Bieg przełajowy

III Bieg Przełajowy „Bieg na Legnickich Polach"

III Bieg Przełajowy „Bieg na Legnickich Polach"22.4.2023Legnickie Pole

Data

22.04.23 (sobota) Cały dzień

Szczegóły biegu

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Biegu Przełajowym pn.: „Bieg na Legnickich Polach”, którego genezą jest upamiętnienie wydarzeń historycznych związanych z Bitwą pod Legnicą z 1241 roku. Impreza odbędzie się 22.04.2023 r. i przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na dotychczasowe osiągnięcia. Bieg główny o długości ok. 6 km zostanie poprzedzony rywalizacją wśród dzieci i młodzieży. Kategorie wiekowie dla mężczyzn i kobiet: Dla kobiet generalna, 16-29, 30-39, 40-49, 50 , dla najszybszej mieszkanki Gminy i na metrze 1241. Dla mężczyzn generalna, 16-29, 30-39, 40-49, 50-50, 60 , najszybszego mieszkańca i na metrze 1241. Zapisy pod linkiem: https://tiny.pl/wkq4g https://fb.me/e/2U4bnwzze

Dystanse

dorośli – 5600 m 6 – 8 lat: 150 m 9 – 11 lat: 400 m 12 – 16 lat: 800 m

Regulamin

REGULAMIN III BIEGU PRZEŁAJOWEGO pn. „Bieg na Legnickich Polach” Legnickie Pole – 22.04.2023 r. START SZKOŁA! 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 3. Promocja Gminy Legnickie Pole. 4. Nawiązanie do historii Bitwy pod Legnicą z 1241 r. II. ORGANIZATORZY 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu, Plac H. Pobożnego 6, 59 – 241 Legnickie Pole. 2. Gmina Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1a, 59-241 Legnickie Pole. 3. Partner Techniczny – Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój. BIEG DEDYKOWANY JEST ZARÓWNO DOROSŁYM JAK I DZIECIOM ORAZ MŁODZIEŻY III. TERMIN i MIEJSCE 1. Bieg odbędzie się – 22 kwietnia 2023 roku. 2. Start do biegu dorośli – godz. 12.00 3. Start do biegu dzieci i młodzież – godz. 11:00 4. Miejsce startu i mety: boisko szkolne, ul. Asama 7, Legnickie Pole. IV. TRASA, DYSTANS - DOROŚLI 1. Trasa ma charakter przełajowo – uliczny i poprowadzona jest zarówno ulicami Legnickiego Pola, jak również drogami gruntowymi przylegającymi do miejscowości Legnickie Pole. 2. Bieg rozegrany zostanie na dystansie – 5600 m. 3. Na 1241 metrze trasy będzie znajdował się punkt kontrolny pomiaru czasu. 4. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację. 5. Obowiązuje limit czasowy pokonania trasy, który wynosi 50 minut. 6. Trasa nie jest atestowana. 7. Ze względu na przełajowy charakter trasy zobowiązuje się uczestników do zachowania szczególnej ostrożności. V. TRASA, DYSTANS, KATEGORIE – DZIECI, MŁODZIEŻ 1. Trasa ma charakter przełajowy i poprowadzona jest na terenie boiska szkolnego. 2. Bieg rozegrany zostanie w następujących kategoriach i dystansach: a. 6 – 8 lat: 150 m b. 9 – 11 lat: 400 m c. 12 – 16 lat: 800 m O zakwalifikowaniu do danej kategorii decyduje rok urodzenia. 3. Trasa nie jest atestowana. 4. Ze względu na przełajowy charakter trasy zobowiązuje się uczestników do zachowania szczególnej ostrożności. VI. WARUNKI UCZESTNICTWA - DOROŚLI 1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które do dnia 22 kwietnia 2023 r. ukończą 18 lat. Do biegu warunkowo mogą być dopuszczone osoby mające ukończone 16 lat – na co wymagana jest zgoda jednego z rodziców i własnoręczny podpis rodzica na karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Warunkiem udziału w biegu jest: • uregulowanie opłaty startowej, • wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu Biegu, • poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów. 3. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 10.00 na terenie zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu przy ul. Asama 7. 4. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie w biurze zawodów, w dniu 22.04.2023 r. 5. Uczestnik podczas weryfikacji w Biurze Zawodów musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument w celu kontroli daty urodzenia. Po zweryfikowaniu uczestnik otrzyma pakiet startowy. 