Bieg przełajowy

BIEG PO KARMĘ - Charytatywny bieg Schroniska dla zwierząt w Korabiewicach k. Warszawy

BIEG PO KARMĘ - Charytatywny bieg Schroniska dla zwierząt w Korabiewicach k. Warszawy15.10.2023Korabiewice k. Warszawy, Schronisko dla zwierząt woj. mazowieckie, powiat żyrardowski gmina Puszcza Mariańska

Szczegóły biegu

Charytatywny bieg Schroniska dla Zwierząt w Korabiewicach k. Warszawy. Cały dochód z pakietów startowych przeznaczymy,zgodnie z nazwą biegu, na karmę dla naszych zwierząt, głównie psów. Mieszka ich w schronisku prawie 200. W ramach zawodów odbędą się dwa biegi: 🏃‍♀️ SZYBKI CHART – 5 km start 10:00 🏃‍♂️ HYŻY HUSKY – 10 km - start 10:15 🏅 Na mecie medale dla zawodników, którzy ukończą bieg. 🏆 Klasyfikacja i nagrody w kategorii OPEN i kategoriach wiekowych. ⌚️ Elektroniczny pomiar czasu. 👜 Atrakcyjne pakiety startowe. Będzie też możliwość zapisania się na spacer po schronisku. Planujemy również konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. 🐕 POBIEGNIJ DLA NASZYCH ZWIERZĄT! 🐈 WYBIEGAJ KARMĘ DLA NICH! ❤️ DOBRA KARMA WRACA!

