Bieg uliczny

Zimowy bieg – 5 km- WYZWANIE biegowe WIRTUALNE

Zimowy bieg – 5 km- WYZWANIE biegowe WIRTUALNE01.1.2024Cała Polska

Data

01.01.24 (poniedziałek) 12:00am

Miejsce

Cała Polska

Polska

Other Events

Szczegóły biegu

WYZWANIE WIRTUALNE – Rywalizacja Zimowy bieg 5 km

Dołączając do rywalizacji w zimowym biegu 5 km, można poczuć ekscytację bijącą w sercu wraz z chłodnym powietrzem w płucach. Śnieżna sceneria i rywalizacja na tle białego krajobrazu nadają temu wydarzeniu niezapomniany charakter, sprawiając, że pokonanie trasy staje się zarówno fizycznym wyzwaniem, jak i niepowtarzalnym przeżyciem.

Biorąc udział w naszych rywalizacjach, nie tylko podejmujesz aktywność fizyczną, ale również promujesz zdrowy tryb życia, inspirując innych do aktywnego wypoczynku. Twoje zaangażowanie nie tylko korzystnie wpływa na własne zdrowie, ale również stanowi inspirację dla społeczności, zachęcając do podejmowania aktywności fizycznej i propagowania zdrowego stylu życia.

Co otrzymasz jeżeli weźmiesz udział w naszej rywalizacji?
– grafikę na social media o dołączeniu do rywalizacji wysyłaną na podany podczas rejestracji mail (od razu po opłaceniu zamówienia wysyłamy)
– możliwość rywalizacji indywidualnie z innymi uczestnikami wyzwania
– możliwość rywalizacji w klasyfikacji drużynowej. Zaproś do wyzwania przyjaciół, rodzinę lub znajomych z pracy.
– po ukończeniu wyzwania wysyłamy drogą mailową imienny certyfikat ukończenia rywalizacji (w formacie PDF) lub opcjonalnie możesz wybrać wydrukowany dyplom oprawiony w ramce dostarczony wg. wybranej formy dostawy)

Zasady imprezy sportowej: 
– przebiegnij zimą (od 22 grudnia do 21 marca ) w czasie jednego treningu minimum 5 km (Bieg będzie organizowany w latach 2024- 2028). Jeżeli nie uda Ci się w danym roku ukończyć rywalizacji to możesz podejść w kolejnych latach w terminie od 22 grudnia do 21 marca.
– możesz stworzyć swoją drużynę (nazwa firmy lub teamu)- minimum 4 osoby muszą być w drużynie, aby była ona sklasyfikowana
– udokumentuj swoją aktywność (minimum 5 km) poprzez wysłanie swojego wyniku za pomocą formularza na górze strony ”  PRZEŚLIJ WYNIK ” . Wynik rywalizacji musi być print screenem z dowolnej aplikacji np. Strava, Garmin, MapMyRun, Apple Fitness lub inne.
– pełny regulamin imprezy sportowej dostępny na stronie : WYZWANIE WIRTUALNE – Zimowy bieg 5 km

