Bieg przełajowyKolarstwo przełajowe

WARTA TRAIL 24

WARTA TRAIL 2427.4.2024Patrzyków

Data

27.04.24 (sobota) 10:00am

Miejsce

Patrzyków

OSP Patrzyków, Patrzyków 86, 98-330 Pajęczno

Other Events

Szczegóły biegu

III edycja Warta Trail 24 odbędzie w dniach 27-28 kwietnia 2024 roku w miejscowości Patrzyków koło Pajęczna.

Główną konkurencją wydarzenia jest bieg i marsz nordic walking trwający całe 24 godziny na leśnej pętelce 15,5 km. 

Do niej najbardziej wszystkich zachęcamy! Przyjedź do nas i poczuj magię sosnowego lasu, podziwiaj nocą gwieździste niebo, zachwyć się wschodem słońca nad brzegiem rzeki Warty. 

Mamy również dla Państwa konkurencję trwającą 12 lub 6 godzin oraz bieg dosłownie na jednej pętelce. 

Dla miłośników dwóch kółek również wyznaczyliśmy trasę ok.28 km po naszym pięknym leśnym terenie. 

Zapraszamy serdecznie! 


Dystanse

Bieg, nordic walking - 24 godziny Bieg, nordic walking - 12 godzin Bieg, nordic walking - 6 godzin Bieg leśny 15,5 km Rajd rowerowy na dystansie 28 km. Bieg przedszkolaków dystans 100 m Bieg dla uczniów szkół podstawowych klasy I-III - 400 m Bieg dla uczniów szkół podstawowych klasy IV-VI - 600 m Bieg dla uczniów szkół podstawowych klasy VII-VIII - 1000 m

