Bieg przełajowy

Pogoń za Jednorożcem

Pogoń za Jednorożcem07.7.2024Jednorożec

Data

07.07.24 (niedziela) 9:00am

Miejsce

Jednorożec

Jednorożec wieś

Other Events

Szczegóły biegu

Zapraszamy na VI edycję "Pogoni za Jednorożcem" - wydarzenie sportowe, na którym każdy znajdzie coś dla siebie.
ZAPISY: https://catchtime.pl/07072024-pogon-za-jednorozcem/
Zapraszamy Was na szóstą edycję "Pogoni za Jednorożcem" do naszego Jednorożca!
REGULAMIN:
„POGOŃ ZA JEDNOROŻCEM”
1. Organizatorzy:
- Stowarzyszenie „Jednorożec robi co może” w partnerstwie z Limes Bank Spółdzielczy w Chorzelach,
pod patronatem: Wójta Gminy Jednorożec, Starosty Powiatu Przasnyskiego i Burmistrza Miasta
Przasnysz.
2. Miejsce zawodów:
Start/Meta: Stadion w Jednorożcu
3. Termin zawodów:
(niedziela) 7 lipca 2024 r.
4. Dystans:
5km bieg
5km nordic-walking
100m przedszkolaki – urodzeni w 2017 r. i młodsi (Trasę można pokonać z rodzicem lecz na czołowych
miejscach podium staną WYŁĄCZNIE dzieci, które samodzielnie pokonają trasę).
200m urodzeni od 2015-2016 r.
400m urodzeni od 2013-2014 r.
400m urodzeni od 2011-2012 r.
800m urodzeni od 2008-2010 r.
5. Trasa:
5km - nawierzchnia asfaltowa ulicami Jednorożca okrążenie na bieżni stadionu
100, 200, 400, 800m - odcinek wyznaczony na bieżni stadionu
6. Cel imprezy:
- Profilaktyka zdrowotna i propagowanie zdrowego stylu życia.
- Kształtowanie pozytywnego modelu spędzania czasu wolnego.
- Zjednoczenie ludzi z różnych przedziałów wiekowych.
- Integracja sportowców i sympatyków.
- Jednoczenie osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną.
- Mobilizacja mieszkańców Gminy Jednorożec i gości do wspólnego wysiłku.
7. Program:
8:00-10:00 Odbiór pakietów 5km
10:10 Rozgrzewka
10:30 Start 5 km bieg (Limit czasu 1 godz.)
10:31 Start 5 km nordic walking (Limit czasu 1 godz.)
12:00 Dekoracja zwycięzców
Losowanie nagród wśród uczestników 5km
12:00-13:20 Odbiór pakietów dla dzieci
13:30 Rozgrzewka
13:40 Start 100 m, 200 m, 400 m, 800 m
14:20 Dekoracja dzieci
Losowanie nagród dla dzieci
8. Wpisowe:
- Dystans 5km:
30zł. do 30.04.2024r.
40zł. do 31.05.2024r.
50zł. do 03.07.2024r.
60zł. w biurze zawodów o ile będą dostępne pakiety startowe.
- Biegi dziecięce:
10zł. do 30.04.2024r.
20zł. do 03.07.2024r.
30zł. w biurze zawodów o ile będą dostępne pakiety startowe.
Limit uczestników to 200 osób na dystansie 5km i 200 osób w biegach dziecięcych/młodzieżowych. Nieopłacone
osoby będą sukcesywnie usuwane z list startowych. Po osiągnięciu limitu opłaconych osób, zapisy zostaną
zamknięte. Decyduje kolejność wpłat. Opłaty należy dokonać przez Internet (w razie problemów u członków
stowarzyszenia „Jednorożec robi co może). Zapisy będą możliwe na miejscu, o ile będą wolne pakiety startowe.
9. Uczestnictwo:
1) Zapisy elektroniczne przez stronę CatchTIME
https://catchtime.pl/07072024-pogon-za-jednorozcem/
2) Opłata startowa
3) Uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia i odbioru pakietu na miejscu.
Dzieci i młodzież biegną bez pomiaru czasowego. Pomiar czasowy tylko na dystansie 5km.
III Punkty z wodą.
Medale, puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe
Losowanie: rowery i inne.
10. Pakiet startowy
-koszulka okolicznościowa (tylko w pakiecie bieg 5km i NW)
-nr startowy, agrafki (pomiar czasowy tylko na dystansie 5km)
-słodki drobiazg
-woda
-pamiątkowy medal okolicznościowy na mecie
-kupon na watę cukrową
-kupon na popcorn
11. Nagrody:
- Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy.
- Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal na mecie.
- I-III miejsce Open otrzyma puchar, dyplom i drobną nagrodę rzeczową (dotyczy wszystkich dystansów 5km, 100-
800m)
- Kategorie wiekowe za I-III miejsce w biegu głównym:
K10,K20,K30,K40,K50,K60
M10,M20,M30,M40,M50,M60,M70
otrzymają statuetki i dyplomy i drobne upominki
- Kategorie wiekowe za I miejsca w nordic walking:
K10,K20,K30,K40,K50,K60
M10,M20,M30,M40,M50,M60,M70
otrzymają statuetki i dyplomy i drobne upominki
- Kategoria „Wózkersi” za I-III miejsce os. pokonujące trasę na wózku inwalidzkim zwykłym (nie haindbike)
