Bieg uliczny

XXVII Biegi Lewarta

XXVII Biegi Lewarta16.4.2023Lubartów, ul. 1 Maja 66/74, Bieżnia "Orlik"

Szczegóły biegu

Zapraszamy wszystkich biegaczy na kolejną edycję jednego z najważniejszych wydarzeń biegowych w Lubartowie!

Organizatorami są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie oraz Aktywny Lubartów Stowarzyszenie Wspierające Sport i Rekreację.

Biegi dla dzieci i młodzieży na różnych dystansach oraz bieg główny na 5 km czekają na Was! 🏁 W programie znajdziecie również uroczyste podsumowanie zawodów!

Zapraszamy do zapisów na stronie: https://www.e-gepard.eu/pl/show-contest/1282

Pamiętajcie, że opłata startowa za Bieg Główny wynosi 40 zł!

Regulamin imprezy znajdziecie na: http://bit.ly/3TnaNVb

Nie zwlekajcie, dołączcie do nas i ścigajcie się w rywalizacji na ulicach Lubartowa!

Do zobaczenia na starcie!

Dystanse

5 km

Regulamin

XXVII OGÓLNOPOLSKIE BIEGI LEWARTA Lubartów, 16 kwietnia 2023 roku REGULAMIN XXVII Ogólnopolskich Biegów LEWARTA ORGANIZATOR Organizatorem XXVII Ogólnopolskich Biegów LEWARTA jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie z siedzibą w Lubartowie, ul. 1 Maja 66/74, tel. 501-943-818, email: biuro@mosir.umlubartow.pl oraz Aktywny Lubartów Stowarzyszenie Wspierające Sport i Rekreację, ul. 1-go Maja 85/20, 21-100 Lubartów. I. CEL IMPREZY  popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej i zdrowej formy ruchu;  promocja aktywnego i zdrowego stylu życia;  podniesienie poziomu biegania i poszerzenie oferty sportowej ;  promocja miasta Lubartów, Powiatu Lubartowskiego oraz Województwa Lubelskiego. II. TERMIN I MIEJSCE 1. Impreza odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2023 r. (niedziela) w Lubartowie (start i meta bieżnia na Kompleksie sportowym”Orlik”, ul. 1 Maja 66/74). Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych. 2. Bieg odbędzie się ulicami miasta Lubartów oraz na bieżni Kompleksu sportowego „Orlik”, na dystansach:  Bieg Malucha w kat. rocznik 2015 i młodsi na dystansie 150 m;  Bieg w kat. roczniki 2013-2014 na dystansie 300 m;  Bieg w kat. roczniki 2011-2012 na dystansie 600 m;  Bieg w kat. roczniki 2009-2010 na dystansie 900 m (dziewczynki);  Bieg w kat. roczniki 2009-2010 na dystansie 1200 m (chłopcy);  Bieg w kat. roczniki 2007-2008 na dystansie 1200 m (dziewczynki);  Bieg w kat. roczniki 2007-2008 na dystansie 1500 m (chłopcy);  Bieg Główny 5 km. 3. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.mosir.umlubartow.pl najpóźniej 5 dni przed datą biegu. III. PROGRAM ZAWODÓW  godz. 11.30 - otwarcie Biura Zawodów, Kompleks sportowy „Orlik” – biuro czynne przez cały czas trwania imprezy, weryfikacja Uczestników i wydawanie pakietów startowych. Pakiety startowe w biegu głównym wydawane będą do godz. 14.15.  godz. 13.00 - rozpoczęcie;  godz. 13.15 - Bieg w kat. roczniki 2007-2008 na dystansie - 1200 m (dziewczynki);  godz. 13.15 - Bieg w kat. roczniki 2007-2008 na dystansie - 1500 m (chłopcy);  godz. 13.30 - Bieg w kat. roczniki 2009-2010 na dystansie - 900 m (dziewczynki);  godz. 13.30 - Bieg w kat. roczniki 2009-2010 na dystansie - 1200 m (chłopcy);  godz. 13.45 - Bieg w kat. roczniki 2011-2012 na dystansie - 600 m;  godz. 14.00 - Bieg w kat. roczniki 2013-2014 – 300 m;  godz. 14.15 - Bieg Malucha w kat. rocznik 2015 i młodsi – 150 m;  godz. 14.15 - rozgrzewka;  godz. 14.30 - 15.30 – BIEG GŁÓWNY na dystansie - 5,0 km;  godz. 16.00 - uroczyste podsumowanie. IV. OGÓLNE ZASADY BIEGU: 1. Łączna liczba wszystkich biegaczy – 300 osób. 2. Organizator ustala limit Uczestników: dla Biegu Głównego na dystansie 5 km – 120 numerów startowych (z pakietem startowym, opłatą i elektronicznym pomiarem czasu); dla kategorii rocznika 2011-2012 na dystansie 600 m i rocznika 2009-2010 na dystansie 900 m i 1200 m oraz dla kategorii rocznika 2007-2008 na dystansie 1500 m i 1200 m– 70 numerów startowych (z pakietem startowym); Bieg Malucha w kat. rocznik 2015 i młodsi na dystansie 150 oraz Bieg w kat. rocznik 2013-2014 na dystansie 300 m – 110 numerów startowych (z pakietem startowym). 