Regulamin

REGULAMIN I CEL IMPREZY 1.Upowszechnianie biegania, marszu nordic walking oraz jazdy na rowerze, jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu 2.Propagowanie aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody oraz rywalizacji wśród uczestników ; 3.Integracja poprzez sport osób w różnych przedziałach wiekowych. ( integracja międzypokoleniowa) 4.Aktywizacja społeczności lokalnej. 5.Promocja leśnych terenów nadwarciańskich gminy Pajęczno i Nowa Brzeżnica. 6.Promocja miejscowości Patrzyków w Powiecie Pajęczańskim. II ORGANIZATOR Stowarzyszenie Klub Biegacza Warta ul. Rekreacyjna 40, 98-330 Pajęczno Dyrektor Zawodów – Jacek Mruszczyk Koordynator wydarzenia – Anna Paczuszka Osoby kontaktowe: Jacek Mruszczyk - 693 315 011, Anna Paczuszka – 509 763 360 ; e-mail: klubbiegaczawarta@gmail.com Biuro zawodów: OSP Patrzyków, Patrzyków 86, 98-330 Pajęczno III PARTNERZY Koło Gospodyń Wiejskich w Patrzykowie OSP Patrzyków Nadleśnictwo Radomsko Cementownia „WARTA” S.A Urząd Miejski w Pajęcznie Starostwo Powiatowe w Pajęcznie Bank Spółdzielczy w Pajęcznie Wydawnictwo Precjoza Atelier Sportu IV TERMIN I MIEJSCE Zawody odbędą się w dniach 27 -28 kwietnia 2024 roku w miejscowości Patrzyków. Biuro zawodów : OSP Patrzyków, Patrzyków 86, 98-330 Pajęczno V TRASA I KONKURENCJE WARTA TRAIL 24 Trasy konkurencji biegowych prowadzą po teranach leśnych Leśnictwa Gajęcice. Trasa Warta Trail 24 h , 12 h , 6h jak i biegu leśnego przebiega po pętli o długości ok.15,5km : - tereny leśne 95 %, drogi asfaltowe 5 % Trasa rajdu rowerowego licząca 28 km przebiega po terenach leśnych Leśnictwa Gajęcice i Prusicko. Drogi leśne częściowo szutrowe, piaszczyste jak i o miękkim podłożu runa leśnego oraz asfaltowe. • Bieg, nordic walking - 24 godziny • Bieg, nordic walking - 12 godzin • Bieg, nordic walking - 6 godzin • Bieg leśny 15,5 km • Rajd rowerowy na dystansie 28 km. • Bieg przedszkolaków dystans 100 m • Bieg dla uczniów szkół podstawowych klasy I-III - 400 m • Bieg dla uczniów szkół podstawowych klasy IV-VI - 600 m • Bieg dla uczniów szkół podstawowych klasy VII-VIII - 1000 m VI WARUNKI UCZESTNICTWA 1.W konkurencji biegu/marszu NW 24 h,12 h, 6h prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat. 2.W biegu i marszu NW na 15,5 km prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat. Dopuszcza się udział w biegu bądź marszu osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 16 lat za pisemną zgodą rodzica/ prawnego opiekuna. 3.W rajdzie rowerowym prawo startu mają osoby ,które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat oraz poniżej 16 lat za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego lub osoby sprawującej opiekę w czasie trwania wydarzenia i jego/jej stałą obecnością na imprezie (podpis na formularzu zgłoszeniowym) - posiadającej pisemne oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka w wydarzeniu. 4.Decyzja zawodnika o zgłoszeniu się do biegu, marszu, rajdzie rowerowym wraz z uiszczeniem wpisowego jest traktowana jako deklaracja właściwego stanu zdrowia pozwalająca zawodnikowi na uczestnictwo w wydarzeniu sportowym, która nie posiadającą przeciwskazań medycznych (w przypadku zawodników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna). W dniu zawodów ten fakt uczestnik/ rodzic/ opiekun prawny potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez Organizatora. 5. Impreza zostanie przeprowadzona na terenach leśnych Leśnictwa Gajęcice oraz Prusicko, dokładna mapa zostanie udostępniona przez Organizatora na portalu społecznościowym Facebook. 6. Trasa będzie oznaczona na całej długości za pomocą zawieszonych taśm z elementami odblaskowymi, tablicami kierunkowymi, oznaczeniem na drzewach. 7. Zawody będą odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Każdy z zawodników zobowiązany jest do poruszania się po trasie na normalnych zasadach ruchu drogowego. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych, publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni. Należy zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.Za kolizje i wypadki na trasie Warta Trail 24 ponosi odpowiedzialność zawodnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wydarzenia. 8. Pokonywanie trasy biegu, marszu NW oraz rajdu rowerowego jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora; zmiana kierunku, skrócenie trasy lub bieg poza oznaczonymi ścieżkami skutkować będzie dyskwalifikacją Zawodnika. 9.W czasie trwania konkurencji 24, 12 i 6 godzinnej zawodnik po każdej pokonanej pętli może zatrzymać się w Bazie Zawodów i spędzić w niej dowolną ilość czasu przed rozpoczęciem kolejnego okrążenia. Aby zostać sklasyfikowanym Zawodnik musi ukończyć przynajmniej jedną pętlę. W trakcie trwania wydarzenia Uczestnik może zgłosić Organizatorowi oraz firmie prowadzącej pomiar czasu chęć tymczasowego wyłączenia się z rywalizacji i opuszczenia. Zawodów. Będzie to możliwe wyłącznie po oddaniu chipu pomiarowego w oznaczonym i wydzielonym w tym celu miejscu. Powrót do rywalizacji będzie możliwy tylko po ponownym pobraniu chipa. Zwycięzcą jest Zawodnik/Zawodniczka, który pokona największą liczbę kilometrów w najkrótszym czasie. Do klasyfikacji końcowej liczyć będzie się ostatni odczyt z jednego z dwóch punktów pomiaru czasu – tego w Bazie Zawodów lub tego zlokalizowanego na trasie. 10. Każdy zawodnik startujący w Rajdzie Rowerowym ma obowiązek startu w kasku rowerowym. Brak kasku rowerowego będzie skutkował dyskwalifikacją zawodnika. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy numeru startowego. Należy pamiętać ,iż podczas rajdu osoba jadąca wolniej musi ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy. Wszelkie naprawy roweru przeprowadzać w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom. 10.Nie śmiecimy na trasie!!Niedopuszczalne jest pozostawianie na trasie zawodów opakowań po żelach, batonach, napojach itp., śmieci pozostawiamy na punktach odżywczych. VII ZGŁOSZENIA Zgłoszenia do poszczególnych konkurencji przyjmowane będą : • elektronicznie na stronie www.dostartu.pl do dnia 20.04.2024r. do godz.23:59 (w przypadku uprzedniego wyczerpania się limitu zapisy zostaną automatycznie zamknięte) , osobiście w biurze zawodów w dniu 27-28 kwietnia (tylko w przypadku nie wyczerpania się limitu miejsc) w godzinach oznaczonych w programie zawodów. Udział w wydarzeniu jest płatny. • zgłoszenia do biegu przedszkolaka, dzieci i młodzieży przyjmowane będą elektronicznie na stronie www.dostartu.pl do dnia 20.04.2024r. do godz.23:59 oraz w dniu zawodów w godzinach otwarcia Biura Zawodów ( tylko i wyłącznie w przypadku wolnych miejsc) . Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. VIII OPŁATA STARTOWA BIEG I MARSZ NORDIC WALKING 24 h - 220 zł do dnia 31.01.2024 r. do godz.23:59 - 250 zł do dnia 20.04.2024r. do godz.23:59 - 280 zł w dniu zawodów BIEG I MARSZ NORDIC WALKING 12 h - 180 zł do dnia 31.01.2024 r. do godz.23:59 - 210 zł do dnia 20.04.2024r. do godz.23:59 - 240 zł w dniu zawodów BIEG I MARSZ NORDIC WALKING 6 h: - 140 zł do dnia 31.01.2024 r. do godz.23:59 - 170 zł do dnia 20.04.2024r. do godz.23:59 - 200 zł w dniu zawodów BIEG I MARSZ NORDIC WALKING BIEG LEŚNY 15,5 km : - 80 zł do dnia 31.01.2024 r. do godz.23:59 - 110 zł do dnia 20.04.2024r. do godz.23:59 - 130 zł w dniu zawodów RAJD ROWEROWY -100 zł do dnia 31.01.2024 r. do godz.23:59 - 130 zł do dnia 20.04.2024r. do godz.23:59 - 160 zł w dniu zawodów • Osoby które dokonają wpłatę do dnia 7 kwietnia 2024 roku otrzymają pełen pakiet startowy; • Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu dla wpłat dokonanych po 07.04.2024r. oraz w dniu zawodów; • Wpłata w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką. Wpisowe należy uiścić za pomocą systemu szybkich płatności na stronie dostartu.pl. Faktury za start w zawodach mogą zostać wystawione wyłącznie po wpłacie wpisowego na numer rachunku bankowego podany poniżej. W tytule przelewu należy wpisać słowo FAKTURA oraz imię i nazwisko osoby, za