Dystanse

5 km 10 km

Regulamin

REGULAMIN BIEG PO KARMĘ 1. CELE IMPREZY - aktywne wsparcie Schroniska dla zwierząt w Korabiewicach poprzez opłatę uczestnictwa w biegu; - promocja adopcji psów ze Schroniska dla zwierząt w Korabiewicach; - edukacja w zakresie humanitarnego traktowania wszystkich zwierząt; - promocja zdrowego i sportowego trybu życia, a w szczególności biegania jako aktywności sportowej; - krzewienie świadomości ekologicznej; - promocja regionu turystycznego Gmina Puszcza Mariańska, Gmina Mszczonów oraz gmin na obszarze działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki”; - wyłonienie najlepszych uczestników biegów 2. ORGANIZATORZY Schronisko w Korabiewicach Viva! Korabiewice 11 96-330 Puszcza Mariańska Pełne dane organizacyjne: Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! Oddział Korabiewice 96-330 Puszcza Mariańska Korabiewice 11 NIP: 8381850112 REGON: 016409834-00032 3. TERMIN I MIEJSCE Bieg odbędzie się 15 października 2023 r. na terenach w pobliżu Schroniska dla zwierząt w Korabiewicach. Trasa będzie przebiegała przez tereny gmin Puszcza Mariańska i Mszczonów. 4. TRASA W ramach BIEGU PO KARMĘ uczestnicy mogą wybrać dwie trasy: SZYBKI CHART – 5 km HYŻY HUSKY – 10 km SZYBKI CHART 5 km Termin: 15 października 2023 r. (niedziela) Godzina startu: 10:00 Lokalizacja startu: Schronisko dla zwierząt w Korabiewicach Lokalizacja mety: Schronisko dla zwierząt w Korabiewicach Limit czasu: 1 godzina Limit Uczestników: 150 osób HYŻY HUSKY 10 km Termin: 15 października 2023 r. (niedziela) Godzina startu: 10:15 Lokalizacja startu: Schronisko dla zwierząt w Korabiewicach Lokalizacja mety: Schronisko dla zwierząt w Korabiewicach Limit czasu: 2 godziny Limit Uczestników: 150 osób 5. ZASADY UCZESTNICTWA W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni uczestnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, zaakceptuje regulamin wydarzenia wraz z oświadczeniami dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych, wykorzystania wizerunku oraz braku przeciwwskazań medycznych do udziału w wydarzeniu, a także wniesie opłatę startową. 6. REJESTRACJA * Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną na stronie Time-Sport.pl * Aby zapisać się na wybrany bieg należy założyć konto uczestnika, zalogować się i wybrać konkretną trasę klikając „zapisz się” i uzupełniając dodatkowe dane. * Za przekazanie w trakcie rejestracji prawidłowego adresu e-mail oraz numeru telefonu, służących do komunikacji z uczestnikiem przed i w trakcie zawodów, oraz pozostałych danych (imię, nazwisko, klub, miasto, data urodzenia) odpowiada uczestnik zawodów. * Po zarejestrowaniu zgłoszenia dane uczestnika (imię, nazwisko, miasto oraz klub) zostaną automatycznie opublikowane na liście startowej na stronie Time-Sport.pl w zakładce Listy startowe. * Liczone jest wyłącznie pełne zgłoszenie oraz wpłata wpisowego na wskazane w niniejszym regulaminie i na stronie zawodów konto. Potwierdzeniem rejestracji jest pojawienie się zawodnika na liście startowej na stronie Time-Sport.pl, a także wiadomość wysłana na adres e-mail podany w czasie rejestracji. * Opłata startowa nie jest ważna, jeżeli uczestnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc. * Na każdym biegu po wyczerpaniu limitu miejsc automatycznie zostaną otwarte zapisy na listę rezerwową, ograniczoną do 20 miejsc na dany bieg. * Jeśli na danym biegu zostanie osiągnięty limit zgłoszeń, wszyscy zapisani uczestnicy bez uiszczonej opłaty startowej zostaną poinformowani drogą mailową o konieczności dokonania wpłaty w ciągu 5 dni celem potwierdzenia udziału w zawodach. Po tym terminie nieopłacone zgłoszenia zostaną usunięte, a ich miejsce zajmą uczestnicy z listy rezerwowej. Po usunięciu zgłoszenia istnieje możliwość ponownej rejestracji, natomiast nowe zgłoszenie wyląduje na końcu listy rezerwowej. * W sytuacji przeniesienia z listy rezerwowej na listę główną uczestnik będzie informowany mailowo na adres e-mail podany podczas rejestracji. 7. ŚWIADCZENIA W ramach pakietów uczestnikom zawodów zapewniamy: - ubezpieczenie NNW; - bufet na mecie zawodów; - numer startowy oraz chip do elektronicznego pomiaru czasu; - mapę z trasą biegu; - worek na depozyt; - elektroniczny pomiar czasu; - pamiątkowe medale dla osób, które ukończą bieg; - nagrody dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach w kategoriach OPEN i kategoriach wiekowych; - zabezpieczenie medyczne; - oznaczenie trasy Po biegu istnieje możliwość zwiedzania schroniska pod opieką pracownika. Osoby chętne do spaceru po terenach schroniska będą proszone o wpisanie się na specjalną listę podczas odbioru pakietów startowych. Obowiązuje limit osób. Każda z trzech grup nie może przekroczyć 20 osób. 8. OPŁATY STARTOWE Opłata startowa na poszczególnych dystansach wynosi odpowiednio: SZYBKI CHART 5 km 100 zł – wpłacone do 31 lipca 2023 r. 110 zł – wpłacone do 31 sierpnia 2023 r. 120 zł – wpłacone do 30 września 2023 r. HYŻY HUSKY 10 km 130 zł – wpłacone do 31 lipca 2023 r. 140 zł - wpłacone do 31 sierpnia 2023 r. 150 zł – wpłacone do 30 września 2023 r. 9. SPOSÓB OPŁATY Opłaty można dokonać za pośrednictwem systemu DOTPAY znajdującego przy formularzu zapisów. Po dokonaniu płatności zawodnik otrzymuje maila potwierdzającego poprawne zaksięgowanie opłaty. W przypadku problemów z płatnościami prosimy o kontakt: poczta@time-sport.pl 10. ZWROT OPŁATY STARTOWEJ - do 01.10.2023 uczestnik może przekazać swoje wpisowe na rzecz innej osoby (osoba, na którą przepisywany jest pakiet powinna zarejestrować się w systemie zapisów, natomiast osoba, która odstępuje pakiet powinna przesłać dane obu uczestników (imiona, nazwiska, adresy e-mail oraz dystans, którego dotyczy zgłoszenie) na adres: poczta@time-sport.pl), - przepisanie pakietu na inną osobę jest bezpłatne, a po przepisaniu pakietu możliwa jest również zmiana dystansu, Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach oraz nie przenosi opłaty startowej na inne/kolejne zawody. 