Bieg Jaskiniowego Niedźwiedzia

Bieg Jaskiniowego Niedźwiedzia31.8.2024Kletno

Data

31.08.24 (sobota) 6:00am

Szczegóły biegu

III edycja charytatywnych zawodów w biegach górskich. Kwota zebrana z opłaty startowej przeznaczana jest na organizację i finansowanie obozów sportowo - rekreacyjnych dla młodych ludzi z dysfunkcyjnych środowisk rodzinnych.

Dystanse

8, 16, 25, 42, 71 km

Regulamin

REGULAMIN § 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorem jest Fundacja Veritas z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarbowców 23b/A1/014, kod pocztowy: 53-025. KRS: 0000784405, NIP: 8992861984, REGON: 38326172 2. Bieg ma charakter charytatywny. Środki pozyskane z opłaty wpisowej zostaną przeznaczone na cel charytatywny, którym jest organizacja obozu sportowego dla podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych. 3. Strona internetowa Biegu to: www.bjn.com.pl 2 TERMIN I MIEJSCE 1. Impreza odbywa się 31 sierpnia 2024 roku. 2. Start i meta wszystkich dystansów oraz biuro zawodów znajdują się w miejscowości Kletno u stóp Masywu Śnieżnika. Dokładny adres to: Przystanek na Szlaku, Kletno 48, 57-550 Kletno. 3. Start poszczególnych dystansów: a. 71 km – 6:00 b. 42 km – 8:00 c. 25 km – 9:30 d. 16 km – 10:00 e. 8 km – 11:00 4. Pakiety startowe będzie można odbierać w piątek 30 sierpnia 2024 roku w godzinach 17:00 -22:00 oraz w sobotę 31 sierpnia od godziny 5:00. § 3 TRASY 1. Trasy zawodów przebiegają głównie po oznaczonych szlakach turystycznych, m. in. przez szczyt Śnieżnika, szczyt Czarnej Góry, a także część pasma Gór Bialskich. 2. Poza standardowymi oznaczeniami szlaków turystycznych organizator oznacza trasę również kolorowymi taśmami i tabliczkami z oznaczeniem kierunku. 3. Na trasie znajdować się będą dodatkowe, nie oznaczone na mapie, punkty kontrolne, które musi pokonać każdy zawodnik. Nie przebiegnięcie przez którykolwiek z punktów kontrolnych powoduje automatyczną dyskwalifikację. 4. Podczas zawodów obowiązuje absolutny zakaz korzystania z pomocy pacemakera. 5. Uczestnicy biegu powinni poruszać się po drogach publicznych prawą stroną drogi, po utwardzonym poboczu a w przypadku jego braku po prawej stronie pasa ruchu i zajmować nie więcej niż połowę jego szerokości. W czasie poruszania się po drogach publicznych uczestnicy biegu powinni ograniczyć korzystanie ze słuchawek i urządzeń odtwarzających np. muzykę. 6. Wysoce wskazane jest pobranie śladu GPX ze strony internetowej wydarzenia. 7. Zaśmiecanie trasy biegu jest surowo wzbronione. Kosze na odpady zostaną udostępnione na każdym punkcie odżywczym. § 4 LIMITY 1. Limity czasowe na pokonanie poszczególnych dystansów wynoszą: a. 14 godzin przy biegu na 71 km, b. 8 godzin przy biegu na 42 km, c. 6 godzin przy biegu na 25 km, d. 4 godziny przy biegu na 16km e. 3 godziny przy biegu na 8 km. 2. Limit osób startujących na poszczególnych dystansach są następujące: 8 km- 150 osób; 16 km- 200 osób; 25 km- 200 osób; 42 km- 200 osób; 71 km- 150 osób. § 5 OPŁATY 1. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od dystansu oraz terminu wpłaty i wynosi: a. dla wpłat dokonanych do dnia 31 marca 2024 roku: I. dla dystansu 16 km – 70 złotych, II. dla dystansu 25 km – 90 złotych, III. dla dystansu 42 km – 110 złotych; IV. dla dystansu 71 km – 160 złotych; V. dla dystansu 8 km – 50 złotych; b. dla wpłat dokonanych do dnia 30 czerwca 2024 roku: I. dla dystansu 16 km – 100 złotych, II. dla dystansu 25 km – 120 złotych, III. dla dystansu 42 km – 140 złotych, IV. dla dystansu 71 km – 190 złotych, V. dla dystansu 8 km – 80 złotych; c. dla wpłat dokonanych do 31 lipca 2024 roku: I. dla dystansu 16 km – 120 złotych, II. dla dystansu 25 km – 140 złotych, III. dla dystansu 42 km – 160 złotych, IV. dla dystansu 71 km – 210 złotych, V. dla dystansu 8 km – 100 złotych; d. dla wpłat dokonanych po 31 lipca 2024 roku: I. dla dystansu 16 km – 140 złotych, II. dla dystansu 25 km – 160 złotych, III. dla dystansu 42 km – 180 złotych, IV. dla dystansu 71 km – 230 złotych, V. dla dystansu 8 km – 120 złotych; 4. Wpłat dokonywać można najpóźniej do dnia 15.08.2024 r. 5. O dacie wpłaty decyduje dzień obciążenia rachunku bankowego wpłacającego. 6. W razie wątpliwości Organizator ma prawo prosić o przedstawienie potwierdzenia uiszczenia opłaty. 7. Opłat startowych należy dokonywać w systemie płatności podpiętym do zapisów internetowych, wybierając odpowiedni dla danego dystansu wariant zgłoszenia. 