którą dokonywana jest płatność. Dane do faktury niezwłocznie należy również wysłać na adres: klubbiegaczawarta@gmail.com Numer rachunku bankowego: Stowarzyszenie Klub biegacza Warta: Konto: 11 8265 0001 2001 0004 7148 0001 Tytuł wpłaty: Nazwa biegu i dystansu oraz imię i nazwisko uczestnika: Np. Warta Trail 24 ,marsz nordic walking 24 h, Jan Kowalski IX PAKIET STARTOWY W ramach wniesionej opłaty dla uczestników konkurencji bieg, marsz nordic walking 24 h, 12 h,6 h. Organizator zapewnia zawodnikom: • numer i ZWROTNY chip startowy do elektronicznego pomiaru czasu • oryginalną koszulkę techniczną dla osób zapisanych i OPŁACONYCH do 7 kwietnia 2024 roku. • oznakowaną trasę • ciepłe i zimne napoje, wyżywienie w postaci trzech rodzajów posiłków na gorąco oraz zimnego bufetu umiejscowionego w Bazie Zawodów przez cały czas trwania imprezy. • pamiątkowy medal • zabezpieczenie medyczne na trasie i w Bazie Zawodów • transport po zakończeniu zawodów (godz. 10.00 w niedzielę) z punktu zorganizowanego w okolicy dodatkowego punktu pomiaru czasu (szczegóły zostaną podane podczas obowiązkowej odprawy przedstartowej) • depozyt • salę z możliwością rozłożenia własnego materaca lub karimaty (w zależności od aktualnych obostrzeń zaleceń Ministra Zdrowia oraz GiS-u). Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w Biurze Zawodów z piątku na sobotę. Organizator nie zapewnia materacy, karimat czy śpiworów – wymagane obuwie na zmianę. W ramach wniesionej opłaty dla uczestników w biegu i marszu nordic walking na 15,5 km oraz rajdu rowerowego organizator zapewnia zawodnikom: • medal okolicznościowy po ukończeniu zawodów • numer i ZWROTNY chip startowy do elektronicznego pomiaru czasu • wyżywienie - lokalny posiłek regeneracyjny po biegu & marszu • wodę na trasie biegu jak i na mecie • zabezpieczenie medyczne na trasie i w Bazie Zawodów • pamiątkową koszulkę • toalety Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych sponsorów. X PROGRAM ZAWODÓW Data 27.04. 2024 r. SOBOTA : • 10:00- 12:00 praca biura zawodów dla uczestników rajdu rowerowego • 12:00 start rajdu rowerowego • 13:00 - 15:00 praca biura zawodów (odbiór pakietów, rejestracja uczestników konkurencji 24 h ) • 15:00 zakończenie rajdu rowerowego • 15:30 odprawa techniczna biegów i marszu nordic walking 24 h • 15:55 ceremonia Otwarcia Zawodów • 16:00 START biegu głównego i marszu nordic walking na dystansie 24 h • 16:30 dekoracja zwycięzców rajdu rowerowego Data 28.04.2024 r. NIEDZIELA : • 1:00 - 3:00 praca biura zawodów (odbiór pakietów, rejestracja uczestników konkurencji 12 h ) • 3:30 odprawa techniczna biegów i marszu nordic walking 12 h • 4:00 START biegu i marszu nordic walking - 12 godzin • 7:00-9:00 praca biura zawodów (odbiór pakietów, rejestracja uczestników konkurencji 6 h ) • 9:30 odprawa techniczna biegów i marszu nordic walking 6 h • 9:00 - 11:00 rejestracja biegów dla dzieci i młodzieży • 10:00 START biegu i marszu nordic walking - 6 godzin • 10:00 - 12:30 praca biura zawodów (odbiór pakietów,rejestracja uczestników konkurencji na dystansie 15km ) • 11:00 START biegów dziecięcych • 11:00 bieg przedszkolaka ( dziewczęta, chłopcy) • 11:20 bieg kl. I-III ( dziewczęta, chłopcy) • 11:40 bieg kl. IV-VI ( dziewczęta, chłopcy) • 12:00 bieg kl. VII-VIII ( dziewczęta, chłopcy) • 13:00 START biegu i marszu nordic walking na dystansie 15,5 km • 16:00 zakończenie biegu i marszu nordic walking na dystansie 15,5 km i konkurencji -24h, 12h, 6h • 17:00 dekoracja zwycięzców biegu i marszu nordic walking 24 h, 12h, 6h i biegu leśnego (godz. może ulec zmianie) • 18:00 Zakończenie imprezy XI PUNKTY ŻYWIENIOWE 24 h,12 h,6h • START/META (woda, izotonik, ciepły posiłek, ciepła herbata, kawa, owoce, cola, przekąski ) • ok. 3,5 km trasy ( woda, izotonik, owoce, cola, przekąski ) • ok. 7,5 km trasy (woda, ciepła herbata, kawa, izotonik, zupka. owoce, cola, przekąski ) • ok. 11 km trasy ( woda, izotonik, cola, przekąski ) Organizator zapewnia ciepłe posiłki. Bieg leśny 15,5 