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów Uczestników. 4. Szczegółowe trasy biegów będą dostępne na stronie: www.mosir.umlubartow.pl oraz FB MOSiR Lubartów najpóźniej 5 dni przed datą biegu. 5. Na starcie zawodnicy ustawiają się w strefie wyznaczonej przez Organizatora biegu. 6. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność. BIEG NA DYSTANSIE 5 km 1. W czasie biegu prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu. 2. W biurze zawodów Uczestnicy otrzymują pakiety startowe zawierające m.in.: koszulkę, numer startowy wraz z chipem do pomiaru czasu, agrafkę do przypięcia numeru. Elektroniczny chip będzie przekazany Uczestnikom biegu w pakiecie startowym. 3. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez uczestnika w biurze zawodów lub w siedzibie MOSIR w dniu 14.04 w godz. 09:00-15:00 dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją. 4. W biegu na 5 km wręczone zostaną puchary i nagrody za 3 pierwsze miejsca w kategoriach:  OPEN KOBIETY;  OPEN MĘŻCZYŹNI. 5. Dodatkowo w biegu na 5 km wręczone zostaną puchary i zestawy upominkowe dla:  NAJSTARCZEGO UCZESTNIKA BIEGU;  NAJSTARSZEJ UCZESTNICZKI BIEGU; 6. Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal. BIEG NA DYSTANSIE 600 m - 1500 m 1. Dzieci i młodzież – mogą uczestniczyć w biegu po uprzednim zgłoszeniu do biegu przez rodzica/opiekuna prawnego. 2. W czasie biegu nie będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest przedstawienie w biurze zawodów w dniu biegów lub w siedzibie MOSiR w dniu 14 kwietnia w godz. od 09:00 do 15:00  pisemnej zgody podpisanej własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego, załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu;  oświadczenia rodzica (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu., załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. 3. W biegu na 600 m - 1500 m wręczone zostaną puchary za 3 pierwsze miejsca w kategoriach:  Bieg w kat. roczniki 2011-2012 na dystansie 600 m;  Bieg w kat. roczniki 2009-2010 na dystansie 900 m (dziewczynki);  Bieg w kat. roczniki 2009-2010 na dystansie 1200 m (chłopcy);  Bieg w kat. roczniki 2007-2008 na dystansie 1200 m (dziewczynki);  Bieg w kat. roczniki 2007-2008 na dystansie 1500 m (chłopcy); BIEG NA DYSTANSIE 150 m i 300 m 1. Dzieci – mogą uczestniczyć w biegu po uprzednim zgłoszeniu do biegu przez rodzica/opiekuna prawnego. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest przedstawienie w biurze zawodów w dniu biegu lub w siedzibie MOSiR w dniu 14 kwietnia w godz. od 09:00 do 15:00  pisemnej zgody podpisanej własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego;  oświadczenia rodzica (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. 2. W biegu na 150 m - 300 m wręczone zostaną puchary za 3 pierwsze miejsca. 3. Uczestnikom nie jest mierzony czas. 4. Przewidziane są medale i upominki dla wszystkich Uczestników. V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA 1. W biegu na dystansie 5 km wymagane jest ukończenie 17 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu po przedstawieniu przed jego rozpoczęciem podczas odbierania pakietu startowego w biurze zawodów w dniu biegu lub w siedzibie MOSiR w dniu 14 kwietnia w godz. od 09:00 do 15:00  pisemnej zgody podpisanej własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego;  oświadczenia rodzica (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. 2. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w biegach na dystansach: 150 m, 300 m, 600 m, 900 m, 1200 m, 1500 m – po rejestracji indywidualnej przez rodzica/opiekuna prawnego. 3. Zgłoszenia do Biegu Głównego dystansie 5 km będą odbywały się drogą elektroniczną (link do formularza rejestracyjnego wraz z oświadczeniami i klauzulą dostępny będzie na stronie www.mosir.um.lubartow.pl oraz na FB MOSiR Lubartów). 4. Zapisy prowadzone będą od dnia 20 marca 2023 roku do dnia 14 kwietnia 2023 roku lub do wyczerpania limitu uczestników. Formularze będą dostępne do dnia 14.04.2023 roku (piątek) do godz. 23.55. 