl Hali Śmietanowej – Zawoja Centrum – Wełczoń – Hala Barankowa – Czatoża. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu 10 godz. 00 min (do godz. 20:00). Punkty odżywcze zlokalizowane zostaną na: 16,5 km trasy (na Górnym Płaju), 30 km (Zawoja Centrum) i 40 km (na Hali Barankowej). Punkt medyczny będzie znajdować się na starcie/mecie oraz na trasie biegu. ​ Diablak Ultra Trail 60: Długość trasy: 63 km. Przewyższenia: 3340 m. Trasa biegu: Czatoża – Przełęcz Jałowiecka – Mała Babia Góra (Cyl) – Schronisko na Markowych Szczawinach – Babia Góra (Diablak) – Sokolica – Górny Płaj – Przełęcz Lipnicka – Cyl Hali Śmietanowej – Police – Hala Kucałowa – Skawica Sucha Góra – Zawoja Centrum – Przełęcz Kolędówki – Jałowiec – Przełęcz Klekociny – Kolisty Groń – Czatoża. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu 15 godz. 00 min (do godz. 20:00) Punkty odżywcze zlokalizowane zostaną na: 16,5 km trasy (na Górnym Płaju), 31 km (OSP Skawica Sucha Góra), 45 km (Zawoja Centrum). Punkt medyczny będzie znajdować się na starcie/mecie oraz na trasie biegu. ​ Biegi dla dzieci: Dystans jaki zawodnicy mają do pokonania uzależniony jest od wieku uczestników. Biegi dla dzieci będą rozgrywane w ramach Strefy Małego Biegacza. Szczegóły w osobnym regulaminie. V. Warunki uczestnictwa. Organizator ustanawia limit zgłoszeń: 700 zawodników (100 w biegu zawojska 6 (wraz z uczestnikami zawodów Nordic Walking), 300 w Półmaratonie Zawojskim, 150 w Maratonie Zawojskim i 150 w Diablak Ultra Trail 60). Warunkiem startu w danym biegu jest zgłoszenie się zawodnika do dnia 10 sierpnia 2024 roku lub do wyczerpania limitu zgłoszeń. W biegu zawojska 6 i zawodach Nordic Walking mogą startować osoby, które do dnia 17 sierpnia 2024 r. ukończyły 14. rok życia. W biegu Półmaraton Zawojski mogą startować osoby, które do dnia 17 sierpnia 2024 r. ukończyły 16. rok życia. W biegach Maraton Zawojski i Diablak Ultra Trail 60 mogą startować osoby, które do dnia 17.08.2024 r. ukończyły 18 rok życia. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia muszą mieć pisemną zgodę na udział w biegu od rodzica lub prawnego opiekuna, która obejmować będzie zgodę na udział w zawodach oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji i przeprowadzenia biegu oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika. Uczestnicy powyżej 18 roku życia zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników w związku z ich udziałem w biegu. Ewentualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie uczestnika. Zawodnik powinien we własnym zakresie wykonać aktualne badanie lekarskie odnośnie dopuszczalności udziału w biegu (wyniki badań ani zaświadczenia lekarskie nie są wymagane do startu w biegach) i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. Osoby naruszające zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym zostaną zdyskwalifikowane. Organizator ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza do udziału zawodników z psami. Zgłoszenie uczestnika jest ważne pod warunkiem wniesienia w terminie opłaty startowej. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania przy sobie w dniu biegu dowodu osobistego lub paszportu oraz do okazania go przy rejestracji w Biurze Zawodów. Niepełnoletni uczestnicy, którzy nie posiadają dowodu osobistego lub paszportu, winni potwierdzić swoją tożsamość poprzez okazanie legitymacji szkolnej. VI. Zgłoszenia. Zgłoszenia uczestnictwa w Zawojskim Festiwalu Biegowym Alior Bank przyjmowane będą do 10 sierpnia 2024 r. lub do wyczerpania limitu zgłoszeń. poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej (http://timekeeper.pl/ – przekierowanie na stronę rejestracji następuje również poprzez stronę internetową www.zawojabieg.pl) Rejestracji można dokonać wyłącznie poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej. Po osiągnięciu limitu miejsc rejestracja na bieg zostanie wstrzymana. Od momentu wstrzymania rejestracji osoby, które nie opłaciły startu będą miały termin 7 dni na uiszczenie opłaty startowej, z zastrzeżeniem, że dokonanie opłaty może nastąpić tylko do dnia 10 sierpnia 2024 r. Osoby, które w tym terminie nie dokonają wpłat zostaną usunięte z listy uczestników, a rejestracja zostanie ponownie wznowiona. W przypadku niewyczerpania limitu zgłoszeń, zapisów można będzie dokonywać w Biurze Zawodów w dniach 16 i 17 sierpnia 2024 r. Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów startowych wraz z numerami i ewentualnie dodatkowe zgłoszenia będą odbywały się w Biurze Zawodów zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej biegu www.zawojabieg.pl. Podczas odbioru pakietu startowego pełnoletni zawodnicy zobowiązani są do osobistego podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w biegu oraz że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza. Podczas odbioru pakietu startowego rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego zawodnika zobowiązany jest do osobistego podpisania oświadczenia, że jest świadomy zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem dziecka w biegu oraz że stan zdrowia dziecka pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka i związanej z nim możliwości jego uczestnictwa w biegu, rodzic/prawny opiekun obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza. Przy odbiorze pakietu startowego należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty lub paszport. Osoby niepełnoletnie mogą potwierdzić swoją tożsamość za okazaniem legitymacji szkolnej. Pomiar czasu: elektroniczny za pomocą chipów. Zawodnicy muszą wypełnić i złożyć w Biurze Zawodów Kartę Uczestnika, która będzie do pobrania ze strony internetowej: www.zawojabieg.pl oraz w Biurze Zawodów. VII. Opłata startowa. Szczegóły dotyczące wysokości opłat za poszczególne biegi będą opublikowane na stronie internetowej biegu (www.zawojabieg.pl). W przypadku rezygnacji zawodnika do dnia 01.07.2024 r. organizator zwraca 70% kwoty opłaty startowej (opłata serwisowa pobierana przez system szybkiej płatności nie podlega zwrotowi). W przypadku rezygnacji uczestnika po dniu 01.07.2024 r. organizator nie zwraca opłaty startowej. Organizator dopuszcza przekazanie przez zawodnika uiszczonej przez niego opłaty startowej i miejsca na liście startowej innemu zawodnikowi w terminie do dnia 15.07.2024 r. Warunkiem jest poniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 25 zł wniesionej na konto organizatora. Zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Urząd Gminy Zawoja. Zawodnik, który dokonał zgłoszenia i opłaty może zmienić bieg, w którym weźmie udział – poprzez informację mailową przesłaną do organizatora, jednak nie później niż do 10.08.2024 r. Organizator nie zwraca różnicy wpisowego, gdy taka występuje przy przenosinach na bieg o krótszej trasie. Przenosząc się na udział w biegu o trasie dłuższej uczestnik jest zobowiązany do uregulowania różnicy w wysokości opłaty startowej (z okresu jej wpłaty). Przepisanie się pomiędzy biegami będzie możliwe tylko w przypadku wolnych miejsc na danym biegu. W przypadku, w którym zgłoszony zawodnik nie weźmie udziału w biegu (nie odbierze pakietu startowego) lub nie ukończy zawodów, opłata startowa nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Opłata nie podlega zwrotowi, jeżeli uczestnik nie zarejestrował się w systemie lub dokonał wpłaty pomimo widocznej informacji o braku wolnych miejsc. Informacja o pozytywnie zweryfikowanej wpłacie będzie widoczna na liście startowej w kolumnie OPŁATA. Jeżeli pomimo dokonanej wpłaty wpis uczestnika wpis widnieje jako nieopłacony, uczestnik powinien niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail wskazanym w regulaminie. Udział w biegach dla dzieci organizowanych w ramach Strefy Małego Biegacza jest bezpłatny. Obowiązuje limit miejsc. Organizator przyznaje poniższe zniżki od opłat startowych: – mieszkańcy gminy Zawoja mają prawo do 30% rabatu od bieżącej stawki opłaty startowej; – zawodnicy sklasyfikowani wg ITRA jako INTERNATIONAL LEVEL – ITRA CODE A (PerformanceIndex K>700 pkt, M>825) mają prawo bezpłatnego startu w Diablak Ultra Trail 60. – pracownicy sponsora głównego oraz pracownicy Urzędu Gminy Zawoja jednostek organizacyjnych gminy mają prawo do całkowitego zwolnienia z opłaty startowej po akceptacji przez Organizatora. Zmiana terminu/odwołanie biegu: – w przypadku konieczności zmiany terminu biegu niezależnej od organizatora opłata startowa automatycznie zostanie przeksięgowana na nowy termin wskazany przez organizatora; – w przypadku braku możliwości zorganizowania biegu w nowym terminie opłata startowa zostanie zwrócona w kwocie pomniejszonej o koszty administracyjne (ich wysokość będzie zależna od czasu w jakim zawody zostaną odwołane); – skrócenie, zmiana przebiegu trasy oraz odwołanie rywalizacji na którejś z tras lub całkowite odwołanie zawodów w czasie ich trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej; – w przypadku odwołania zawodów z winy Organizatora przed ich rozpoczęciem zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej. Wysokość opłaty startowej: zawojska 6 (bieg oraz Nordic Walking): 40,00 zł do 15 kwietnia 2024 r. 50,00 zł od 16 kwietnia do 30 czerwca 2024 r. 70,00 zł po 30 czerwca 2024 r. Półmaraton Zawojski: 100,00 zł do 15 kwietnia 2024 r. 130,00 zł od 16 kwietnia do 30 czerwca 2024 r. 150,00 zł po 30 czerwca 2024 r. Maraton Zawojski: 130,00 zł do 15 kwietnia 2024 r 180,00 zł od 16 kwietnia do 30 czerwca 2024 r. 250,00 zł po 30 czerwca 2024 r. Diablak Ultra Trail 60: 150,00 zł do 15 kwietnia 2024 r 210,00 zł od 16 kwietnia do 30 czerwca 2024 r. 250,00 zł po 30 czerwca 2024 r Dodatkowa opłata za koszulkę techniczną biegu wynosi 79,00 zł VIII. Klasyfikacja. zawojska 6: – Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii generalnej (OPEN) kobiet i mężczyzn (po 3 biegaczy). zawojska 6 Nordic Walking: – Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii generalnej (OPEN) kobiet i mężczyzn (po 3 biegaczy). Półmaraton Zawojski: -– Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii generalnej (OPEN) kobiet i mężczyzn (po 3 biegaczy) oraz w kategoriach wiekowych: a) 16-29 lat; b) 30-39 lat c) 40-49 lat; d) >50 lat. Maraton Zawojski: -– Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii generalnej (OPEN) kobiet i mężczyzn (po 3 biegaczy) oraz w kategoriach wiekowych: a) 16-29 lat; b) 30-39 lat c) 40-49 lat; d) >50 lat. Diablak Ultra Trail 60: – Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategorii generalnej (OPEN) kobiet i mężczyzn (po 3 biegaczy;) oraz w kategoriach wiekowych: a) 16-35 lat; b) 36-45 lat; c) 46-55 lat; d) >55 lat. Biegi dzieci w ramach Strefy Małego Biegacza: – Klasyfikacja biegu prowadzona będzie w kategoriach poszczególnych wyścigów (podział na dziewczynki i chłopców): a) BIEG LISKÓW: 1 – 4 lat; dystans: 100 m; b) BIEG NIEDŹWIADKA Małego: 5-6 lat; dystans 200m c) BIEG NIEDŹWIADKA Dużego: 7-8 lat; dystans 200m d) WILCZA GONITWA Mała: 9-10 lat; dystans 500m e) WILCZA GONITWA Duża: 11-12 lat; dystans 500m f) ZBÓJNICKA PĘTLA: 13-15 lat; dystans 800m Przewidziane są dodatkowe klasyfikacje w kategoriach: a) najstarszy biegacz/biegaczka (spośród wszystkich 3 biegów w ramach Festiwalu). b) mieszkaniec Powiatu Suskiego (w biegu zawojska 6 i Półmaratonie Zawojskim). c) mieszkaniec Gminy Zawoja (w biegu zawojska 6 i Półmaratonie Zawojskim). Uwaga: decyduje zaznaczenie dodatkowej kategorii przy rejestracji. Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu nie później niż do 1 godziny po zakończeniu danego dystansu, pod warunkiem jednoczesnego wniesienia kaucji w wysokości 200,00 zł lub 50 EUR. Protest musi zostać złożony na piśmie. Protest rozstrzyga Sędzia Główny zawodów. Protest uznany za bezzasadny powoduje utratę kaucji przez zgłaszającego na rzecz Organizatora. IX. Nagrody. Świadczenia i depozyt Organizator przewiduje pamiątkowe statuetki dla najlepszych uczestników i uczestniczek w kategorii OPEN i w kategoriach wiekowych i dodatkowych Organizator zapewnia nagrody finansowe i rzeczowe dla najlepszych uczestników i uczestniczek w kategorii OPEN: zawojska 6 (bieg): 1. miejsce: nagrody rzeczowe 2. miejsce: nagrody rzeczowe 3. miejsce: nagrody rzeczowe Półmaraton Zawojski: 1. miejsce: nagrody rzeczowe 2. miejsce: nagrody rzeczowe 3. miejsce: nagrody rzeczowe Maraton Zawojski: 1. miejsce: nagrody rzeczowe 2. miejsce: nagrody rzeczowe 3. miejsce: nagrody rzeczowe Diablak Ultra Trail 60: 1. miejsce: nagroda pieniężne 2. miejsce: nagroda pieniężne 3. miejsce: nagroda pieniężne eeczowe Zawodnicy nagradzani w kategorii OPEN nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych. Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacjach dodatkowych (mieszkańcy Gminy Zawoja, mieszkaniec Powiatu Suskiego, najstarsza i najstarszy biegacz) otrzymają statuetki i/lub nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy z chipem do elektronicznego pomiaru czasu. Każdy uczestnik otrzyma mapę trasy biegu. Każdy uczestnik może zakupić dodatkowo koszulkę biegową. Organizator zapewnia depozyt dla uczestników biegu. Organizator zapewnia pakiet startowy do odbioru w Biurze Zawodów podczas rejestracji. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania biegu. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne na trasie zawodów, we współpracy z służbami medycznymi oraz GOPR Grupa Beskidzka. Organizator zapewnia ciepły posiłek regeneracyjny dla wszystkich uczestników biegu na mecie biegu. Organizator zapewnia punkty żywnościowe na trasach biegu zgodnie z opisem dla poszczególnych biegów. Szczegółowe menu na punktach żywieniowych zostanie podane w komunikacie technicznym przed zawodami. Organizator zapewnia profesjonalny pomiar czasu i obsługę sędziowską. Warunkiem odebrania pucharów lub statuetek i nagród jest obecność zawodnika na dekoracji, która odbędzie się 17.08.2024 r. (sobota). X. Zabezpieczenie i oznaczenie trasy Zabezpieczenie zawodników na trasie Organizator zapewnia we współpracy z GOPR Grupa Beskidzka, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Powiatową Państwową Strażą Pożarną, Policją, wolontariuszami oraz organizacjami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy z zawodników na mapie załączonej do pakietu startowego ma podane numery alarmowe, które są przeznaczone do informowania służb ratowniczych o wypadkach na trasie. Bieg na niektórych fragmentach biegu Maraton Zawojski i Diablak Ultra Trail 60 może odbywać się przy wykorzystaniu dróg w ruchu otwartym i należy stosować się do Przepisów Ruchu Drogowego. Bieg na trasie zawojskiej 6 i zawojska 6 Nordic Walking oraz Półmaratonu Zawojskiego odbywać się będzie z wykorzystaniem dróg przy ruch częściowo ograniczonym i należy stosować się do poleceń wykonywanych przez zabezpieczenie trasy tj. Policję i Straż Pożarną. Trasa biegu Maraton Zawojski i Diablak Ultra Trail 60 prowadzi w zdecydowanej większości po znakowanych szlakach turystycznych. Oznakowania trasy biegu (taśmy i plansze ze strzałkami) zostaną umieszczone w miejscach newralgicznych, takich jak skrzyżowaniach szlaków, ostre zakręty lub nieoznaczone ścieżki leśne, aby zapewnić komfort biegaczom w pokonywaniu trasy biegu. Każdy z uczestników ma obowiązek zapoznać się z trasą przed biegiem i poruszać się zgodnie z oznaczeniami. Trasa biegu zawojska 6 i zawojska 6 Nordic Walking oraz Półmaratonu Zawojskiego zostanie oznakowana tabliczkami (na każdym pełnym kilometrze) oraz odpowiednio oznaczona. Mapy i pliki gpx ze szczegółowym przebiegiem tras biegów wchodzących w skład Zawojskiego Festiwalu Biegowego Alior Bank będą dostępne na stronie internetowej biegu. Zawodnik wycofujący się z biegu w trakcie zawodów zobowiązany jest niezwłocznie i w sposób skuteczny zawiadomić o tym Organizatora. W przypadku niezawiadomienia o zejściu z trasy i rezygnacji z biegu może zostać podjęta akcja poszukiwawcza, a jej kosztami może zostać obciążony zawodnik, trasy biegów prowadzą bowiem po terenach górskich. Jeśli uczestnik wycofa się z trasy na punkcie odżywczym, jest zobowiązany poinformować o tym osoby odpowiedzialne za pomiar czasu lub kierownika punktu odżywczego. Jeśli zawodnik wycofa się z biegu poza punktem odżywczym, jest zobowiązany poinformować o tym organizatora kontaktując się pod numer telefonu wskazany na numerze startowym. XI. Pomiar czasu i limity Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów i mat kontrolnych, które odnotowują pojawienie się zawodnika na danym punkcie. Zawodnicy zobowiązani są do przebiegnięcia przez każdą matę elektroniczną w celu zarejestrowania dobiegnięcia do punktu kontrolnego. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wydarzenia Organizator przewiduje ustawienie dodatkowych stałych i lotnych punktów kontrolnych na trasie biegu. Brak odczytu na danym punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację Zawodnika. Wyniki zawodników podawane będą na podstawie czasów netto i brutto. W klasyfikacji obowiązuje czas brutto. Na trasie biegu Maraton Zawojski obowiązują limity czasowe na poszczególnych punktach kontrolnych: – Pod Sokolicą (16,5 km) – 4 godz. 30 min. – Zawoja Centrum (30 km) – 8 godz. Na trasie biegu Diablak Ultra Trail 60 obowiązują limity czasowe na poszczególnych punktach kontrolnych: – Pod Sokolicą (16,5 km) – 4 godz. 30 min. – OSP Skawica Sucha Góra (31 km) – 7 godz. 00 min. – Zawoja Centrum (45 km) – 10 godz. 00 min. XII. Wyposażenie obowiązkowe zawodników Lista wyposażenia obowiązkowego znajduje się na stronie imprezy w zakładkach dotyczących poszczególnych biegów. Wyposażenie obowiązkowe będzie sprawdzane przy odbiorze pakietu startowego, na trasie oraz na mecie. Na trasie biegu zawojska 6 i Półmaraton Zawojski w skład wyposażenia obowiązkowego wchodzi numer startowy. Wyposażenie obowiązkowe na trasie Maraton Zawojski składa się z następujących elementów: – numer startowy – sprawny telefon z naładowaną baterią działający co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming) – koc ratunkowy/folia NRC – kubek lub pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywnościowych –bandaż elastyczny – chusta lub czapeczka z daszkiem – wgrany track lub mapa Wyposażenie zalecane: – ubiór dostosowany do aktualnej i prognozowanej pogody – kurtka przeciwdeszczowa (niezależnie od prognozowanej pogody) – apteczka osobista – buty z odpowiednim bieżnikiem – rękawiczki górskie przydatne na Perci Akademików – czołówka Wyposażenie obowiązkowe na trasie Diablak Ultra Trail 60 składa się z następujących elementów: – numer startowy – sprawny telefon z naładowaną baterią działający co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming) – koc ratunkowy/folia NRC – kubek lub pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywnościowych –bandaż elastyczny – chusta lub czapeczka z daszkiem – wgrany track lub mapa Wyposażenie zalecane: – ubiór dostosowany do aktualnej i prognozowanej pogody – kurtka przeciwdeszczowa (niezależnie od prognozowanej pogody) – apteczka osobista – buty z odpowiednim bieżnikiem – rękawiczki górskie przydatne na Perci Akademików – czołówka XIII. Pomoc na trasie biegów Pomoc uczestnikom na trasie dozwolona jest tylko na punktach odżywczych. Z jedzenia oraz napojów można korzystać na punktach odżywczych. Zakazane jest wcześniejsze zostawianie jedzenia/napojów na trasie biegu. Niezależnie od miejsca rezygnacji, jeśli uczestnik/uczestniczka wycofa się z biegu w trakcie rywalizacji jest zobowiązany/a niezwłocznie poinformować o tym Organizatora telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na numerze startowym. Z wybranych punktów odżywczych (Przełęcz Lipnicka, Skawica Sucha Góra, Zawoja Centrum, Stajnia Dyzma) Organizator zapewnia regularny transport busami na metę. Transport z innych punktów odżywczych lub innych miejsc na trasie odbywa się po indywidualnych ustaleniach z koordynatorem zejść z trasy (numer telefonu umieszczony na numerze startowym). Osoby, które nie zgłoszą niezwłocznie Organizatorowi swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej. XIV. Zachowanie czystości na trasie Zawojski Festiwal Biegowy Alior Bank to biegi rozgrywane w otoczeniu dzikiej przyrody, częściowo na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego, ale także okolicznych rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000. Podkreślamy i przypominamy, że pozostawianie jakichkolwiek śmieci na trasie biegu, niszczenie przyrody, zrywanie roślin czy celowe zakłócanie spokoju zwierząt jest surowo zakazane. Biegacze łamiący te zasady mogą być ukarani w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją. Przy poruszaniu się po terenie Babiogórskiego Parku Narodowego wszystkich zawodników obowiązuje Regulamin dla zwiedzających dostępny na stronie Parku (https://www.bgpn.pl/). Zawodnik ma obowiązek zabrać ze sobą wszystkie odpadki, które wygenerował na trasie. Odpadki i śmieci można zostawić wyłącznie na punktach żywieniowych i mecie. Dbamy o czystość i wizerunek biegaczy. XV. Zasady poruszania się na trasach biegów Bieg po terenie Babiogórskiego Parku Narodowego odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem dla zwiedzających dostępnym na