11. ZMIANA DYSTANSU Organizator dopuszcza możliwość zmiany zadeklarowanego wcześniej przez uczestnika dystansu. Każdorazowo taka decyzja podejmowana jest przez Organizatora indywidualnie i w zależności od dostępności pakietów na danym dystansie. W przypadku przepisania na dystans dłuższy uczestnik powinien dopłacić różnicę wpisowego pomiędzy dystansami (różnica liczona na podstawie terminu pierwotnej wpłaty). W przypadku przepisania na dystans krótszy Organizator zwraca różnicę wpisowego zgodnie z harmonogramem zwrotów: - do 01.10.2023 zwrócona zostanie różnica wpisowego pomiędzy dystansami po potraceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 5 zł, 12. ODBIÓR PAKIETÓW Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać: - osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem; - przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika oświadczenia (do pobrania ze strony internetowej). W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki. Pakiety startowe można odebrać w godzinach działania Biura Zawodów. Biuro Zawodów mieści się na terenie Schroniska dla zwierząt w Korabiewicach. Korabiewice 11, 96-330 Puszcza Mariańska. Odbiór pakietów możliwy jest w piątek 13 października w godz. 11-14. W sobotę 14 października w godzinach 11-14. W niedzielę 15 października w godzinach 08:30-09:30. Pakiety nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym. 13. NUMERY STARTOWE I POMIAR CZASU Każdy uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów numer startowy oraz chip. Przez cały czas trwania zawodów uczestnicy zobowiązani są posiadać numer startowy umieszczony z przodu, w miejscu widocznym dla sędziów oraz chip przyczepiony do buta – inne umieszczenie chipa nie gwarantuje poprawnego odczytu przez system pomiarowy, co może prowadzić do dyskwalifikacji bądź też do złego pomiaru czasu uczestnika. 14. LIMITY CZASOWE Na trasie każdego biegu wyznaczone są limity czasu, których przekroczenie będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika. Limity na pokonanie poszczególnych tras: SZYBKI CHART 5 km – 1 godzina HYŻY HUSKY 10 km – 2 godziny Po upływie limitu czasu uczestnik nie jest klasyfikowany i nie bierze udziału w dalszej części trasy. Nie ma także możliwości kontynuowania trasy bez numeru startowego, na tzw. „własną odpowiedzialność” czy „poza klasyfikacją”. 15. PUNKTY ŻYWIENIONE Na trasach nie przewiduje się ustawienia punktów żywieniowych. Strefa cateringu na mecie: z bufetów zlokalizowanych na mecie mogą korzystać wyłącznie uczestnicy zawodów. Wejście do strefy cateringu na mecie możliwe będzie wyłącznie za okazaniem numeru startowego. Ciepły posiłek na mecie zostanie wydany wyłącznie za okazaniem numeru startowego. Bufet na mecie czynny jest w godzinach 10:30- 14:00 w dniu zawodów (15.10.2023). Nie ma możliwości korzystania z bufetu na mecie poza wyznaczonymi godzinami. 16. OZNACZENIE TRASY Trasy poprowadzone są gminnymi i powiatowymi drogami asfaltowymi. Trasy zostaną dodatkowo oznaczone przez Organizatora kolorowymi taśmami. Ewentualne zmiany ostatecznego przebiegu trasy zostaną opublikowane w informatorze technicznym. W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora. 17. OCHRONA ŚRODOWISKA Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć czystość terenów, przez które prowadzą trasy biegów, zwłaszcza: porzucanie śmieci, niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy, płoszenie zwierząt, palenie ognisk, itp. Wszystkie śmieci należy donieść ze sobą do mety. Uczestnicy łamiący w czasie wydarzenia obowiązujące zasady dotyczące ochrony środowiska będą dyskwalifikowani. Ze względu na zlokalizowanie startu i mety na terenie schroniska, zakazany jest udział w biegu psów. Prosimy również o pozostawienie własnych psów w domach. Osoby biorące udział w biegu proszone są o stosowanie się do znaków umieszczonych na terenie schroniska. Obowiązuje zakaz wchodzenia przez zamknięte bramy i furtki oraz samowolne poruszanie się po schronisku. 18. BEZPIECZEŃSTWO Zabrania się pozostawiania cennych rzeczy (telefonów, dokumentów) w depozytach. Organizator zwraca uwagę uczestników na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do zawodów oraz w trakcie przygotowań dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej uczestnika. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników zawodów. Organizator zapewnia uczestnikom zawodów ubezpieczenie NNW. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w zawodach. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest upoważnienie personelu medycznego i paramedycznego zatrudnionego w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpieczne miejsce. Służby medyczne lub Organizator zawodów mogą zakazać dalszego kontynuowania biegu przez uczestnika, jeśli zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia zagrażającego życiu lub zdrowiu uczestnika. Akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik potwierdza, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie odpowiedniego oraz aktualnego badania lekarskiego dopuszczającego do startu w wybranym biegu lub zaakceptowanie podczas rejestracji oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia uczestnika oraz braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. Nad bezpieczeństwem uczestników na trasach zawodów będzie czuwać personel medyczny zatrudniony przez Organizatora, policja oraz wolontariusze. 19. ZEJŚCIE Z TRASY Niezależnie od miejsca rezygnacji, jeśli uczestnik wycofa się z biegu w trakcie rywalizacji jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Organizatora telefonicznie na numer telefonu wskazany na numerze startowym uczestnika. 20. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE W trakcie trwania całych zawodów każdy z uczestników jest zobowiązany posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe w postaci numeru startowego z chipem. 21. DEPOZYT Depozyty należy zdawać na starcie zawodów w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. 22. RYWALIZACJA, NAGRODY, KATEGORIE WIEKOWE Biegi mają charakter rywalizacji sportowej. Najszybsze kobiety i najszybsi mężczyźni na każdej z tras zostaną nagrodzeni. Podczas zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje: klasyfikacja open kobiet, klasyfikacja open mężczyzn oraz klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn. Klasyfikacje wiekowe: K MINI, M MINI – 18-30 lat K MIDI, M MIDI -31-50 lat K MAXI, M MAXI – powyżej 50 lat Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na starcie i na mecie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika. Klasyfikacja uczestnika odbywa się na podstawie czasów brutto, liczonych od momentu startu biegu do momentu odczytu chipa na mecie. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie Time-Sport.pl bezpośrednio po biegu. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 16.10.2023 r. na adres mailowy korabki@viva.org.pl. Protesty będą rozpatrywane na bieżąco w możliwie jak najkrótszym czasie. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane 17.10.2023 r. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą BIEG PO KARMĘ otrzymują na mecie pamiątkowe medale. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach open kobiet i open mężczyzn otrzymają pamiątkowe zdjęcia oraz nagrody rzeczowe. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe zdjęcia oraz nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach. 23. OCHRONA WIZERUNKU I DANE OSOBOWE Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zaakceptowanie podczas rejestracji stosownego oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika. Warunkiem uczestnictwa w biegach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!, z siedzibą: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29) lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej. Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Bieg po Karmę także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności. 24. PROTESTY I OFICJALNE WYNIKI Organizator przyjmuje oficjalne protesty dotyczące łamania regulaminu zawodów w dniu zawodów – 15 października 2023 do godziny 21:00. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane. Protesty można składać mailowo na adres: korabki@viva.org.pl lub osobiście w biurze zawodów zlokalizowanym na mecie zawodów. Organizator rozpatruje protesty w możliwie najkrótszym czasie, maksymalnie w ciągu 48 godzin. Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w imprezie można składać w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia na adres e-mail korabki@viva.org.pl, z dopiskiem „Reklamacja”. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. 25. FAKTURY Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu mailem na adres: korabki@viva.org.pl Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktura za wniesioną opłatę startową może zostać wystawiona do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano płatności. Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową. Akceptując Regulamin, uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. 26. POSTANOWIENIA KOŃCOWE O ewentualnych zmianach dotyczących harmonogramu zawodów lub przebiegu tras uczestnicy zostaną poinformowani przed rozpoczęciem zawodów. Naruszenie postanowień Regulaminu może skutkować nałożeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją uczestnika. Każdorazowo tego typu zdarzenia będą indywidualnie rozpatrywane przez Organizatora. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora. Uczestnicy podczas biegu będą zmuszeni do przekroczenia dróg lokalnych (gminnych i powiatowych). Każdorazowo miejsca takie będą nadzorowane przez obsługę zawodów, policję oraz wolontariuszy. Obsługa będzie wyposażona w odblaskowe kamizelki. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz bezwzględnego stosowania się do poleceń obsługi. Niedozwolone jest przekraczanie dróg w miejscach innych niż wskazane przez organizatora. Organizator zapewnia uczestnikom zabezpieczenie medyczne. Punkt medyczne będzie zlokalizowany przy puncie odżywczym na starcie i mecie. W przypadku zdarzenia stanowiącego zagrożenie dla zdrowia lub życia, uczestnicy powinni poinformować Organizatora o zdarzeniu wykorzystując numer telefonu zamieszczony na numerze startowym. Przed zawodami zostanie wydany informator techniczny, w którym zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych biegów. Komunikat techniczny zostanie przesłany do wszystkich zapisanych uczestników, na wskazany przez nich w formularzu rejestracji adres e-mail, a także zamieszczony na stronie zawodów najpóźniej na 10 dni przed zawodami. 27. KONTAKT Z ORGANIZATOREM Kontakt z organizatorem możliwy jest pod adresem korabki@viva.org.pl (w temacie proszę wpisać BIEG PO KARMĘ) lub pod numerem telefonu 502 555 516. 28. COVID-19 Jeśli w dniu rozgrywania zawodów będą obowiązywały obostrzenia dotyczące organizacji wydarzeń sportowych uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania wszelkich obostrzeń, nakazów i zakazów związanych z dystansem społecznym, zasłanianiem ust i nosa, dezynfekcji i innych aktualnych na dzień odbioru pakietu i startu danego uczestnika. Wszelkie ewentualne obostrzenia i informacje będą publikowane bliżej terminu zawodów. Jeśli ze względu na obowiązujące obostrzenia organizacja wydarzenia nie będzie możliwa, termin imprezy zostanie zmieniony, a uczestnicy z opłaconymi pakietami startowymi będą mogli: wziąć udział w wydarzeniu w nowym terminie; zgłosić w ciągu 14 dni rezygnację uprawniającą do zwrotu 80% kwoty wpłaconej opłaty startowej.

Ilość uczestników na mecie