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Druki powyższych oświadczeń dostępne będą w biurze zawodów , na stronie www.mosir.umlubartow.pl oraz FB MOSiR Lubartów. 6. Warunkiem uczestnictwa w Biegu Głównym jest prawidłowa rejestracja, wniesienie opłaty startowej oraz weryfikacja Uczestnika. 7. Opłata startowa: ◦ Bieg Główny 5 km (limit 120 miejsc) – 40,00 zł. 8. Za zgłoszenie do Biegu Głównego uważa się zarejestrowanie się Uczestnika i dokonanie opłaty startowej za pomocą elektronicznych zapisów. Osoby, które spełnią ten warunek zostaną wpisane na listę startową. Uczestnik powinien dokonać opłaty startowej bezpośrednio po zarejestrowaniu się. Dokonanie opłaty jest warunkiem umieszczenia zawodnika na liście startowej w XXVII Ogólnopolskich Biegach LEWARTA. 9. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie można przekazać ani odsprzedać numeru startowego innemu Uczestnikowi. 10. Zapisy Uczestników wszystkich kategorii dzieci i młodzieży będą odbywały się w dniu 16 kwietnia 2023 roku w Biurze Zawodów (Kompleks sportowy „ Orlik”), ul. 1 Maja 66/74 od godz. od 11.30 oraz w siedzibie MOSIR od 11.04 do 14.04 w godz. 09:00 - 15:00 11. Każdy Uczestnik Biegu Głównego na dystansie 5 km zobowiązany jest do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania osobiście pakietu startowego w Biurze Zawodów w dniu biegu, tj. 16 kwietnia 2023 roku w godz. 11.30 – 14.00 lub w siedzibie MOSIR w dniu 14.04 w godz. 09:00-15:00. Pakiet startowy można odebrać wyłącznie osobiście. Nie będzie możliwe odebranie pakietu startowego przez inną osobę. 12. W celu odbioru pakietu startowego i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podawanymi podczas rejestracji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika za nieodebranie pakietu startowego. 13. Zgłoszenie do udziału w biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród. 2. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami, itp.. Ze względu na charakter biegu zabrania się startu z kijkami (Nordic Walking). Zabrania się też wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu. 3. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą dyskwalifikacji. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik naruszył powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. 4. Biegacze skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani, w Biegu obowiązuje bowiem przestrzeganie wszelkich przepisów i zasad, które mają zastosowanie do Biegu, w szczególności zasad fair play. 5. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierć). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. 6. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników biegu, jednakże informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestnika biegu. 8. Organizator zaleca dodatkowe ubezpieczenie NNW. 9. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach, a spowodowane zostaną przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej. 11. Uczestnik Biegu Głównego, który na mecie nie będzie miał numeru startowego i elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 13. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych, w tym wizerunku, na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/. 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania – bez podawania powodów. 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 16. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Dyrektor MOSiR Lubartów Aneta Symbor Załącznik Nr 1 do Regulaminu XXVII Ogólnopolskich Biegów LEWARTA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW XXVII Ogólnopolskich Biegów LEWARTA 16 kwietnia 2023 rok Szanowni Państwo W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy niniejszą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez organizatorów XXVII Ogólnopolskich Biegów LEWARTA. Administratorzy danych osobowych Współadministratorami danych osobowych, czyli podmiotami decydującymi o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. 