Bieg przełajowy

XXIV Bieg Szlakiem Tatarskim

XXIV Bieg Szlakiem Tatarskim08.7.2023Prostki

Data

08.07.23 (sobota) 10:00am

Miejsce

Prostki

Prostki, 1 Maja 19A

Other Events

Dystanse

10 km

Regulamin

XXIV Bieg „Szlakiem Tatarskim” Prostki, 8 lipca 2023 r. I. ORGANIZATORZY: Urząd Gminy Prostki, Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach, Uczniowski Klub Kolarski Prostki, Ochotnicza Straż Pożarna w Prostkach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach. Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Wójt Gminy Prostki Rafał Wilczewski. II. CEL IMPREZY: 1. Popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej. 2. Upowszechnianie sportu na terenie gminy Prostki. 3. Ukazanie walorów historycznych i przyrodniczych gminy. III. TERMIN I MIEJSCE: 1. 8 lipca 2023 r. - sobota. 2. Prostki koło Ełku woj. warmińsko - mazurskie, malownicza znana z „Potopu” Henryka Sienkiewicza miejscowość – lasy, jeziora i rzeka. 3. Start - godz. 10:00 ul. Sportowa (przy muralu). IV. DYSTANS: 10 km: drogi asfaltowe oraz drogi gruntowe - zakończenie Stadion Leśny w Prostkach, ul. Sportowa 9. V. PROGRAM MINUTOWY: 1. Godz. 07:45 – 09:45 - przyjmowanie zgłoszeń, weryfikacja zawodników, wydawanie kart startowych – biuro zawodów (Sala Multimedialna Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach, ul. 1 Maja 19A). 2. Godz. 10:00 - rozpoczęcie biegu (start – ul. Sportowa przy muralu). 3. Godz. 11:45 - zakończenie imprezy, wręczenie nagród (Stadion Leśny w Prostkach, ul. Sportowa 9). VI. WARUNKI UCZESTNICTWA: Do startu uprawnieni są: zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i nie mają przeciwwskazań lekarskich do biegania oraz podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Liczba uczestników limitowana – 120. VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY: 1. Nagradzane będą miejsca I – III w każdej z poniższych kategorii wiekowych: a) kobiety do 40 lat, b) kobiety powyżej 40 lat, c) mężczyźni do 40 lat, d) mężczyźni 41-59 lat, d) mężczyźni 60 lat i wyżej, e) niepełnosprawni (ruchowo i intelektualnie) - kobiety, f) niepełnosprawni (ruchowo i intelektualnie) - mężczyźni, g) najszybszy zawodnik i zawodniczka z terenu gminy Prostki, h) najstarszy uczestnik zawodów. 2. Sklasyfikowani zostaną wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg. 3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe medale. 4. Wyniki biegu dostępne będą na holu w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach, ul. 1 Maja 19A. VIII. ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia zawodników będą odbywać się w dniu biegu tj. 8 lipca 2023 r. w biurze zawodów, które mieścić się będzie w Sali Multimedialnej Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach, ul. 1 Maja 19A od godz. 07:45 do godz. 09:45. IX. SPRAWY RÓŻNE: 1. Organizatorzy ubezpieczają zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną. 3. Po zakończonym biegu zawodnicy otrzymają bezpłatny posiłek w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach, ul. 1 Maja 19A. 4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione. 5. Na trasie zapewnia się wodę (ew. napoje izotoniczne). 6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Ilość uczestników na mecie