km • ok. 3,5 km trasy ( woda, izotonik, owoce, cola, przekąski ) • ok. 7.5 km trasy (woda, ciepła herbata ,kawa, izotonik , owoce, cola, przekąski) • ok.11 km trasy ( woda, izotonik, owoce, cola, przekąski ) • ciepły posiłek na mecie Rajd rowerowy Na trasie rajdu dostępny będzie jeden punkt żywieniowy (woda, izotonik, owoce, cola, przekąski) oraz posiłek regeneracyjny po zakończeniu konkurencji. XII LIMIT I POMIAR CZASU • Limit zawodników na bieg, marsz nordic walking 24 h,12h,6h,15,5km łącznie wynosi 300 miejsc; • Biegi dziecięce 150 osób; • Limit uczestników rajdu rowerowego wynosi 100 osób; • Limit czasu rajdu rowerowego 3 h. • Pomiar czasu elektroniczny za pomocą chipa przymocowanego do buta oraz dla uczestników rajdu rowerowego numer startowy przymocowany do kierownicy. • Punkt pomiaru czasu zlokalizowany będzie w miejscu START/META; • Ponadto w biegach 24 h,12h,6h drugi pomiar w okolicach połowy pętli; • Limit czasu: • Bieg i marsz nordic walking na dystansie 15,5 km - 3h • Bieg i marsz nordic walking 6 h – 6 godzin • Bieg i marsz nordic walking 12 h – 12 godzin • Bieg i marsz nordic walking 24 h – 24 godzin Po limicie czasowym osoby znajdujące się na trasie zobowiązane zostaną do jej opuszczenia i udania się na metę. XIII KLASYFIKACJE I KATEGORIE Podczas WARTA TRAIL 24 przeprowadzone będą następujące klasyfikacje bieg i marsz NW 24h,12h,6h,15,5km: • kat. Open kobiet I-III • kat. Open mężczyzn I-III • kat. wiekowa kobiet i mężczyzn (K/M- 18-39 lat; K/M- 40 i więcej lat) RAJD ROWEROWY • kat. Open kobiet I-III • kat. Open mężczyzn I-III W kategoriach Open za miejsca I-III trofea oraz nagrody rzeczowe. Osoby nagrodzone w kategorii OPEN nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych. Kategoria wiekowa jest uznana jeśli wystartuje minimum 3 zawodników. W kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca I-III pamiątkowy dyplom. Po zakończeniu konkurencji biegowych i nordic walking odbędzie się losowanie nagród rzeczowych wśród uczestników Warta Trail 24. Podczas losowania nagród tylko obecne osoby mogą zgłosić się po ich odbiór, brak wyczytanej osoby powoduje losowanie kolejnego uczestnika. XIV WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE W BIEGU/MARSZU NORDIC WAKING 24 h,12 h,6h W czasie trwania Zawodów każdy z zawodników musi podczas przebywania na trasie posiadać przy sobie następujące wyposażenie obowiązkowe: - numer startowy umieszczony w zawsze widocznym miejscu - chip pomiarowy przymocowany do buta - działający przez cały czas trwania zawodów telefon komórkowy z numerem podanym podczas rejestracji, - latarkę – czołówkę plus czerwone oświetlenie zamocowane z tyłu (w godzinach od 19:00 w sob do 5:00 w ndz, nie dotyczy biegu 6h) ) - kurtkę typu wiatrówka, czapkę lub chustę typu buff oraz rękawiczki (w godz. od 20:00 w sob do 5:00 w ndz) - gwizdek - kubek wielorazowy - folię NRC - kije do marszu nordic walking ( dotyczy konkurencji nordic walking) Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli wyposażenia na trasie lub w Bazie Zawodów. Brak któregokolwiek z elementów w wyznaczonych godzinach będzie skutkował karą czasową lub dyskwalifikacją. Dodatkowo zaleca się wgranie w dowolne urządzenie tracka trasy ze strony organizatora. XV UCZESTNICTWO: • Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w celu podpisania oświadczenia o zdolności do udziału w biegu albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu. Podstawą weryfikacji jest dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. • Zawodnicy zobowiązani są do stawienia się w biurze zawodów w godzinach określonych programie zawodów celem odebrania numeru startowego. • Podczas biegu i marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych ewentualnie do pasa mocującego numer startowy musi być widoczny z przodu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Numery startowe są bezzwrotne. • Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma chip zwrotny mocowany do buta, który należy