Dystanse

5 km

Regulamin

REGULAMIN: „ WYZWANIE WIRTUALNE – Rywalizacja Zimowy bieg 5 km ” I. ORGANIZATOR Organizatorem imprezy sportowej (zawodów/ rywalizacji) jest: ART.JUST.- PO PROSTU SZTUKA SP.Z.O.O. , ul. Izabelińska 8A/2 , 05-082 Stare Babice Kontakt z organizatorem: telefon: 737-335-441– od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 -17:00 e-mail: info@mistrzowierywalizacji.pl II. CEL IMPREZY (ZAWODÓW/RYWALIZACJI) Celem głównym imprezy jest udział w sportowej rywalizacji– w tym ukończenia biegu na wskazanym dystansie i w określonym terminie. Celami pobocznymi imprezy są także: popularyzacja biegania i innych aktywności jako zdrowego stylu życia, propagowanie zdrowego trybu życia, propagowanie aktywnego wypoczynku, integrowanie grup społecznych w formie wyzwań drużynowych. III. ZASADY UCZESTNICTWA (TERMIN, DYSTANS, MIEJSCE) W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat. Osoba do 18 roku życia może brać udział w wydarzeniu tylko za zgodą lub pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Zawodnicy mogą dokonać rejestracji także w ramach nieformalnej grupy o wybranej przez siebie nazwie zwanej DRUŻYNĄ. Warunkiem wpisania na listę uczestników i rozpoczęcia uczestnictwa jest dokonanie: rejestracji uczestnika za pośrednictwem strony www.mistrzowierywalizacji.pl opłaty za udział w imprezie sportowej (opłata startowa) w wybranym przez siebie wariancie. DYSTANS: Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania biegiem dystansu minimum 5 kilometrów. Dopuszcza się możliwość pokonania dystansu także w formie chodu. Nie dopuszcza się stopowania oraz zatrzymywania stopera/zegarka/aplikacji do pomiaru czasu w trakcie biegu/rywalizacji. TERMIN: Rozpoczęcie biegu nie może nastąpić wcześniej niż w dniu zapłaty za udział w imprezie sportowej oraz w dniu od 22 grudnia do 21 marca w latach 2023-2028 MIEJSCE: Uczestnik ma prawo wyboru miejsca startu, przebiegu trasy oraz miejsca mety, a także stopnia trudności trasy. Warunkiem ukończenia imprezy jest: rejestracja zawodnika na stronie www.mistrzowierywalizacji.pl, udokumentowanie swojej aktywności poprzez wysłanie swojego wyniku za pomocą formularza znajdującego się na stronie: https://mistrzowierywalizacji.pl/przeslij-wynik/ . Wynik rywalizacji musi być print screenem z dowolnej aplikacji sportowej np. Strava, Garmin, MapMyRun, Apple Fitness lub inne. W przypadku problemów technicznych z formularzem dopuszcza się możliwość udokumentowania swojej aktywności drogą e-mailową na adres e-mail organizatora poprzez wysłanie print screena wyniku z aktywności. IV. ZAPISY Rejestracja uczestników (zawodników) oraz możliwość uiszczenia opłaty za udział w imprezie sportowej odbywa się za pomocą złożenia zamówienia na stronie danej rywalizacji (dodanie oferty do koszyka). Każdy pozytywnie zarejestrowany zawodnik jest wpisany w ciągu maksymalnie 3 dni na listę uczestników na stronie danej imprezy sportowej/rywalizacji. W przypadku późniejszej rezygnacji z uczestnictwa za udział w imprezie sportowej opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnym przypadku. Nie ma możliwości przeniesienia wpłaconej opłaty na innego zawodnika. Po przesłaniu wyniku ze swojej aktywności nie ma możliwości ponownego przesłania wyniku lub jego aktualizacji w celu polepszenia czasu w ramach zakupu jednej opłaty startowej. Organizator ma prawo wydłużyć termin imprezy sportowej. Stosowna informacja wtedy znajdzie się na stronie internetowej pod danym wyzwaniem. Uczestnik z chwilą dokonania rejestracji poprzez stronę www.mistrzowierywalizacji.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska, jego kategorię wiekową, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki ich publikowanie lub rozpowszechnianie będzie konieczne dla potrzeb organizacji imprezy (zawodów) sportowych. Szczegóły dostępne na stronie www.mistrzowierywalizacji.pl w zakładce Polityka prywatności – RODO. W szczególności uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na liście uczestników i liście wyników imprezy na stronie www.mistrzowierywalizacji.pl V. OPŁATA ZA UDZIAŁ W IMPREZIE SPORTOWEJ (ZAWODACH/RYWALIZACJI) Opłata za udział w imprezie sportowej (opłata startowa) jest zależna od wariantu i wynosi: 19,00 zł brutto w tym: możliwość uczestnictwa w imprezie sportowej indywidualnie i/lub drużynowo, grafika na social media o dołączeniu do rywalizacji wysyłana drogą mailową na podany podczas rejestracji adres mailowy. Natomiast z chwilą ukończenia rywalizacji uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia rywalizacji (w formacie PDF) 29,99 zł brutto w tym: możliwość uczestnictwa w imprezie sportowej indywidualnie i/lub drużynowo, grafika na social media o dołączeniu do rywalizacji wysyłana drogą mailową na podany podczas rejestracji adres mailowy. Natomiast z chwilą ukończenia rywalizacji uczestnik otrzymuje wydruk dyplomu oprawiony w ramce. Do opłaty startowej należy doliczyć koszty wysyłki (jeżeli takie występują) zależne od wybranego pakietu i formy dostawy . Elementy gadżetów, sprzedawanych dodatków oraz stroju sportowego będące częścią opłaty za udział w imprezie sportowej są graficznie związane z imprezą, posiadają logotyp imprezy i/lub organizatora. Opłata za udział w imprezie dokonywana jest za pośrednictwem strony www.mistrzowierywalizacji.pl Istnieje możliwość dokonania zapłaty także w formie przelewu bankowego. Numer konta organizatora do wpłat jest podany w mailu przychodzącym po złożeniu zamówienia na stronie. Wysyłka certyfikatu ukończenia imprezy (w formacie PDF/ w formie drukowanej z ramką) dokonana zostanie w terminie 3-5 dni roboczych od daty ukończenia imprezy sportowej tj. udokumentowanie wyniku za pomocą wysłania formularza. VI. POZOSTAŁE WARUNKI UCZESTNICTWA. Uczestnicy imprezy sportowej biorą w niej udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w imprezie i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w imprezie. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie. VII. KLASYFIKACJA UCZESTNIKÓW Wyniki poszczególnych uczestników są wykazywane na stronie www.mistrzowierywalizacji.pl w zakładce WYNIKI na stronie danej rywalizacji. Aby wykluczyć pomyłki wyniki są ręcznie aktualizowane i weryfikowane przez pracowników w ciągu 3-5 dni roboczych od ich przesłania. W przypadku mocnej dysproporcji czasu do wyników powszechnie uznawanych za osiągalne- wynik może nie być uwzględniony lub będą potrzebne dodatkowe wyjaśnienia. VIII. KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA Dołączyć lub stworzyć drużynę można tylko i wyłącznie podczas rejestracji zawodnika. W szczególnych przypadkach organizator może zgodzić się na dołączenie do istniejącej drużyny po rejestracji zawodnika, ale nie po ukończeniu rywalizacji. Aby drużyna była sklasyfikowana muszą być w drużynie minimum 4 osoby. Do wyliczenia średniej czasu danej drużyny będą brane pod uwagę 3 najlepsze wyniki. Wyniki poszczególnych drużyn są wykazywane na stronie www.mistrzowierywalizacji.pl w zakładce KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA na stronie danej rywalizacji. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny. Interpretacja regulaminu należy do organizatora