Bieg górskiBieg uliczny

Lato doBIEGa końca

Lato doBIEGa końca17.9.2023Stadion MKS Wierna Małogosz

Data

17.09.23 (niedziela) 3:00pm

Szczegóły biegu

"Bieg 10.8 km przez malownicze tereny i urokliwy las! Dołącz do naszego ekscytującego wydarzenia sportowego - 10 z Elerte. To nie tylko doskonała okazja do sprawdzenia swoich sił i wytrzymałości, ale również niezapomniane doświadczenie, podczas którego zetkniesz się z pasjonatami biegania. Naszym głównym celem jest propagowanie zdrowego stylu życia i popularyzacja biegania jako jednej z najbardziej ekscytujących i dostępnych form aktywności fizycznej. Zapraszamy zarówno początkujących, jak i zaawansowanych biegaczy, ponieważ każdy krok w kierunku aktywności fizycznej to inwestycja w zdrowie i dobre samopoczucie! Nie zwlekaj! Dołącz do nas w dniu 17 września 2023 i podaruj sobie niezapomniane doświadczenie! Zapisy już trwają, więc bądź na bieżąco i zgłoś się już dziś! Mamy dla Was przygotowaną niezapomnianą niespodziankę, ale szczegóły na razie pozostają tajemnicą."

Dystanse

10 km

Regulamin

Regulamin Bieg Ulicznego – „Lato doBiega końca – 10 z Elerte” 17.09.2023r. I. Organizatorzy 1.Miejski Klub Sportowy „Wierna” Małogoszcz 2.Elerte Poland III. Cel i założenia biegu 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności. 3. Promocja Gminy Małogoszcz. 4. Integracja środowisk w różnym wieku. IV. Termin i miejsce 1. Bieg odbędzie się 17 września 2023 roku w Małogoszczu. 2. Start nastąpi o godzinie 15:00 – Stadion Wiejski MKS „Wierna” Małogoszcz ul. Włoszczowska 3. Dystans trasy wynosi 10,8 km. 4.Trasa oznaczona będzie pionowo i poziomo co 2 km. V. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia 1. Zgłoszenia należy dokonać: - elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie biegu ; lub w dniu 17.09.2023 osobiście w Biurze Zawodów. 2. Zgłoszenie uważa się za kompletne jeśli nastąpi rejestracja oraz wpłynie odpowiednia opłata startowa. 3. Prawo startu w biegu mają osoby, które ukończyły 18 lat, 4 .Zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność. 5. Pakiety startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości oraz pozytywnej weryfikacji dokonania opłaty startowej. a) w skład pakietu startowego wchodzi : - medal okolicznościowy /zawodnik otrzymuje po przekroczeniu linii mety/ - posiłek regeneracyjny /na podstawie numeru startowego po zakończeniu biegu/ - woda - baton regeneracyjny - zestaw gadżetów reklamowych sponsorów - koszulka reklamowa techniczna /opcjonalnie za podwyższoną opłatą startową/ 6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip podpięty do numeru startowego, jego posiadanie i właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w zawodach i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów. 7. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest pokonanie trasy na dystansie 10,8 km i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 120 minut. 8. Biuro zawodów mieścić się będzie – Station Miejski „Wierna” w Małogoszczu, czynne w dniu imprezy tj. 17.09.2023 r od 12.00 do 14.30 9. W przypadku nie odebrania pakietu do godziny 14:30 w dniu zawodów zostaje on uznany jako wolny i może zostać odpłatnie przekazany innemu zawodnikowi. 10. Po wyczerpaniu limitu miejsc zawodnik może zapisać się na listę rezerwową /limit rezerwowy ustala organizator w dniu zawodów/. 11. Zawodnikowi startującemu z listy rezerwowej organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów. 12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. 13. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. VI Opłaty startowe 1. Bieg główny 10,8 km, - opłatę startową należy uiścić w następujących wysokościach: a. 50 zł /opcja bez koszulki/ przelewem za pośrednictwem płatności elektronicznej dostępnej na stronie zapisów po uprzedniej internetowej rejestracji do dnia 15 września 2023 roku do godziny 16.00 b. 70 zł /opcja bez koszulki/ w dniu biegu w biurze zawodów c. 70 zł /opcja z koszulką / przelewem za pośrednictwem płatności elektronicznej dostępnej na stronie zapisów po uprzedniej internetowej rejestracji do dnia 15 września 2023 roku do godziny 16.00 d. 90 zł /opcja z koszulką / w dniu biegu w biurze zawodów 3. Dokonując opłaty startowej zawodnik akceptuje regulamin biegu. 4. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. 5. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego obsługującej wpłaty lub uiszczenie opłaty w Biurze Zawodów. 6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. 7. Organizator nie wystawia faktur, rachunków, zaświadczeń i innych potwierdzeń dokonania opłaty startowej. VII. Klasyfikacja końcowa zawodników biorących udział w biegu. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna oraz w niżej wymienionych grupach wiekowych: 1. Klasyfikacja Open Kobiet 2. Klasyfikacja Open Mężczyzn 3. Kategorie wiekowe (kobiety/mężczyźni): a. K-20 / M-20 (18-29 lat) b. K-30 / M-30 (30-39 lat) c. K-40 / M-40 (40-49 lat) d. K-50 / M-50 (50-59lat) e. K-60 / M-60 (60 lat i więcej) 4. Klasyfikacja mieszkańców Gminy Małogoszcz (osoby posiadające zameldowanie na terenie Gminy Małogoszcz) a. Kobiety b. Mężczyźni 5. Klasyfikacja mieszkaniec województwa świętokrzyskiego 5. Na trasie biegu będą znajdować się punkty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację. VIII. Nagrody. 1. Każdy z zawodników otrzyma pamiątkowy medal. 2. Klasyfikacja generalna Open kobiet i mężczyzn: a. I miejsce – 1000 zł b. II miejsce – 800 zł c. III miejsce – 600 zł oraz pamiątkowe statuetki 3. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn. a. I miejsce – 500 zł b. II miejsce – 300 zł c. III miejsce –100 zł 4. Klasyfikacja mieszkańców Gminy Małogoszcz kobiet i mężczyzn. a. I miejsce – 500 zł b. II miejsce – 300 zł c. III miejsce – 100 zł 5. Klasyfikacja mieszkaniec województwa świętokrzyskiego kobiet i mężczyzn. a. I miejsce – 400 zł 5. Kolejność przyznawania nagród. Nagrody w poniższych kategoriach nie dublują się: - klasyfikacja OPEN (kobiety i mężczyźni) - klasyfikacje w kategoriach wiekowych 6. Nagrody w poniższych kategoriach mogą zostać przyznane wraz z nagrodami w klasyfikacjach wymienionych w pkt. 5 /z zaznaczeniem możliwości dublowania się a nie potrajania/: - klasyfikacja mieszkańców gminy a . I miejsce – 500 zł b . II miejsce –300 zł c . III miejsce -100 zł - klasyfikacja mieszkańców województwa a. I miejsce – 400 zł 8. Każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje posiłek regeneracyjny. 9. Nagrody rzeczowe do rozlosowania wśród uczestników biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach. IX. Zasady finansowania. 1. Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywa organizator. 2. Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej. X. Zasady zachowania uczestników istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 1. Zawodnicy biegną wyłącznie trasą (ulice, chodniki) wyznaczoną przez organizatora. 2. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji, służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg. 3. Bieg będzie odbywać się częściowo przy ruchu otwartym, należy więc zachować ostrożność. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nieprzestrzegającego regulaminu imprezy. 5. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 6. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w czasie do 120 minut od jego oficjalnego rozpoczęcia są zobowiązani do przerwania zawodów i mogą dojechać do mety pojazdem z napisem „Koniec Biegu\

Ilość uczestników na mecie