bezwzględnie zwrócić po zakończeniu biegu. Chip startowy jest zwrotny - kara za niezwrócenie chipa - 50 zł. • W konkurencjach dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży mogą wziąć udział osoby, które na dzień 28 kwietnia 2024 r. są przedszkolakami oraz uczniami klas I-VIII, posiadających pisemną zgodę opiekuna prawnego. Opiekun uczestnika biegu podpisując oświadczenie akceptuje warunki Regulaminu. • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i podporządkowania się decyzjom Organizatora, służb mundurowych i wolontariuszy działających na rzecz Organizatora. Zawodnicy ponoszą w pełni odpowiedzialność za własne działania i zachowanie. • Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w ustalonym limicie, są zobowiązani do przerwania biegu, oraz udanie się na linię mety. Jeżeli ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami. • Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłosić Organizatorom. • Zawodnicy pod wpływem alkoholu i substancji psychotropowych nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach. • Zabrania się używania na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów, poza pojazdami Organizatora jaki i wolontariuszy pracujących na rzecz organizatora. • W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu i umożliwienia przejazdu. • Ze względu na teren przeprowadzenia trasy biegu Organizator nie dopuszcza do udziału zawodników na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi nie przystosowanymi do jazdy w terenie leśnym , piaszczystym. • Uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uczestnicy biorący udział w imprezie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zezwalają na korzystanie ze swojego wizerunku, zdjęć, filmów na potrzeby organizatora tj. internet, prasa, ulotki, publikacja wyników, list, grafik, plakatów, zdjęć itp. XVI UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW • Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas trwania zawodów ani na czas podróży czy też na czas pobytu w „miasteczku zawodów” . • Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników lub osób trzecich. XVII KONKURENCJE BIEGOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Start biegów 28 kwietnia 2024 r. godz. 13.00 Biegi dla dzieci i młodzieży mają charakter rekreacyjno-integracyjny, bez klasyfikacji końcowej. Bieg skierowany jest do dzieci i młodzieży poniżej 15 r.ż. Uczestnicy mogą biec z członkami rodziny. Dzieci poniżej 7 r. ż. OBOWIĄZKOWO muszą biec z rodzicem /opiekunem prawnym. Biegi będą rozgrywane wg danej kategorii wiekowej jak i starty będą przeprowadzane osobno dla dziewcząt jak i chłopców. • bieg przedszkolaków dystans 100 m • bieg dla uczniów szkół podstawowych klasy I-III - 400 m • bieg dla uczniów szkół podstawowych klasy IV-VI - 600 m • bieg dla uczniów szkół podstawowych klasy VII-VIII - 1000 km W biegach dla przedszkolaka, dzieci, młodzieży medal okolicznościowy dyplom za miejsca I-III w każdej kategorii. Przewiduje się w zależności od sponsorów drobne upominki rzeczowe. XVIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE: • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w okresie przygotowawczym w celu zapewnienia właściwej realizacji biegu, zgodnie z oczekiwaniami uczestników i uwarunkowaniami zewnętrznymi. • Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. Organizator zastrzega jednak sobie odwołanie biegu i marszu bez podania przyczyny. • Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani. • Bieg będzie rozgrywany w ograniczonym ruchu drogowym. • W trakcie trwania wydarzenia trasę biegu będzie zabezpieczał personel medyczny jak i osoby po kwalifikowanym kursie pierwszej pomocy. Organizator zezwala takim osobom na udzielanie pierwszej pomocy medycznej jak i wykonywanie innych zabiegów medycznych, a także transport uczestnika z trasy biegu do „miasteczka zawodów”. • Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu. • Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.