Bieg przełajowy

VIII Zabobrzańska Mila

VIII Zabobrzańska Mila20.5.2023Jelenia Góra

Data

20.05.23 (sobota) 10:00am

Miejsce

Jelenia Góra

Plac Piastowski Jelenia Góra -Cieplice

Other Events

Szczegóły biegu

VIII Zabobrzańska Mila - bieg z cudownymi widokami na szczyty Karkonoszy na dystansie 9 km w Jeleniej Górze na Osiedlu Zabobrze. Trasa szutrowo-trawiasta  ze startem i  metą .obok Sklepu Lorey Merlin. Biegi dzieci od godz. 10.00 Bieg główny - start godz.11.15 Zapisy w dniu biegu - godz.9.00 Wpisowe 20,00  Organizator:. Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KARKONOSZE w Jeleniej Górze ( e-mail mmojta48@wp.pl, tel 782 496 561)

Dystanse

od 2016 r. - 100 m 2014-2015 - 300 m 2012-2013 - 700 m 2010-2011 - 1000 m 2008-2009 - 1500 m do 2007 - 9000 m

Regulamin

VIII ZABOBRZAŃSKA MILA 20 MAJA 2023 R. JELENIA GÓRA - OSIEDLE ZABOBRZE VIII ZABOBRZAŃSKA MILA R E G U L A M I N I. CEL : - uniwersalnego sposobu na przedłużenie sprawności fizycznej i dłuższego życia - promocja aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego dorosłych, młodzieży i dzieci - popularyzacja biegów masowych - promocja Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Osiedla Zabobrze II. ORGANIZATOR :  Okręgowe TKKF Karkonosze w Jeleniej Górze III. WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY : - Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jeleniej Górze - Ognisko TKKF Orle w Jeleniej Górze  Ognisko TKKF Zabobrze przy JSM w Jeleniej Górze - Sponsorzy prywatni IV. KATEGORIE WIEKOWE 0 – „Orliki” - dziewczęta i chłopcy – (od 2016 włącznie i wyższe) –dystans ~ 100 m A1 - szkoły podstawowe: dziewczęta i chłopcy - (2014-2015), dystans ~ 300 m A2 - szkoły podstawowe: dziewczęta i chłopcy - (2012-2013), dystans ~ 700 m B - szkoły podstawowe: dziewczęta i chłopcy - (2010-2011), dystans~ 1000 m C – szkoły ponadpodstawowe: dziewczęta i chłopcy - (2008-2009), dystans ~1500 m D – Dorośli, dystans . 9000 m (2 okrążenia po 4500 m) Kobiety: - KI – 16 – 29 (rocznik 1994 – 2007) - KII – 30 – 39 (rocznik 1984 – 1993) - KIII – 40 – 49 (rocznik 1974 – 1983) - KIV – 50 – 59 (rocznik 1964 – 1973) - KV – 60 – 69 (rocznik 1954 – 1963) - KVI – powyżej 70 lat (rocznik 1953 i starsze roczniki) Mężczyźni: - MI – 16 – 29 (rocznik 1994 – 2007) - MII – 30 – 39 (rocznik 1984 – 1993) - MIII – 40 – 49 (rocznik 1974 – 1983) - MIV – 50 – 59 (rocznik 1964 – 1973) - MV – 60 – 69 (rocznik 1954 – 1963) - MVI – powyżej 70 lat (rocznik 1953 i starsze roczniki) Uwaga! Decyduje rok urodzenia ! V. TERMIN :  20 maja 2023 r. (sobota): 10.00>start Orlików 10.15 > starty do biegów dzieci kat.A1, A2, B i C 11.15 > wręczenie medali za biegi w kategoriach dla dzieci i młodzieży 11.30 > start do biegu głównego 13.30 > zakończenie biegów, wręczenie medali i pucharów za bieg główny VI. TRASA BIEGU : Trasa płaska o nawierzchni szutrowo-trawiastej ze startem i metą w okolicy ronda przy Sklepie Leroy Merlin z przebiegiem drogami asfaltowymi oraz polnymi w kierunku Góry Szybowcowej VII. WARUNKI UCZESTNICTWA : 1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w zgłoszeniu do biegu składają pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach, 2. Dzieci i młodzież do lat 18 startuje na podstawie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna 3. Każdy uczestnik Biegu Głównego wnosi opłatę startową(wpisowe) w wysokości 20 zł 4. Zawodnicy startujący w kategoriach A1, A2, B i C wnoszą wpisowe w wysokości 5 zł 5. Zawodnicy startujący w kategorii 0 - opcjonalnie wnoszą wpisowe 6. Zapisanie się do udziału w zawodach oraz pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) i wytycznymi RODO. 7. Organizatorzy zapewniają: - opiekę medyczną, techniczną, sędziowską, sanitariaty, posiłek regeneracyjny dla pierwszych 150 zarejestrowanych zawodników, puchary w kategorii open i medale w poszczególnych kategoriach. Organizator zapewnia puchary dla trzech najlepszych szkół podstawowych. VIII. ZGŁOSZENIA : Zgłoszenia przyjmowane są w dniu zawodów - dzieci i młodzież > 9.00 – 9.50 - dorośli > 10.00 – 11.30 (w tym czasie wydawane będą numery startowe) IX. KLASYFIKACJA : Organizatorzy przewidują w każdym biegu następującą klasyfikacje: - klasyfikacja w kategoriach dzieci i młodzieży z podziałem na dziewczęta i chłopców. - klasyfikacja w kategorii Szkół Podstawowych - klasyfikacja generalna(open) kobiet i mężczyzn - klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: X. NAGRODY : w poszczególnych biegach - w biegach dla dzieci i młodzieży za 3 pierwsze miejsca wręczane będą medale - uczestnicy biegu „Orlików” otrzymają nagrody-niespodzianki - w kategorii open kobiet i mężczyzn nagrody rzeczowe i puchary otrzymuje po trzech pierwszych zawodniczek i zawodników - w kategoriach wiekowych medale otrzymuje trzech pierwszych zawodników. XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE : 1. Bieg odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych 2. Dostępne będą namioty dla uczestników Biegu 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zniszczone lub skradzione przed , w trakcie i po imprezie 4. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać widoczne z przodu numery startowe 5. Czas będzie mierzony ręcznie 6. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwać będą sędziowie 7. Organizator zastrzega sobie interpretację regulaminu i prawo do zmian w regulaminie 8. Każdy uczestnik musi posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość(dowód osobisty, legitymacja szkolna itp.) 9. Każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz rezultatów zawodów we wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatorów i Współorganizatorów . 10. W sprawach spornych i nieujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia Główny Zawodów w porozumieniu z Organizatorem 11. Szczegółowych informacji w sprawie biegu udziela kolega Marian Mójta tel. kom. 782 496 561, e-mail; mmojta48@wp.pl Prezes Zarządu Okręgowego TKKF Karkonosze Jan Szpinda

Ilość uczestników na mecie