otrzymają statuetki dyplomy i drobne upominki, pozostali upominki
- Kategoria drużynowa za zajęcie I-III miejsca otrzyma statuetkę, dyplom, a każdy zawodnik zwycięskiej drużyny
otrzyma drobny upominek.
- Dyplom i upominek dla najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu głównego
Drużyna musi składać się z 4 zawodników, w tym co najmniej jednej kobiety. Ważne przy zapisach:
Nazwa drużyny/klubu musi być jednobrzmiąca. W drużynie może wystartować więcej osób, zaś pod uwagę brani
są: pierwszych trzech Panów i pierwsza z Pań.
- Oddzielne losowanie nagród dla dzieci i uczestników 5km - odbiór osobisty wszystkich nagród
Planowane nagrody na losowanie 5km trasy to m.in:
ROWER ufundowany przez Wójta Gminy Jednorożec
ROWER ufundowany przez Starostę Powiatu Przasnyskiego
oraz wiele innych, które będziemy publikować na fb w wydarzeniu, jak w latach ubiegłych.
12. Dodatkowe atrakcje:
- mali uczestnicy będą mogli skorzystać z „dmuchańców”(zjeżdżalnia, zamek)
- popcorn i wata cukrowa dla uczestników za okazaniem KUPONÓW z pakietu startowego,
- zdjęcia z dużą maskotką Jednorożca oraz spotkanie z innymi postaciami z bajek
- poczęstunek w postaci ciast upieczonych przez członków stowarzyszenia
- posiłek, kawa, herbata
13. Informacja dla uczestników:
- Impreza ma charakter otwarty.
- Organizator dopuszcza udział w zabawie sportowej małoletnie dzieci wyłącznie pod opieka osoby dorosłej.
Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wziąć udział w zabawie sportowej pod opieką rodzica lub pełnoletniego
opiekuna, który musi być obecny w dniu startu, celem podpisania stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody
na start w biegu, braku przeciwwskazań medycznych oraz wzięciu na siebie odpowiedzialności za małoletniego, o
której mowa w ust. 10
- Uczestnicy zobowiązani są do przypięcia nr startowego, w miejscu widocznym z przodu.
- Organizatorzy dopuszczają udział w zabawie sportowej uczestników z wózkami.
14.Dane osobowe i ochrona wizerunku
- Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją
zawodów zgodnie z dyrektywami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119,s.1) RODO.
-Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie
Facebook JRCM, na portalach informacyjnych np. infoprzasnysz oraz gazetach lokalnych np. Kurier Przasnyski,
Tygodnik Przasnyski, Głos Gminy Jednorożec i materiałach promocyjnych biegu.
Zachęcamy do odwiedzenia strony:
https://www.facebook.com/JednorozecRobiCoMoze/
15 Postanowienia końcowe:
- W przypadku odwołania imprezy przez Organizatora uczestnik otrzymuje zwrot opłaty startowej w wysokości
100 % (np. w razie lock down). W przypadku rezygnacji uczestnika, Organizator nie zwraca opłaty startowej,
istnieje jednak możliwość przepisania pakietu na inną osobę do 30.05.2024 r.
- Organizatorzy nie zapewniają szatni, nie biorą odpowiedzialności za rzeczy zagubione.
- Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas
trwania imprezy sportowej. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie. Uczestnik przyjmuje do
wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie
wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
Odebranie numeru startowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w imprezie sportowej i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując
wyłącznie na własną odpowiedzialność.
- Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem biegu,
akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
- W imprezie sportowej nie mogą brać udziału osoby, które znajdują się pod wpływem środków odurzających lub
alkoholu.
- Zawody odbywać się będą bez względu na pogodę.
-Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny, o których poinformują na
stronie Facebook. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
- Pytania dotyczące regulaminu i przebiegu imprezy należy kierować do członków stowarzyszenia „Jednorożec
robi co może” lub na adres email: aurbaniak1@op.pl
- Udział w imprezie sportowej jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu

Dystanse

5km, 100, 200, 400, 400, 800 m