6. Każdy biegacz na mecie otrzyma pamiątkowy medal. 7. Zgłoszenie do Biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania. 8. Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, internetowych, telewizyjnych i w formie drukowanej dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powstały materiał będzie ich wyłączną własnością. Organizatorom przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych, upowszechnienia w Internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w biegu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki. VII. WARUNKI UCZESTNICTWA - DZIECI, MŁODZIEŻ 1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby z roczników 2017 – 2007. Aby przystąpić do biegu wymagana jest zgoda jednego z rodziców i własnoręczny podpis rodzica na karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Warunkiem udziału w biegu jest: • uregulowanie opłaty startowej (www.datasport.pl) • dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (zał. nr 2), • wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu Biegu, • poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów. 3. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 10.00 na terenie szkoły w Legnickim Polu, ul. Asama 7. 4. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie w biurze zawodów, w dniu 22.04.2023 r. 5. Uczestnik podczas weryfikacji w Biurze Zawodów musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument w celu kontroli daty urodzenia. Po zweryfikowaniu uczestnik otrzyma numer startowy. 6. Każdy biegacz na mecie otrzyma pamiątkowy medal. 7. Zgłoszenie do Biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania. 8. Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, internetowych, telewizyjnych i w formie drukowanej dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powstały materiał będzie ich wyłączną własnością. Organizatorom przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych, upowszechnienia w Internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w biegu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki. VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA - DOROŚLI 1. Zapisy internetowe przyjmowane są do dnia 19.04.2023 r. na stronie www.datasport.pl. 2. Możliwe jest zarejestrowanie się na bieg w dniu zawodów, czyli 22.04.2023 r. oraz uiszczenie opłaty startowej do godziny 10:50. 3. Maksymalna liczba uczestników: 150 osób. 4. Kompletne zgłoszenie to: wypełnienie formularza, akceptacja regulaminu i dokonanie opłaty startowej. 5. Opłata startowa jest bezzwrotna i wynosi: • 60 zł – dla osób zgłoszonych i opłaconych do dnia – 07.04.2023 r. • 80 zł – dla osób zgłoszonych po 07.04.2023 r. oraz w dniu zawodów. 6. Pakiety startowe zawierają numer startowy, agrafki, talon na posiłek, napój chłodzący oraz niespodzianki przygotowane przez organizatora. IX. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA DZIECI, MŁODZIEŻ 1. Zapisy internetowe przyjmowane są do dnia 19.04.2023 r. na stronie www.datasport.pl. 2. Możliwe jest zarejestrowanie się na bieg w dniu zawodów, czyli 22.04.2023 r. oraz uiszczenie opłaty startowej do godziny 10:50. 3. Maksymalna liczba uczestników: 30 osób w danej kategorii wiekowej. - jeśli 30 dni przed startem maksymalny limit – 30 os. / w danej kategorii wiekowej zostanie osiągnięty, organizator może go zwiększyć do 50. O fakcie tym poinformuje w odrębnym ogłoszeniu na stronie internetowej www.gokis-legnickiepole.pl 4. Kompletne zgłoszenie to: wypełnienie karty zgłoszeniowej, akceptacja regulaminu i dokonanie opłaty startowej. 5. Opłata startowa jest bezzwrotna i wynosi: - 25 zł dla osób zgłoszonych i opłaconych do dnia 07.04.2023 r. - 40 zł dla osób zgłoszonych po 07.04.2023 r. oraz w dniu zawodów. 6. Pakiety startowe zawierają numer startowy, agrafki, owoc, napój chłodzący oraz niespodzianki przygotowane przez organizatora. X. KLASYFIKACJE - DOROŚLI 1. Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja generalna mężczyzn. 2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: K 18 - 16 - 29 lat K 30 - 30 - 39 lat K 40 - 40 - 49 lat K 50 - 50 M 18 - 16 - 29 lat M 30 - 30 - 39 lat M 40 - 40 - 49 lat M 50 - 50 - 59 lat M 60 – 60 3. Klasyfikacja „Najszybsza osoba na 1241 metrze” – generalna kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe. 4. Klasyfikacja „Najszybsza mieszkanka i mieszkaniec Gminy Legnickie Pole” - generalna kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe. 5. Klasyfikacja „Mistrzostwa Pracowników LSSE” w kategoriach: a) generalna kobiet i mężczyzn, b) dopuszcza się stworzenie klasyfikacji danej firmy z LSSE. 6. Warunkiem sklasyfikowania w danej kategorii wiekowej jest ukończenie biegu przez minimum trzech zawodników. W przeciwnym wypadku zawodnicy startują w kategorii młodszej. Wyjątkiem jest klasyfikacja najszybsza mieszkanka i mieszkaniec Gminy Legnickie Pole, tu klasyfikacja następuje niezależnie od ilości osób startujących. XI. KLASYFIKACJE i NAGRODY - DZIECI, MŁODZIEŻ 1. Klasyfikacja generalna dziewczynek i chłopców w poszczególnych kategoriach wiekowych. 2. Nagrodzone zostają trzy pierwsze miejsca w powyższej klasyfikacji. XII. NAGRODY - DOROŚLI 3. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I - III zawodnicy otrzymają nagrodę ufundowaną przez organizatora i sponsorów. 4. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I - III zwycięzcy otrzymają medale. 5. W klasyfikacji „Najszybsza osoba na 1241 metrze” zawodnicy otrzymają nagrodę niespodziankę od organizatora. 6. W klasyfikacji „Najszybsza mieszkanka i mieszkaniec Gminy Legnickie Pole” zawodnicy otrzymają nagrodę ufundowaną przez Wójta gminy Legnickie Pole. 7. W klasyfikacji „Mistrzostwa Pracowników LSSE” zawodnicy otrzymają nagrodę ufundowaną przez organizatora i sponsorów. 8. Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych. Nagrody przechodzą kolejno na następnych zawodników w kategorii. XIII. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU 9. Bieg odbędzie się po trasie, na której możliwy jest niewielki ruch kołowy. 10.Ze względu na przełajowy charakter trasy - uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu. 11.Zawodnicy winni stosować się do poleceń służby porządkowej. 12.Zabrania się na całej trasie posługiwanie się kijkami do Nordic Walking. 13.Zabrania się udziału w biegu zawodników biegnących z psami. 14.Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających numerów startowych. 15.Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 16.Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością na imprezie „Bieg na Legnickich Polach” - 22.04.2023 r. – w związku z tym w interesie Uczestnika jest ubezpieczenie się od w/w następstw w dostępnych na terenie Polski Towarzystwach Ubezpieczeniowych. 17.Nawierzchnia trasy: naturalna, polna, szutrowa, 25% asfalt. XIV. ZWROTY I REKLAMACJE 18.Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do organizatorów, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. 19.Przepisanie pakietu startowego (dot. dorosłych) na innego zawodnika jest możliwe do 19.04.2023 r. osoba, zrzekająca się pakietu wysyła email na adres: gokis_lp@wp.pl z informacją o przepisaniu pakietu w odpowiedzi otrzymuje kod do rejestracji nowego zawodnika. Koszt przepisania pakietu 10 zł. XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 20. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 21. Organizatorzapewnia: opiekę medyczną podczas biegu (na starcie i mecie), przebieralnie. 22. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. 23. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 24. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów. 25. Organizatorzastrzega sobie prawo do wniesienia zmian do Regulaminu na 7 dni przed biegiem.