stronie Parku (https://www.bgpn.pl/), a zawodnicy biorący udział w biegu będą traktowani na równi z innymi turystami odwiedzający w tym dniu Park. Bieg zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami fair play. Oznacza to respektowanie trzech najważniejszych zasad: działaj fair, dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych, chroń środowisko, przez które prowadzą trasy biegów. Każdy uczestnik pokonuje cały dystans o własnych siłach, bez żadnej pomocy ze strony osób trzecich i bez udziału jakichkolwiek pojazdów mechanicznych. Biegacze nie mogą zbaczać z wyznaczonej trasy. W przypadku zgubienia się należy bezwzględnie tą samą drogą wrócić do ostatnich znaków i kontynuować bieg zgodnie z oficjalną trasą. Skrócenie lub zmiana trasy grozi karą czasową lub dyskwalifikacją. XVI. Ochrona wizerunku i danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: RODO) Urząd Gminy Zawoja informuje, iż: Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Zawoja, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Zawoja 1307, 34 – 222 Zawoja, tel. 33 877 50 51, e-mail sekretariat@zawoja.ug.pl – zwany dalej „Administratorem”. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl bądź pisemnie, kierując korespondencję tradycyjną na adres Administratora podany w pkt 1. Dane osobowe będą przetwarzane podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia Zawojskiego Festiwalu Biegowego Alior Bank oraz realizacji działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących tego Festiwalu. Odbiorcami danych osobowych uczestników mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firma , z którą administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych przyjmująca zgłoszenia oraz dokonująca pomiaru czasu. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom których dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia: a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c RODO) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2; b) prawo uzyskania dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 RODO); c) prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (podstawa prawna: art. 16 RODO); d) prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 RODO); e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (podstawa prawna: art. 18 RODO); W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO (podstawa prawna: art. 77 RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Zawojskim Festiwalu Biegowym Alior Bank. Wyrażenie zgody pozwoli na organizację, przeprowadzenie i promocję Festiwalu. XVII. Dodatkowe atrakcje. Koncert zespołów regionalnych, który odbędzie się w trakcie trwania Zawojskiego Festiwalu Biegowego Alior Bank. Strefa zabaw dla dzieci, zorganizowana podczas trwania wydarzenia. Strefa chillout zorganizowana przez partnera tytularnego biegu Alior Bank S. A. i Gminę Zawoję. Stoiska edukacyjne Organizatora i instytucji partnerskich (w tym Babiogórskiego Parku Narodowego, Policji, Straży Pożarnej) znajdujące się w Miasteczku Biegowym w Zawoi Czatoża. XVIII. Postanowienia końcowe. Biegi odbędą się bez względu na pogodę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia Zawojskiego Festiwalu Biegowego w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia trasy lub odwołania danego biegu ze względu na negatywną opinię GOPR lub innych służb publicznych dotyczącą bezpieczeństwa, działania siły wyższej, ekstremalnej pogody lub ryzyka wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair play podczas trwania biegu. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w wydarzeniu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszystkich Uczestników obowiązuje Regulamin. Każdy Uczestnik dokonujący zgłoszenia na Zawojski Festiwal Biegowy Alior Bank oświadcza, że zapoznał się z regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się do jego respektowania. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany przepisów regulaminu. Pytania w kwestiach nierozstrzygniętych w niniejszym regulaminie należy kierować na adres mailowy: kontakt@zawojabieg.pl lub telefonicznie pod numer 508 936 928. O wszelkich zmianach dotyczących wydarzenia będziemy Państwa informować na bieżąco.