Bieg uliczny

2.Mosirowska Dziesiątka

2.Mosirowska Dziesiątka23.4.2023Sochaczew

Data

23.04.23 (niedziela) 10:00am

Szczegóły biegu

Bieg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2023r. (niedziela) ze startem i metą na stadionie MOSiR przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie

 Długość trasy biegu: 10 km. Trasa - Droga asfaltowa, płaska po drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych – Sochaczew, ul. Warszawska, Al. 600-lecia,  Chopina, Pasaż Duplickiego, Młynarska, Łąkowa, Trojanowską, Kochanowskiego, Polna, Świerkowa, Długa, Starzyka, Warszawską, stadion.

Celem biegu jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej oraz promocja obiektów sportowych MOSiR - bieg startuje ze stadionu MOSiR przy ul. Warszawskiej 80, a przebiega przez obiekty sportowe MOSiR przy ul. Chopina 101.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy https://time-sport.pl/bieg/7504

 •       Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 14 kwietnia 2023
  roku bądź po przekroczeniu wskazanego na ten dzień w wytycznych , limitu
  startujących. W przypadku nie osiągnięcia limitu startujących
  zgłoszenia będą możliwe w BIURZE ZAWODÓW w dniu 23.04.2023r.
 •       Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

– klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet,

– klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:

K-20 – M-20

K-30 – M-30

K-40 – M-40

K-50 - M-50

K- 60 - M-60

POW. K-70 - M-70

 •       Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą „MOSiR-owską Dziesiątkę”
  otrzymają na mecie pamiątkowe medale. Bieg jest częścią Sochaczewskiej
  Triady Biegowej, w skład której wchodzi:

1) Bieg Tropem Wilczym, który odbędzie się w dniu 5 marca 2023 r.

2) 2. MOSIROWSKA DZIESIĄTKA, który odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2023 r.

3) Sochaczewski Bieg Niepodległości, który odbędzie się w dniu 11 listopada 2023 r.

 •       Medal biegu będzie częścią składową medalu Triady.
 •       Zawodnicy, którzy zajmą pięć pierwszych miejsc w klasyfikacji
  generalnej oraz trzy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają
  puchary.

Dystanse

10 km

Regulamin

Regulamin „2.MOSiR-owska Dziesiątka” 23 kwietnia 2023 – Sochaczew Cel : 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej; 2. Propagowanie aktywności ruchowej; 3. Działania profilaktyczne dotyczące uzależnień 4. Promocja obiektów MOSiR Sochaczew Organizatorzy 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew, ul. Olimpijska 3. Termin, Start, Meta Bieg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2023r. (niedziela) ze startem i metą na stadionie MOSiR przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie Start Biegu nastąpi o godz. 10.00. Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera. Długość trasy biegu: 10 km. Trasa - Droga asfaltowa, płaska po drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych – Sochaczew, ul. Warszawska, Al. 600-lecia, Chopina, Pasaż Duplickiego, Młynarska, Łąkowa, Trojanowską, Kochanowskiego, Polna, Świerkowa, Długa, Starzyka, Warszawską, stadion Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 2 kilometry. Program biegu - godz. 8.00 – 9.30 – Otwarcie biura zawodów - godz. 9.50 – Otwarcie Biegu na stadionie przy ul. Warszawskiej 80 - godz. 10.00 – Start - godz.10.40 - Przewidywany pierwszy zawodnik na mecie - godz.12.10- zakończenie biegu, wręczenie nagród i pucharów - Stadion MOSiR przy ul. Warszawskiej 80 Pomiar i limit czasu Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny. Zawodnicy, którzy po upływie 2 godzin od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 9 kilometra otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy zintegrowany z bezzwrotnym chipem do pomiaru czasu. Jego właściwe zamocowanie (na przodzie koszulki) jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym. Punkty regeneracyjne Na trasie znajdować się będą 2 punkty regeneracyjne (5, 9 km). Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, depozyt ubraniowy na czas trwania biegu oraz możliwość skorzystania z natrysków. Biuro zawodów Biuro Zawodów będzie czynne 23 kwietnia (niedziela) w godzinach 8:00 – 9:40. Adres Biura Zawodów: Namiot / lodowisko na terenie MOSiR Sochaczew, 96-500 Sochaczew, ul. Olimpijska 3. W Biurze Zawodów zawodnicy zapisanie wcześniej na bieg przez stronę internetową dokonują opłaty i otrzymują pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu, agrafki, ewentualne materiały sponsorskie. Uczestnictwo • W Biegu prawo startu mają te osoby, które najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2023 roku ukończą 18 lat. • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietów startowych w dniu 23 kwietnia 2023 r. • Zaleca się, by każdy uczestnik wykonał aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność udziału w biegu. • Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start w biegu. • Organizator nie wyraża zgody na start osób z numerem startowym przypisanym do innego zawodnika. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby jest dyskwalifikowany. • Zapisując się na bieg, zawodnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów i zobowiązuje się go przestrzegać. • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy oraz chip. Numery startowe muszą być przymocowane do koszulek sportowych na przodzie koszulki (na wysokości klatki piersiowej). Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości oraz jego modyfikowanie. Zawodnicy startujący bez widocznych numerów startowych są dyskwalifikowani. • W „MOSiR-owskiej Dziesiątce” udział biorą jedynie biegacze. Organizator nie dopuszcza do udziału w biegu osób na wózkach oraz rolkarzy. Dopuszcza się możliwość startu zawodników z wózkami dziecięcymi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów. Uczestników Biegu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2017.1260 ze zm.) oraz niniejszy regulamin. Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym – biegniemy PRAWĄ STRONĄ! Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingujących. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. Organizator określa limit startujących na 200 osób. Zgłoszenia Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych –www.time-sport.pl i www.mosir.sochaczew.pl Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 14 kwietnia 2023 roku bądź po przekroczeniu wskazanego na ten dzień w wytycznych , limitu startujących. W przypadku nie osiągnięcia limitu startujących zgłoszenia będą możliwe w BIURZE ZAWODÓW w dniu 23.04.2023r. UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia limitu uczestników. Opłaty Opłata startowa wynosi 60,00 zł. Pierwszeństwo udziału w zawodach mają zawodnicy zarejestrowani do 14.04.2023 na stronie internetowej. Klasyfikacje Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje: – klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet, – klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn: K-20 – M-20 (rocznik 2005-1994) K-30 – M-30 (rocznik 1993-1984) K-40 – M-40 (rocznik 1983-1974) K-50 - M-50 (rocznik 1973-1964) K- 60 - M-60 (rocznik 1963 -1952) Nagrody Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą „MOSiR-owską Dziesiątkę” otrzymają na mecie pamiątkowe medale. Bieg jest częścią Sochaczewskiej Triady Biegowej. Medal biegu będzie częścią składową medalu Triady. Zawodnicy, którzy zajmą pięć pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz trzy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary. Ochrona danych osobowych Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. Administratorem podanych danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew. Inspektor ochrony danych: kontakt telefoniczny 46 862-77-59 wew. 124 lub e-mail: mosir@mosir.sochaczew.pl Dane osobowe Uczestników umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane: a) w zakresie prowadzenia i realizacji biegu „MOSiR-owska Dziesiątka”, b) w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.). Po otrzymaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji imprezy „MOSiR-owska Dziesiątka”,, Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji biegu oraz funkcjonowania strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Ponadto, dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania go o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. Postanowienia końcowe Organizator zapewnia ubezpieczenie ogólne imprezy, natomiast ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy, wykupionej indywidualnie przez uczestnika. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach. Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym – biegniemy PRAWĄ STRONĄ! Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.