1-go Maja 66/74, tel. 501 943 818, e-mail: biuro@mosir.umlubartow.pl We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@doradztwo-lubartow.pl . Aktywny Lubartów Stowarzyszenie Wspierające Sport i Rekreację, będący Organizacją Pożytku Publicznego, 21-100 Lubartów, ul. 1-go Maja 85/20. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w XXVII Ogólnopolskich Biegach LEWARTA w dniu 16 kwietnia 2023 roku, zgodnie z Regulaminem tej imprezy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana lub Pani/Pana Dziecka danych osobowych będzie:  zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w XXVII Ogólnopolskich Biegach LEWARTA, 16 kwietnia 2023 rok;  wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z organizacją i rozliczeniem imprezy, realizacja rozliczenia finansowego imprezy;  dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Odbiorcy danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia w szczególności:  firmie E-quattro Artur Socha, 21-100 Lubartów, Łucka 119, jako podmiotowi przetwarzającemu, który jest odpowiedzialny za organizację pomiaru czasu uczestników;  firmie RFID Solutions Sp. z o.o. Biuro: 02-956 Warszawa, ul. Królewicza Jakuba 97, Siedziba: 27-350 Sienno, ul. Iłżecka 34, jako podmiotowi przetwarzającemu, który jest odpowiedzialny za organizację pomiaru czasu uczestników;  dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierającym w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);  firmom ubezpieczeniowym i związkom sportowym na podstawie ustawy o sporcie;  podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa. Okres przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania biegu, a po tym czasie przez okres wymagany prawem do celów rozliczeń podatkowych oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Przysługujące Pani/Panu prawa W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora. Prawo wniesienia skargi W przypadku kiedy uznają Państwo, iż Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Obowiązek podania danych osobowych Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa Pani/Pana lub Pani/Pana Dziecka w XXVII Ogólnopolskich Biegach LEWARTA w dniu 16 kwietnia 2023 roku, zgodnie z Regulaminem tej imprezy. Załącznik Nr 2 do Regulaminu XXVII Ogólnopolskich Biegów LEWARTA KARTA ZGŁOSZENIA XXVII Ogólnopolskie Biegi LEWARTA Lubartów, 16 kwietnia 2023 rok Imię i nazwisko NUMER STARTOWY Data urodzenia Płeć Kraj Miejscowość Telefon 1. Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na udział mój / mojego dziecka/podopiecznego w imprezie biegowej XXVII Ogólnopolskie Biegi LEWARTA, Lubartów, 16 kwietnia 2023 rok. 2. Oświadczam, że stan zdrowia mój/ mojego dziecka/podopiecznego pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania medyczne do udziału w zawodach. 3. Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję regulamin zawodów. 4. Oświadczam, że nie będę dochodzić roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku, szkody lub zdarzenia losowego związanych z biegiem. 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/ mojego dziecka/podopiecznego w związku z uczestnictwem w XXVII Ogólnopolskich Biegach LEWARTA, Lubartów, 16 kwietnia 2023 roku .i regulaminem tej imprezy. 6. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego/ mojego dziecka/podopiecznego na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 7. Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych, złożenie fałszywych oświadczeń i podpisów. Data i podpis Uczestnika/ Rodzica lub opiekuna prawnego Załącznik Nr 3 do Regulaminu XXVII Ogólnopolskich Biegów LEWARTA OŚWIADCZENIE RODZICA/OPOIEKUNA PRAWNEGO Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w XXVII Ogólnopolskich Biegach LEWARTA w dniu 16 kwietnia 2023 roku. Lubartów, dnia …............................................................... (czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego) Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka/podopiecznego pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania. Lubartów, dnia …............................................................... (czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego