Ekstremalny Bieg Górski oraz rajd Nordic Walking

Ekstremalny Bieg Górski oraz rajd Nordic Walking08.7.2023Wilcza

Data

08.07.23 (sobota) 10:00am

Szczegóły biegu

W sobotę 8 lipca w Wilkowicach k. Bielska Białej wystartuje Ekstremalny Bieg Górski oraz rajd Nordic Walking. Jest o co walczyć, bo pula nagród wynosi w sumie 9 tys. złotych! Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy. Trasa biegu liczy 14,5 km i prowadzi od obiektu Gminnego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilkowicach przez Magurkę i Czupel. Równolegle do biegu odbędzie się rajd Nordic Walking na dystansie ok. 8 km. Limit czasu dla obu tras będzie wynosił 3 godziny. Osoby, które chcą wziąć udziału w biegu lub rajdzie muszą mieć ukończone 18 lat, wypełnić formularz rejestracyjny na stronie oraz wpłacić opłatę startową w wysokości 50 zł (do 9 czerwca). Klasyfikacja biegu zostanie przeprowadzona w kategoriach OPEN i wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn. Dodatkowo zostanie przeprowadzona klasyfikacja dla służb leśnych. W przypadku rajdu jego uczestnicy będą klasyfikowani w grupach wiekowych z podziałem na płeć. Dla najlepszych w poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy lub puchary. Pula nagród w ekstremalnym biegu wynosi 6,5 tys. złotych, natomiast pula nagród w rajdzie to w sumie 2,5 tys. złotych (nagrody rzeczowe). Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, w tym pamiątkową koszulkę, a na mecie, pamiątkowy medal. Dla wszystkich startujących przewidziany jest dwudaniowy posiłek. Na mecie zawodnicy będą również mieli zapewniony dostęp do wody i napojów izotonicznych. Start biegu planowany jest na godz. 10:00. Biuro zawodów, start i meta będą znajdować się przy obiekcie GOSiR (ul. Szkolna 8a, Wilkowice) - stadion lekkoatletyczny. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Współorganizatorami wydarzenia są Gmina Wilkowice oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach.

Dystanse

14,5 km

Regulamin

I. CEL ZAWODÓW 1. Popularyzacja biegów górskich. 2. Podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczestników biegu w tym pracowników służb leśnych 3. Propagowanie biegów jako najprostszej formy aktywności fizycznej. 4. Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej. 5. Wyłonienie zwycięzcy zawodów w kwalifikacji indywidualnej. 6. Promocja regionu oraz terenów leśnych. 7. Promowanie zdrowego trybu życia, sportu, aktywnego wypoczynku, rekreacji 8. Wykorzystanie funkcji rekreacyjnej obiektów leśnych. 9. Promowanie wolontariatu II. ORGANIZATORZY 1. Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy III.WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Gmina Wilkowice 2. GOSiR Wilkowice 3. ( pozostali współorganizatorzy w trakcie negocjacji) IV.TERMIN I MIEJSCE 1. Zawody odbędą się w dniu 08 lipca 2023 roku na terenie Gminy Wilkowice – GOSiR. 2. Start biegu godz. 10.00, zakończenie i rozdanie nagród godz. 13:30. 3. Biuro zawodów, start i meta znajdują się przy obiekcie GOSiR ul. Szkolna 8a. 4. Trasa przebiega od GOSiR Wilkowice przez Magurkę i Czupel. Przewyższenia na trasie wynoszą ponad 900 m. 5. Trasa będzie oznaczona biało-czerwoną taśmą. 6. Punkty nawadniania będą umieszczone na trasie. 7. Na trasie będą rozstawieni sędziowie i obsługa techniczna. V. UCZESTNICTWO 1. W zawodach uczestniczyć mogą wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz przedstawiciele służb leśnych 2. W biegu oraz rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni legitymujący się zdolnością do biegu lub oświadczeniem własnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095 § 2 pkt 6. 3. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://www.bgtimesport.pl oraz dokonanie opłaty startowej. 4. Opłata za udział w zawodach w zależności od terminu wpłaty wynosi: do 09 czerwca 50 złotych po 09 czerwca 60 złotych 5. Opłatę startową należy uiścić do 23 czerwca br. 6. Opłaty startowe można dokonywać : podczas rejestracji na stronie https://www.bgtimesport.pl (PRZELEWY24) lub w formie zwykłego przelewu na konto Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy: Bank Spółdzielczy w Węgierskiej Górce nr 71 8131 0005 0014 6421 2000 0050 z dopiskiem \

Ilość uczestników na mecie