8. Zwrot wpisowego: w przypadku, gdy zawodnik zgłosi chęć rezygnacji z wzięcia udziału w zawodach do 31.03.2024 r. otrzyma 80% wpłaconej kwoty; gdy zgłosi chęć rezygnacji do 30.06.2024 r. otrzyma 60% wpłaconej kwoty; gdy zgłosi chęć rezygnacji do 31.07.2024 r. otrzyma 40% wpłaconej kwoty. Po 31.07.2024 r. nie będzie możliwości uzyskania zwrotu wpisowego. § 6 ZGŁOSZENIA 1. W Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 31 sierpnia 2024 roku ukończą 16 lat. Udział niepełnoletniego w Biegu wymaga oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych wraz ze zgodą na udział w Biegu Jaskiniowego Niedźwiedzia osoby niepełnoletniej oraz potwierdzeniem wzięcia odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią zgodnie z treścią załączonego oświadczenia („Oświadczenie”). Podpisane Oświadczenie należy złożyć w Biurze Zawodów w godzinach jego działania. Wyjątek stanowi dystans 8 km, na którym Organizator dopuszcza nieodpłatne uczestnictwo dzieci i młodzieży w wieku do lat 15-stu. Osoby te mogą wystartować tylko i wyłącznie jako osoby towarzyszące zgłoszonych rodziców/opiekunów prawnych. Osoby towarzyszące nie będą oficjalnie sklasyfikowane, natomiast Organizator zapewni im numer startowy i medal na mecie. Zgłoszony na liście startowej rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest mailowo zgłosić uczestnictwo dziecka w marszu w charakterze osoby towarzyszącej. Tylko w ten sposób Organizator jest w stanie zapewnić stosowną ilość numerów startowych i medali. Osobom towarzyszącym nie zostaną zapewnione takie świadczenia jak pakiet startowy, posiłek regeneracyjny na mecie oraz elektroniczny pomiar czasu. Jedyną i pełną odpowiedzialność za uczestnictwo dziecka w marszu w charakterze osoby towarzyszącej bierze rodzic/opiekun prawny. Zgłoszenie proszę kierować na adres: kontakt@bjn.com.pl 2. Organizator zezwala na udział w zawodach z kijami trekkingowymi. Zawodnik korzystający z pomocy kijów zobowiązany jest dotrzeć z nimi do mety. 3. Gwarancję startu daje dopiero oznaczenie na liście startowej jako „opłacony”. Jeśli po trzech dniach od opłacenia zawodów zawodnik widnieje na liście nadal jako „nieopłacony” konieczne jest skontaktowanie się z Organizatorem. 4. Zapisów dokonywać można najpóźniej do dnia 15.08.2024 r. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapisów w przypadku osiągnięcia limitów zgłoszeń przewidzianych w §4 lub z innych powodów, które mogłyby uniemożliwić sprawne i bezpieczne przeprowadzenie zawodów. 6. Osoby, które dopełniły formalności przewidzianych w niniejszym paragrafie mają możliwość zweryfikowania kwalifikacji do zawodów na liście dostępnej pod adresem: ultimasport.pl 7. Przepisanie pakietu na inną osobę jest możliwe do 15.08.2024 r. W tym celu zawodnik, na którego przepisywany jest pakiet musi wypełnić formularz w systemie zapisów. W momencie, kiedy nowy zawodnik jest już zgłoszony, zawodnik zrzekający się pakietu powinien napisać maila na adres: kontakt@bjn.com.pl, w mailu należy podać imiona i nazwiska zawodników dokonujących między sobą transakcji. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do skontrolowania stanu zdrowia uczestnika, a w szczególności w kwestii stosowania nielegalnych form dopingu podczas zawodów. § 7 ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 1. Osobom biorącym udział w biegach zostanie zapewniony: a. depozyt, b. posiłek regeneracyjny na mecie, c. punkty odżywcze: I. Dla dystansu 16 km: przy Schronisku na Śnieżniku, II. Dla dystansu 25 km: przy Schronisku na Śnieżniku, na Przełęczy Puchaczówka, III. Dla dystansu 42 km: przy Schronisku na Śnieżniku, na Przełęczy Puchaczówka, przy Zalewie w Starej Morawie, IV. Dla dystansu 71 km:, we wsi Nowa Morawa, na Przełęczy Płoszczyna, przy Schronisku na Śnieżniku, na Przełęczy Puchaczówka, przy Zalewie w Starej Morawie. d. pakiety startowe składające się z numeru startowego, koszulki Biegu Jaskiniowego Niedźwiedzia, medalu na mecie wyścigu, e. zabezpieczenie medyczne, f. oznakowanie trasy, g. pomiar czasu. 2. Zwycięzcy poszczególnych klasyfikacji zdobywają nagrody i puchary. 3. Każdy uczestnik biegu odbiera pakiet startowy: numer startowy, koszulkę Biegu Jaskiniowego Niedźwiedzia, posiłek regeneracyjny, medal na mecie. § 8 WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE 1. Wyposażenie obowiązkowe dla każdego dystansu obejmuje: pojemnik na wodę (kubek, bidon, soft flask itp.), dowód osobisty (nie dotyczy dystansu 8 km), naładowany telefon z zapisanym numerem do Organizatora (nr. 534246798). W miarę możliwości zalecane jest również zainstalowanie aplikacji “RATUNEK”. Na dystansie 71 km wyposażenie obowiązkowe obejmuje także czołówkę oraz kurtkę przeciwdeszczową. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli obowiązkowego wyposażenia u każdego zawodnika. Dla zawodnika nieposiadającego każdego elementu wyposażenia obowiązkowego do wyniku biegu doliczany zostaje karny czas wynoszący 15 minut. § 9 KLASYFIKACJE I DEKORACJE 1. Zawody rozgrywane będą w formule OPEN z podziałem na płeć. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród. 3. Nagrody uzależnione są od hojności sponsorów. 4. Dekoracje zwycięzców w poszczególnych kategoriach na odpowiednich dystansach przewiduje się na godziny: a. 71 km – 15:00 b. 42 km – 13:30 c. 25 km – 13:30 d. 16 km – 13:30 e. 8 km – 13:30 § 10 UWAGI OGÓLNE 1. Podczas Biegu wszyscy Zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki sportowej lub pasa biegowego. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod rygorem dyskwalifikacji. 2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 3. W przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów. 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych, poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obsługi z ramienia Organizatora oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i nie jest podstawą do łamania jego założeń. 5. Organizator nie posiada ubezpieczenia OC, każdy uczestniczy na własną odpowiedzialność. § 11 DANE OSOBOWE 1. Administratorem danych osobowych osób dokonujących rejestracji na platformie jest Fundacja Veritas z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarbowców 23b/A1/014, kod pocztowy: 53-025. KRS: 0000784405, NIP: 8992861984, REGON: 38326172 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji oraz organizacji zawodów. 3. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wykonanie umowy – art. 6 ust. 2 RODO oraz wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zarejestrowania się i udział w biegu. 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta bez uszczerbku dla legalności przetwarzania danych przed jej cofnięciem. Dla skutecznego cofnięcia zgody wystarczy złożenie oświadczenia w dowolny sposób pozwalający administratorowi na zapoznanie się z wolą osoby, których dane dotyczą. Cofnięcie zgody oznacza rezygnację z biegu. 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z organizatorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowej organizacji i obsługi zawodów. 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem. 9. Dane nie podlegają zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 10. Uczestnicy Zawodów akceptując regulamin zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dot. Zawodów, tj. w szczególności relacjach z Zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów oraz materiałach Sponsorów i Partnerów Zawodów. 11. Akceptacja regulaminu jest niezbędna do udziału w zawodach. Brak akceptacji regulaminu oznacza rezygnację z biegu. § 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega możliwość odwołania lub zmiany terminu Biegu w przypadku: a. zaistnienia zdarzeń mających charakter siły wyższej, a mogących mieć wpływ na przebieg Biegu, b. wprowadzenia powszechnie obowiązujących obostrzeń (w szczególności dotyczących limitów Zawodników), które powodowałyby, że przeprowadzenie Biegu byłoby niemożliwe lub znacząco utrudnione. 2. Siłą wyższą w rozumieniu Regulaminu są wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą Organizatora, uniemożliwiające wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań przewidzianych Regulaminem, niewynikające z błędu lub zaniedbania Organizatora oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (takich jak: wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, atak terrorystyczny), zagrożenia epidemiczne, stany zagrożenia epidemicznego, epidemie oraz stany epidemii, jak również nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi wykonanie jego zobowiązań. Ani Organizator ani Zawodnicy nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Regulaminu spowodowane siłą wyższą. 3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Informacja zostanie umieszczona na stronie organizatora. 4. Łamanie postanowień regulaminu jest podstawą do dyskwalifikacji. Wszelkie reklamacje proszę kierować na adres mailowy: kontakt@bjn.com.pl